Olvasási idő: 
8 perc

Diákvédelmi programok

A DADA és az ELLEN-SZER programok tapasztalatai

A kamaszok általában zárkózottak a felnőtt társadalom irányába, de ha szeretettel fordulunk feléjük, akkor megnyílnak és beszélgetnek, így kideríthetjük, vannak-e problémáik – hívja fel a figyelmet Németh Ágnes rendőr alezredes. Az ORFK Bűnmegelőzési osztályának vezetőjét a diákvédelmi programok sikerességéről kérdeztük.

– Milyen eredményeket értek el a húsz évvel ezelőtt indult DADA programmal?

– Az 1992-93-as tanévben DADA (Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS) néven, közel ezer gyermek és hat rendőr oktató részvételével elindult a kísérleti oktatás három budapesti és két veszprémi általános iskolában, majd a következő tanévtől országosan is bevezették; ekkor Budapesten és tizenhét megyében összesen 72 iskolában 5152 gyermek kezdte el tanulni 55 rendőroktató segítségével. A DADA már egy olyan tematikus iskolai program volt, amely megfelelt a kor követelményeinek és messze túlmutatott a hagyományos rendőri osztályfőnöki órákon. Népszerűsége az iskolák körében töretlen volt, évről évre hatványozottan nőtt az oktatásba belépő iskolák, osztályok száma. A program húsz éve alatt több mint ezer rendőr szerezte meg a DADA oktatásához szükséges képzettséget, és több mint 276000 gyermek vett részt a programban.

– Mi a program legfontosabb küldetése?

– A DADA program nem egy statikus tananyag. Folyamatosan igazítjuk a bűnelkövetési módszerek alakulásához, a bűncselekmények volumenéhez, az oktatáspolitikához, az ifjúsági, a kábítószerügyi és a bűnmegelőzési stratégiákhoz. Legfőbb célunk, hogy megtanítsuk a diákoknak, hogyan ismerhetik fel a veszélyes helyzeteket, miként tudnak nemet mondani olyan dologra, amit igazán nem akarnak megcsinálni, de a társak biztatják őket, és hogyan találhatják meg a megoldást a felmerülő problémákra. És azzal is tisztában kell lenniük, hogy bármilyen döntést hoznak, annak vannak következményei és ezzel tisztában kell lenniük.

– Az ELLEN-SZER Program már középiskolásoknak szól. A lázadó kamaszok elfogadják egy rendőr tanácsait?

– A lázadó kamaszok sokszor senkinek a tanácsait nem fogadják el. Arra törekszünk az ELLEN-SZER programunknál is, hogy a diákokban tudatosuljon, hogy a döntéseiknek következményei vannak. Nemcsak saját magukra, hanem a környezetükre, barátaikra, családjukra nézve is, és ezekért a döntésekért felelősséget kell vállalniuk. Számtalanszor tapasztaljuk, hogy bizalommal fordulnak a rendőrhöz, és kérik a véleményét. Hogy aztán mit tesznek? Ezt már tőlük kell megkérdezni. De a felelősségvállalás sokszor még a felnőtteknek sem erősségük.

– Milyen módszerekkel mérik fel a programjaik sikerét?

– A hatékonyságmérés során, amely a DADA és az ELLEN-SZER programok minőségbiztosításának elengedhetetlen részét képezi, a diákok három alkalommal töltenek ki kérdőívet, amelyek több, egymással szervesen összefüggő témakört ölelnek át, és blokkjaik lefedik a programok (DADA, ELLEN-SZER) egyes témaköreit, moduljait. Az oktatás megkezdésekor elvégzett ún. bemeneti mérés a képzési program céljaihoz igazodva méri föl a tanulók program előtti tudásszintjét és attitűdjeit. A tanévek végén végzett ún. kimeneti mérések során a tananyagból elsajátított tudás szintjét, mélységét és a program hatására végbement attitűd- és magatartásbeli változásokat mérjük. Az adatfelvétel anonim módon, szülői hozzájárulással történik. A hatékonyságmérést, így a kérdőívek feldolgozását is az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai végzik. Az első év tapasztalatairól készülő tanulmány várhatóan 2014 őszére készül el. A programok hatékonyságára, a programfejlesztés irányaira, lehetőségeire vonatkozó teljes körű elemzés pedig 2015 őszére várható.

– Milyen korai jelekből vehetjük észre pedagógusként és szülőként, hogy bajba került az általános vagy középiskolás diákunk, gyermekünk?

– Akár szülőként, akár pedagógusként a folyamatos beszélgetést ajánljuk annak kiderítésére, hogy vannak-e problémái a gyermekünknek. A kamaszok nyilván zárkózottak a felnőtt társadalom irányába, de ha szeretettel fordulunk feléjük, akkor megnyílnak és beszélgetnek. Nekünk felnőtteknek a felelősségünk, hogy kiszűrjük a mondataikból a gondokat, problémákat. Ha nem oszt meg velünk dolgokat a gyerek, már az is jelzésértékű kell, hogy legyen a számunkra.

– Kétszáz iskolába vezényeltek szeptembertől bűnmegelőzési tanácsadót. Mit tapasztalnak, mennyire sikeres ez a kezdeményezés?

– Az ORFK és az EMMI 2013 novemberében kérdőíves felmérést készített az új program működésének értékelésére, amelyet a 2013. december 17-én rendezett országos szakmai értekezleten tettünk közzé.  A felmérés feltárta a nehézségeket, amelyek kiküszöbölésére mind az ORFK, mind pedig az EMMI megteszi a megfelelő lépéseket. Ugyanakkor egyértelműen levonható az a következtetés, hogy az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat tevékenységét az iskolák jellemzően elismeréssel fogadták, folytatására, bővítésére igény van.

 

DADA Program
A Magyar Rendőrség általános iskolai ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programja. A DADA mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. A betűk sorrendje, a fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű: követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket.
A Programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, amelyeknek sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában.
A DADA célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Legyenek képesek nemet mondani még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy ne érezzék vesztesnek magukat.
A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket jól átgondolva helyesen dönteni,  ha kell elutasítani a neked ártó dolgokat, de mindenképpen mondd el a szülőknek, tanárnak, rendőrnek, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket. 
 
ELLEN-SZER Program
A Magyar Rendőrség biztonságra nevelő középiskolai programja, célzottan a 10. és 11. évfolyamos fiatalok számára.  A Program arra vállalkozik, hogy a kamaszkor kritikus időszakában mellé áll a fiataloknak és hasznos információkkal, tanácsokkal segíti őket az eligazodásban, abban, hogy ne váljanak veszteseivé ennek a korszaknak. 
A Program alaptétele, hogy emelje a fiatalok biztonságát a legsúlyosabb devianciák, a bűnözéssel és a szerfogyasztással szemben. Tudatosítsa bennük, hogy a bűncselekményekkel szemben fel lehet és kell lépni, ne tűrjék el, hogy áldozat váljék belőlük, kérjenek segítséget, illetve áldozattá válásuk elkerülése érdekében alkalmazzák az oktatás során megismert technikákat.
A Programban elhelyezkedő média témakör harmonikus egységet képez a Nemzeti Alaptanterv vizuális kultúra műveltségi területeinek irányelveivel. A rendőr oktató felvállalja, hogy elrendezi a tömegtájékoztató eszközökből áradó különböző információhalmazt, s azt „rendőri szemlélettel” közvetíti a diákok felé (lásd az erőszaktartalmú bűnügyi-, akció-, horror-, és pszicho-thriller filmeket). Ez a szerepe mintegy elősegíti, hogy a diák felismerje a média emberekre történő befolyásoló szerepét, azok káros hatásait. A középiskolai program ezért különös figyelmet szán a témának, ezáltal igyekszik ösztönözni a szelektivitásra épülő, értelmes médiahasználatot.
A programrész főbb nevelési céljai: önálló gondolkodásra nevelés; a döntési képesség, aktivitás kifejlesztése; a helyes értékrend kialakítása; az önazonosság, önismeret pozitív irányú fejlesztése; a nemes értelemben vett ‚helyi karakter’ alakítása; a szociális magatartás képességeinek és készségének elsajátíttatása; szeretetteljes emberi kapcsolatok, fejlett együttműködési készség kialakítása; a toleranciára való nevelés; a szenvedélybetegség-mentes attitűd kialakítása.
A Program oktatására legalább 14 órát kell biztosítani.