Olvasási idő: 
15 perc

Bemutatkozott a Nemzeti Köznevelési Portál új verziója

A Nemzeti Köznevelési Portál évekkel ezelőtt indult el azzal a céllal, hogy a digitális tanulás, tudásmegosztás és felkészülés új korszakát hozza el a magyar oktatásba. Március 16-a óta már elérhető a portál továbbfejlesztett, bővített változata, megjelentek az okostankönyvek. A fejlesztői oldalról Sipos Imrét, az Oktatási Hivatal elnökhelyettesét és Timár Anetta digitális alprojektvezetőt kérdeztük, illetve az NKP-t már használó pedagógusok is beszámoltak nekünk tapasztalataikról.

 

 

 

 

 


A Magyarországon bevezetett tantermen kívüli, digitális oktatásra való áttéréssel egyidőben debütált a Nemzeti Köznevelési Portál legújabb verziója. Mennyiben különbözik ez az előzőtől, milyen új fejlesztések jelentek meg?

Az új verzióban megjelent az interaktív tankönyveket előállító és megjelenítő szoftvercsomag, amely lehetővé teszi a tankönyvek új típusú feldolgozását és prezentálását, vagyis a portálon elérhetővé váltak az okostankönyvek. Az okostankönyvek képesek megjeleníteni és lejátszani a tanulást segítő tananyagcsomagokat: a feladatokat, feladatsorokat, szimulációkat, videókat és egyéb játékokat. A feladatmotorok a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően több információval látják el a diákokat: nemcsak ellenőrzik a feladatmegoldásokat, hanem hibás válasz esetén megmutatják a diák számára, hogy az adott okostankönyvben hol találnak segítséget a megoldáshoz. Jelentősen bővült a feladattípusok száma is, ma már 25 különböző feladatmotor áll rendelkezésre, tehát sokféle módon és változatos formában lehet a tananyagot gyakoroltatni, bővíteni, elmélyíteni.

A feladatsorokból létezik gyakorlásra szánt adaptív feladatsor, amely egyedileg vezeti a tanuló kezét, és számonkérésre használható hagyományos, vagy más néven lineáris feladatsor. A pedagógusok meg tudják osztani az általuk készített feladatokat és feladatsorokat, így a portál a köznevelés legnagyobb feladat-adatbázisává válhat. A kiegészítők a leckékbe ágyazottan is megtalálhatók, de egy közös adatbázisból is kereshetők: a Médiatár, a Feladattár, illetve a portál keresőmoduljának segítségével. Regisztráció után elérhetővé válik a Tanulócsoport funkció, tehát a tanár képes lesz kapcsolatot tartani a diákokkal, és kiosztani számukra feladatokat és feladatsorokat gyakorló és vizsgamódban is. A portál más portálokkal is össze van kötve: a külső keresésekben elérhetővé vált a MúzeumDigitár, a NAVA és az iWitness adatbázisa. Az új NKP-n jelenleg több mint 20.000 tartalom érhető el, illetve további SNI tartalmak lesznek folyamatosan elérhetők.

A portál képes egyéni tanulási útvonalak kialakítására is. Mit jelent ez pontosan?

Az útvonalszerkesztő egyelőre nincs implementálva a rendszerben, de helyette lehet csoportokat létrehozni. A tanulócsoportok létrehozása új funkcióként a regisztrációval együtt április vége óta elérhető a portálon. Lehet majd feladatokat kiosztani és beszedni vizsga- és gyakorló módban, a csoporttagoknak üzenni, a feladatokat értékelni.

Számos kisfilm is elérhető a portálon. Ezek milyen tematikát ölelnek fel, miben tudnak a pedagógusok, diákok segítségére lenni?

Mind a társadalomtudomány, mind a természettudomány területek tantárgyaihoz készültek kisfilmek, animációk, szimulációk. Ezek nemcsak szemléltetik az adott tankönyvi leckét, de számos esetben új szempontokat vetnek fel, kiegészítik, új ismeretkörrel bővítik a tananyagot. Ezek a kisfilmek akár vitaindítók is lehetnek egy-egy órán, vagy számos olyan szempontot vihetnek be az oktatásba, amely további kutatásra és elmélyülésre ösztönzik a diákokat. A kisfilmek, animációk készítésekor törekedtünk arra, hogy a minket körülvevő vizuális világ elemeit használjuk, és a diákok számára ismert és elfogadott multimédiás elemek jelenjenek meg bennük. A pedagógusoknak nagy segítség lehet, hogy ezekkel a filmekkel nemcsak az óra pedagógiai céljait tudják megvalósítani, hanem az órára való felkészülés során sem kell az interneten multimédiás tartalmakat keresgélniük.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek megsegítésében többet támaszkodunk a vizuális eszközökre: kisfilmekre, animációkra és olyan egyszerű feladatokra, amelyek képekből állnak. Az ő tankönyveik igazodnak a sajátos tanulási módszereikhez, így a digitális megsegítésük is körültekintően, gyógypedagógusok bevonásával történik, hogy azok a lehető legjobban igazodjanak az SNI tanulási/tanítási módszertanához. A számukra készült filmekkel és animációkkal a diákok érdeklődését és kíváncsiságát szeretnénk felkelteni. Azt látjuk, hogy sokkal könnyebb olyan formátumokkal és eszközökkel motiválni a tanulásban és értelmileg akadályozott tanulókat, amelyek vizuálisan ismerősek lehetnek számukra, és amelyek érzelmileg is megmozgatják őket. A filmek és animációk használatával a gyógypedagógusok könnyebben tudnak új ismereteket átadni, a régieket megszilárdítani, és a gyakoroltatás és ismétlés is játékosabbá válik.

Az új verzió élesítésével megjelentek az okostankönyvek is. Miben más, mennyiben tudják kiegészíteni az okostankönyvek a hagyományos, papíralapú tankönyveket? Elképzelhető, hogy egy idő után teljesen kiválthatják azokat?

Az okostankönyvek az OFI Újgenerációs tankönyveinek a digitalizált változatai. Ezeket az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés elnevezésű európai uniós projekt keretében dolgozták ki munkatársaink. Ezen projekt digitális alprojektjének a célja, hogy a tankönyveket html-formátumban feldolgozzuk, melyek így alkalmassá válnak arra, hogy különböző méretű képernyőkön megjelenjenek. A tankönyveket digitalizáltuk, hogy segítsük és játékossá tegyük a tanulási folyamatot: a térképeket interaktívvá tettük, a képeket nagyítható képtárba rendeztük, a hagyományos, analóg feladatokból interaktív feladatokat gyártottunk, és kiegészítettük a tankönyveket a digitális tanulás legújabb eszközeivel: 25 féle okosfeladat-típus készült, rengeteg 2D-s és 3D-s animáció, szimuláció, és az adott tartalmat kiegészítő kisfilm. Mivel a papíralapú Újgenerációs könyv és az okostankönyv tökéletesen megegyezik szövegében, a pedagógus könnyen követheti a tartalmat, és egyszerűen találhat az adott leckéhez feladatot és kisfilmet, mivel az a szövegbe ágyazottan is fellelhető.

Az okostankönyvek nem váltják ki a papírtankönyveket, sokkal inkább kiegészítik azokat. Mivel nem minden iskola, diák és pedagógus van felkészülve egy teljes digitális váltásra, a papírtankönyvek iskolán keresztüli elosztása biztosítja mindenki számára a tanuláshoz való jogot. Az okostankönyvek jó alapot adnak a digitális átállásra, segítik a tanárt és a diákot a 21. századi tanulási formák megértésében és bevezetésében.

Hány darab és milyen tantárgyú okostankönyv érhető most el?

Jelenleg 79 db tankönyv érhető el a portálon. 60 közismereti tankönyv 5–12. évfolyamig: irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, etika tantárgyakból. 3 db informatikakönyv az általános iskola felső tagozata számára: 6., 7. és 8. évfolyamon, és 10 db szakiskolai közismereti tárgyhoz tartozó okostankönyv 9., 10. évfolyamon. A portálon már elérhető a tanulásban akadályozott gyerekek számára készült tankönyveink közül az angol nyelv 7. és 8. évfolyamon, és az informatika 5., 6., 7. és 8. évfolyamokon.

Milyen ütemben várhatóak az újabb okostankönyvek? Ezek már az új Nemzeti alaptantervnek megfelelően készülnek?

2021. február végéig felkerül további 13 okostankönyv az általános iskolák és középiskolák számára informatika, vizuális kultúra és angol nyelv tantárgyakból. A tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók és az őket segítő gyógypedagógusok számára pedig több mint 70 könyv készül el. Az új Nemzeti alaptanterv (NAT) nem érinti az SNI-s fejlesztéseket és tankkönyveket, amelyek jelenleg készülnek. Az új NAT-nak megfelelően jelenleg az első, ötödik és kilencedik évfolyam papíralapú tankönyveinek fejlesztése zajlik, bízom benne, hogy további lépésként sor kerül majd az okostankönyvek új NAT szerinti fejlesztésére is.

 

Élesben tesztelve

A kérdésekre Czékmán Balázs és Kerekesné Vöröshegyi Katalin válaszolt
Fotó: Kerekesné Vöröshegyi Katalin (saját képernyőfelvételek)

Kérem, meséljenek kicsit iskolájukról!

CzB: A Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola Kispesten az Ady Endre út és a Wekerle-telep mellett helyezkedik el. Az iskola arculatát az informatikai képzés és az idegennyelv-oktatás határozza meg. A digitális pedagógia tanulócentrikus és tantárgyfüggetlen alkalmazása mára teljes intézményi szinten működik. Az informatikai és idegennyelvi képzés mellett kiemelt hangsúlyt kap a logikus és problémamegoldó gondolkodást fejlesztő Sakkpalota program is. A 2018/19-es tanévtől induló emelt óraszámú informatikaképzésen heti 2 órában, csoportbontásban oktatjuk a tanulókat. Az informatikával párhuzamosan a tanulók már 1. osztálytól kezdve heti egy órában, csoportbontásban tanulhatnak idegen nyelvet, melyet már alsó tagozaton is differenciált fejlesztő órák és szakkörök támogatnak. Az intézmény képét jelentősen alakította a 2015-ben bevezetett tablettel támogatott oktatási program. Az innovatív digitális programban a tantestület több mint 50%-a aktívan részt vesz. A mára több mint 70 tablettel rendelkező eszközparkot a pedagógusok zöme heti rendszerességgel használja tanórákon, melynek köszönhetően már több mint 2000 tabletes órát tartottak. A hatékonyabb alkalmazás érdekében rendszeresek a belső pedagógus-továbbképzések, valamint a folyamatos mentorálás és a pedagógusok közötti tudásmegosztás.

Hogyan illeszthető be a Nemzeti Köznevelési Portál a mindennapi pedagógiai gyakorlatba a hagyományos, és miként a jelenlegi, távoktatásos helyzetben?

KVK: Az intézmény tanulói már több mint egy éve megismerkedtek az okostankönyvekkel, mivel kipróbáló iskolának is jelentkeztünk. Kollégáink a tanórákon többször alkalmazzák a könyvek fejlécét szemléltetésként. Ezek a fejlécek rendkívül hasznosak a bevezető, rendszerező, ismétlő tanórákon. A könyvek színes illusztrációi is kedveltek a gyerekek körében. Az okosfeladatok is elnyerték a tanulók tetszését. A tanórákon a tanulóknak alkalmuk volt kipróbálni a portál feladatkészítő funkcióját is.

Hogyan fogadták a diákok az NKP-t, mely fejlesztések, feladattípusok tetszettek nekik leginkább?

KVK: A gyerekek szeretik ezeket az alkalmazásokat. Az okosfeladatok közül a párosító, a halmazba rendezés a legkedveltebb, de a kakukktojás feladattípus is elnyerte a tetszésüket.

Animációk, ismeretterjesztő kisfilmek, interaktív térképek, okosfeladatok is elérhetőek a portálon, ezek közül Önnek van személyes kedvence?

KVK: Népszerűek a diákok és a tanárok körében is a Zanza tv rövid, időnként humoros, a gyerekek számára megfogható magyarázatokat, összefoglalásokat tartalmazó kisfilmjei. Fizika és kémia kísérletek bemutatására is gyakran használták a kollégák a portált. Az egyik legkedveltebb feladatom a 9. osztályos magyar nyelv tankönyvben az Ivó joghurt, ugró iskola? című feladat, mely rendkívül ötletes rajzokkal illusztrálja, hogy mi a különbség az olvasó lámpa és az olvasólámpa között. A feladat az előzőhöz hasonló példákat sorakoztat fel, amelyekkel az egybe- és különírás problémakör megértését könnyíti meg. https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_9/lecke_02_014

Mi a szakmai véleménye a márciusban elérhetővé vált okostankönyvekről? Esetleg már a diákok is használják?

KVK: A pedagógusok és a tanulók is szívesen fogadták ezeket a taneszközöket. Megkönnyítette a tanárok munkáját azzal, hogy a tankönyvi szöveg interaktív feladatokkal kibővítve segíti a tananyag feldolgozását. A tapasztalatom az, hogy a feladatok sokszínűek, a feladattípusok változatosak. Szerencsés, hogy jelölik a feladatok nehézségi szintjét, ezzel is segítve a tanárok munkáját, a differenciálás megvalósítását. A feladatok között vannak olyanok is, amelyek további kutatásokra, információszerzésre sarkallhatják a diákokat.

Eddig általában tantermi környezetben, netán okostáblán használták a portált, vagy egyéb IKT-eszközöket is igénybe vettek? Mennyiben befolyásolta a használatot az új digitális munkarend?

KVK: Korábban a tantermi környezetben okostévé, illetve tabletek alkalmazásával használtuk a portált. A 7–8. osztályosok esetében igen gyakori volt a saját mobiltelefon használata. Itt a hagyományos tanórai keretek közé illesztettük be a digitális tartalmakat a tananyag feldolgozásának színesebbé tétele érdekében. Hasznos volt az okostankönyv a szemléltetés, a rendszerezés, az ismétlés, a gyakorlás terén is. Az új munkarend nagy változást hozott, hiszen a tanulók a pedagógustól távol, otthonukban végzik a tananyag feldolgozását a pedagógus irányításával, segítségével. Jó szolgálatot tesznek az egyes tanári magyarázatok kiegészítéseként. A tananyagokhoz kapcsolódó okosfeladatok pedig a tananyag feldolgozását, megértését, elsajátítását szolgálják. A gyerekek körében kedveltek ezek a feladatok. A tapasztalat az, hogy míg más típusú feladatmegoldások nehézkesen érkeznek vissza a pedagógushoz, ezek elvégzéséről sokkal rendszeresebben és gyorsabban kapunk visszajelzést. A nehézség egyelőre az otthon elvégzett munka értékelése, hiszen nincs visszajelzésünk arról, hogy a tanuló mennyi idő alatt, hányszor, milyen színvonalon oldotta meg a feladatait. A gyakorlás tényét jelenleg fotókat küldve igazolják a gyerekek.