Beszámoló a XXXVI. OTDK-ról

A Pécsi Tudományegyetem adott otthont a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia három szekciójának is: a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciónak (TTT), a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciónak (PEPAK), valamint a Testnevelés- és Sporttudományi Szekciónak (TST). A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Szekszárdon, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szekszárdi campusán zajlott. A TTT Szekcióban 29 tagozaton 187 dolgozatot adtak be a hallgatók, amelyek közül a versenyen 173-at mutattak be. 28 magyarországi és 3 határon túli intézményből érkeztek dolgozatok.

A nyitórendezvényen köszöntőt mondtak: prof. dr. Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány elnöke, prof. dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. Gloviczki Zoltán, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, prof. dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának ügyvezető elnöke, dr. habil. Kaposi József, a Tanítás- és Tanulásmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Szakmai Bizottságának elnöke.

A rendezvény Roska Tamás Tudományos Díjazott előadója Erdei Luca Alexa, plenáris előadója prof. dr. Pléh Csaba akadémikus, a Central European University (CEU) professzora voltak.

A verseny során a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban 28 első, 28 második, 2 harmadik díjat és 28 különdíjat osztottak ki.

A zárókonferencián beszédet mondtak: prof. dr. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem innovációs rektorhelyettese, Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, prof. dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, prof. dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció ügyvezető elnöke, prof. dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács örökös elnöke, dr. habil. Kaposi József, a Tanítás- és Tanulásmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Szakmai Bizottságának elnöke.

A zárókonferencián az OTDK legrangosabb díjait is kihirdették:

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) egy díjat ajánlott fel. A díj célja, hogy az adott tudományterületen kiemelkedő fiatal munkáját elismerje, motiváltságát tovább erősítse, ezáltal támogassa a hazai felsőoktatásban és tudományos pályán tevékeny szakemberek utánpótlását. A DOSZ felajánlása egy oklevél és ingyenes részvételi lehetőség a Tavaszi Szél Konferencián. A díjat a TTT Szekcióban Somogyi Zsuzsanna (Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar) kapta.

Nick Réka, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció 2. helyezettje (fotó: Lévai Barnabás)

A 2005. évi XXVII. OTDK óta a Pro Scientia a verseny 16 szekciójában egy-egy különdíjat ajánl fel, amelyet minden szekcióban annak a versenyzőnek adományoznak, aki az adott tudományterületen az OTDK-n a legkiválóbb, legértékesebb, illetve legreménytelibb eredményt éri el. Ez a különdíj tehát speciális, hiszen – ellentétben az egyes tagozatokban a helyezéseken felül kiosztható különdíjakkal – mindenütt az egész szekció legkiemelkedőbb teljesítményének jutalma. 2019-ben a társaság megalapította a Reménység kitűző különdíjat. A korábbi tárgyjutalommal ellentétben a különdíj 2019-től, a XXXIV. OTDK-tól kezdve minden tagozatban egy valódi smaragddal ékesített, 925 ezrelékes finomságú ezüst kitűző, amely a reménység szimbóluma. A TTT Szekcióban a Pro Scientia Aranyérmesek különdíját, a Reménység kitűző díjat és oklevelet Zsiray Barbara Renáta (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ) kapta.

A konferencia zárómozzanata a rendezői staféta átadása volt. A stafétát a TTT Szekcióban prof. dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció ügyvezető elnöke adta át dr. Szarka Júlia főiskolai tanárnak, a Károli Gáspár Református Egyetem, a 37. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióját rendező intézmény intézményi képviselőjének.