Olvasási idő: 
6 perc
Author

„Az iskolának a gyermekek személyiségének és identitásának erősítésére kell összpontosítania”

Interjú Jukka Sinnemäkivel

A sikeres oktatás kulcsát a motivált tanárok jelentik, akik képesek a gyerekeket is motiválni – véli Jukka Sinnemäki finn pedagógus és oktatásfejlesztési szakember, aki a finn módszerről, saját elképzeléseiről, a jövő iskolájáról és a Komplex Alapprogram hatékonyságáról beszélt lapunknak.

Jukka Sinnemäki finn pedagógus és oktatásfejlesztési szakember

Tökéletesen beszél magyarul. Hogyan került kapcsolatba Magyarországgal?

Pontosítanék, sajnos még nem beszélek tökéletesen magyarul, de folyamatosan tanulom a nyelvet. Kapcsolatom Magyarországgal 1999-ben kezdődött. Akkoriban neveléstudományi tanulmányokat folytattam, és a professzorom, Kari Niinistö felajánlotta a lehetőséget, hogy Kecskeméten folytassam és fejlesszem tovább néhány korábban elkezdett projektjét. Idővel a kötődésem az országhoz egyre szorosabbá vált. Szeretem Magyarországot, az itt élő embereket, vendégszeretetüket és a magyar nyelvet is. Amikor Magyarországra jövök, úgy érzem, mintha hazajönnék.

Tanárként sokat tesz az oktatás minőségének javításáért. Hogyan foglalná össze a híres finn módszert?

Megvan az alaptanterv, amit mindannyian használunk, de tanárként nagyon sok lehetőségünk van, hogy a mindennapi oktató-nevelő munkában a saját tehetségünket és módszereinket alkalmazzuk. Véleményem szerint a sikeres oktatás kulcsát a motivált tanárok jelentik, akik képesek a gyerekeket is motiválni. Ennek a motivációnak a fenntartása három alapvető dolgot igényel: autonómiát, kompetenciát és kapcsolódást. Az autonómia saját döntéseink ellenőrzésének a joga. Az egyéneknek ugyanis tapasztalatokra van szükségük a tanulás irányításához. Kompetencián azt értem, hogy a gyermek használhassa a tudását és az erősségeit, ezáltal gyűjtsön pozitív tapasztalatokat, és szerezze meg a jövőbeli tanulása alapjául szolgáló képességeket. A közösség és az emberi kapcsolatok pedig a kapcsolódás révén általános támogató struktúrával vesznek körül, motiválnak és lendületet adnak a tanuláshoz.

Világszerte elismert tanár. Miben rejlik a titka? Kérem, meséljen kicsit az óráiról, a módszereiről!

Minden egyes tevékenységem és erőfeszítésem mögött az a szenvedély áll, hogy értelmes és élvezetes munkát végezhetek. De a lelkesedésem önmagában nem lett volna elég. Bátorító, megbízható és rugalmas munkaközösségre is szükségem volt, a tanulók és szüleik támogatása pedig szintén nélkülözhetetlen.

Mindezek kiindulópontja a biztonságos környezet. Biztonságos környezetben a gyermekekek ki merik mutatni az érzéseiket, ami jó alapot teremt a jövőjükre nézve. Sajnos a jóllétükről szóló beszélgetés sokszor csak akkor kezdődik el, amikor már rosszul érzik magukat.

Munkám során szembesültem kudarcokkal, ugyanakkor a sikert is megízlelhettem. De ez mindenkire igaz: tanárra, szülőre, gyerekre egyaránt. A diákok megbecsülése és tisztelete szilárd alapot teremt a fejlődésükhöz elengedhetetlen bizalom kiépítéséhez. De ennek a tiszteletnek nem szabad az eredményeikhez igazodnia. Emberi méltóságuk és annak tisztelete alapvető emberi  jog.

Ezért az iskolának a gyermekek személyiségének és identitásának erősítésére kell összpontosítania, növekedésük és fejlődésük aktív támogatásának részeként. Tapasztalataim szerint a tanár-diák kapcsolat nagyon fontos tényező, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak. Mattila finn neveléstudományi szakember a következőképpen ír a gyermekek méltóságáról: „A gyermek létezésének értelme maga a gyermek – egy olyan emberi létező, akinek élete gyermekkorban kezdődik. A gyermeknek mindig is van belső értéke. Más szavakkal: a gyermek önmagában értékes, nem pedig valaki más boldogságának eszközeként.”

A tanárok, az oktatók és a szülők már pusztán azzal óriási dolgot vinnének végbe, ha csak ezt az egy üzenetet eljuttatnák a gyermekekhez. Amikor aktívan részt veszünk gyermekeink mindennapi tevékenységeiben, az jelzi az életük iránti érdeklődésünket: a gyermek mindig a középpontban van.

A más emberekkel való találkozás bátorságot igényel. Tanárként is bátorságra és alázatra van szükségünk, hogy felfedjük igazi énünket. A tanári pályán a legnagyobb kihívást valószínűleg az jelenti, hogy megmutassuk teljes valónkat összes gyengeségünkkel és bizonytalanságunkkal együtt.

Az alábbi videók egyébként tökéletesen összefoglalják a tanításról alkotott elképzeléseimet, módszereimet: shorturl.at/tGW35

Mely képességek a legfontosabbak Ön szerint a tanári pályán?

A bizalom, rugalmasság, gondoskodás, humorérzék, következetesség, igazságosság.

Szerepelt néhány eseményen, amelyet a Komplex Alapprogram keretében szerveztek. Honnan szerzett tudomást a programról?

Szoros együttműködésben vagyok dr. Fenyvesi Kristóffal, az ÉlményMűhely szakmai hálózat alapítójával. Projektjeink során találkoztam a Komplex Alapprogrammal.

Mit gondol a projektről?

A Komplex Alapprogram kiváló eszköz arra, hogy kapcsolatot teremtsen az emberek, a tanárok, a diákok, az iskolák vagy egyáltalán bárki között. Olyan rugalmas módszer, amely segít, hogy kreatívabbá és motiváltabbá váljunk, emellett több újítást is tartalmaz. Meghatározó eleme a gyakorlatias, aktív munkavégzés, úgy gondolom, ez felgyorsítja a tanulást. Sok esetben a munka eredménye szemmel látható.

Hogyan fejlesztheti ez a program a magyar köznevelést?

Ez a program ugyanúgy javíthatja a magyar oktatást, mint bármely más módszer, amely több szabadságot és teret ad a tanároknak, a diákoknak és az iskoláknak. A jövő generációt oktatjuk. Fontos, hogy sok különféle készséggel és tudással ruházzuk fel őket. Lehessenek és legyenek is szenvedélyesek a jövőjüket illetően. Személy szerint remélem, hogy a Komplex Alapprogram új utakat mutat és nyit meg a tanítás-tanulás terén Magyarországon. Bízom benne, hogy a magyar oktatásirányítás látja ennek a programnak az előnyeit, és támogatja a megvalósítását.

Ha valamit megbecsülnek, az sokkal erősebb alapot ad, és megteremti a siker lehetőségét.