Author

Beköszöntő

Kedves Olvasó!

 

145 évvel ezelőtt új korszakot nyitott a magyar oktatásügyben báró Eötvös József azzal, hogy megalapította és útjára bocsátotta a Néptanítók Lapját. Azt a folyóiratot, amely az akkoriban megjelenő közel száz pedagógiai lappal ellentétben máig életben maradt. Ma, közel másfél évszázaddal később, kései utódként, az Új Köznevelés ünnepli az alapító szándékát és a kiváló szerkesztők sorának munkáját.

1868-ban egy olyan hivatalos, minisztériumi heti, majd kétheti lap került sok száz pedagógus kezébe, amelynek az információk továbbításán túl fontos feladata volt a pedagógiai kultúra terjesztése. Ahogy 1907-ben a frissen megbízott főszerkesztő, Benedek Elek fogalmazott: „e lap a tanítóság általános műveltségét, még pedig nemzeti szellemű műveltségét szolgálja”.

Ma, az oktatásügy új korszakához igazodva, egy szellemiségében és nevében is megújult folyóiratot vehet kézbe az Olvasó. Az Új Köznevelés hiteles, pontos tájékoztatást, az új kezdeményezésekről szóló információkat, módszertani példákat, pedagógusi példaképeket, jó gyakorlatokat és tapasztalatokat kíván nyújtani.

Az Új Köznevelés értékmentő és értékteremtő folyóiratként az óvodapedagógusnak, a tanítónak és a tanárnak, tehát Önnek szól. Aki órák közti szünetben, értekezletek előtt, tanítás után, a jelenről, a jövőről, az iskoláról gondolkodva olvasta eddig is a lapot. Aki számára a „köz” közösséget, a nevelés hivatást jelent. Aki nem csupán tájékozódni, hanem valóban megismerni és megérteni törekszik. Önnek szeretnénk a jövőben is megfelelni.

Jelen folyóirat négy nemzedék lapja. Tekintélyét elsősorban mégsem a múltja vagy népes olvasótábora, hanem életképessége adja. Hiteles információival segíteni szeretné a pedagógusi munkát a mindennapokban. Közvetlenségével megismerhetővé kívánja tenni a döntések hátterét. Lehetőséget szeretne biztosítani, hogy közkinccsé válhassanak kipróbált és bevált tanítási módszerek és nevelési-oktatási tapasztalatok. A művelődés és kultúraformálás területén pedig igényességet kíván teremteni.

Négy nemzedék figyelme, 145 év súlya – felelősség és kötelezettség. Ehhez szeretnénk méltóvá válni: naprakész információkkal, hiteles, pontos tájékoztatással, jó tollú írásokkal, izgalmas kezdeményezésekkel, összességében tehát egy jó lappal. Egy olyan „újsággal”, amelyet érdemes olvasni. Ami visszakéredzkedik a kézbe, új és újabb nézőpontokat, valódi „bekapcsolódást” kínálva, nyomtatásban és digitálisan egyaránt. 

„Pro captu lectoris habent sua fata libelli” (a könyvek sorsa attól függ, mennyire tudja befogadni őket az olvasó) – írta Terentianus Maurus, és bizonyosan nem csak a könyvekkel kapcsolatban volt igaza.

Az Új Köznevelés sorsát Olvasói is egyengetik. Bízom benne, hogy érdeklődéssel, bizalommal és örömmel forgatják majd. Ehhez kívánok Önnek és magunknak is felelősségteljes tájékozódást, fontos kérdéseket és értékes felismeréseket!

 

Aczél Petra
a Szerkesztőbizottság elnöke
Új Köznevelés