Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának Perspectives című kétnapos konferenciájáról

Szöveg: Hengán Kamilla és Karkó Ádám, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanár szakos hallgatói

A Magyar Történelmi Társulat Tanári tagozata 2021. április 16–17-én rendhagyó keretek között, online tartotta meg Perspectives – International and National Trends in the Theory and the Practice of History Teaching című nemzetközi tudományos konferenciáját.

Az előadássorozatban több nemzetközi szaktekintély is előadást tartott, többek között prof. dr. Susanne Popp, az Augsburgi Egyetem tanára és a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság (ISHD) elnöke, prof. dr. Stéphane Lévesque, az Ottawai Egyetem professzora, prof. dr. Karl Benziger, a Rhode Island College egyetemi oktatója és az ISHD tudományos tanácsának elnöke, illetve prof. dr. Arthur Chapman, a University College London oktatója. Az előadások fókuszában a történelemdidaktika globális trendjei jelentek meg, majd dr. Kojanitz László oktatáskutató és dr. habil. Bánkuti Gábor egyetemi oktató innovatív projekteket bemutató előadásai következtek a Református Tananyagtár online platformról, illetve a Pécs8 című lokális kezdeményezésről.

Az első nap egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult a magyar történelemdidaktika legjelesebb képviselőinek részvételével. A beszélgetés keretei között felmerült a történelem és kulturális kódok kapcsolata, a történelemtanítás feladatai, köznevelésben betöltött szerepe, majd a panel meghatározó sarokpontjaiként megjelentek a történelemtankönyvek és a középiskolai kimeneti szabályozóvizsga kérdéskörei is. A kerekasztal meghívott előadói dr. habil. Bánkuti Gábor (PTE), prof. dr. Csukovits Enikő (MTT–BTK TTI), prof. dr. F. Dárdai Ágnes (PTE), dr. habil. Kaposi József (PPKE), dr. Kojanitz László (OH), prof. dr. Tomka Béla (SZTE), dr. habil. Vajda Barnabás (Selye János Egyetem) voltak, míg a moderátori feladatkört prof. dr. F. Dárdai Ágnes látta el, tolmácsolva a jelenlévő érdeklődők kérdéseit.

A konferencia második napján prof. dr. Romsics Ignác előadásával indult a program, majd prof. dr. Molnár Antal és dr. Kármán Gábor történészek is felszólaltak egy-egy figyelemfelkeltő témában. A történeti kutatásokat ismét két didaktikai előadás, dr. Jancsák Csaba egyetemi oktató és Prievara Tibor, a hashtag.school platform alapítójának előadása követte.

Az utolsó panel három szekcióra oszlott, ahol az innovatív pedagógusok két szekcióban is lehetőséget kaptak kutatási eredményeik bemutatására, illetve a doktoranduszok bemutatóit is figyelemmel kísérhették egy külön szekcióban, ahol angol és német nyelven ismertették eredményeiket.

Az innovatív pedagógus szekció előadói:

Árpási Ildikó, Balogh Bence, Jakab Péter, Kiss Károly, Maróti Zsolt Viktor, Mátó Áron, Szalai Eszter, Vit Olivér, Hunyadi Buzás Éva, Berényi Mónika, Sárhegyi Tamás, Krázi Csilla, Hengán Kamilla, Szabó Márta.

Az angol és német nyelvű doktorandusz-panel előadói:

Bese László, Dallman Kristóf, Fodor Richárd, Katonáné Kutai Erika, Nagy Tibor, Schvéd Brigitta, Szepessyné Judik Dorottya, Rédli Mátyás.

Dr. habil. Kaposi József, a Tanári Tagozat elnöke szignifikáns gondolatokkal zárta a kétnapos előadássorozatot: szerinte három állat szemével figyelhetjük meg a történelemdidaktika folyamatait. Egyrészt madárszemmel, fentről, a távolból látva; másrészt a rovar szemével, egészen közelről figyelve; illetve a halak szemével, amely érzékeli az áramlatot, vagyis a folyamatok alakulását.