Author

Az európai történelemtanítás seregszemléje

Az EuroClio nemzetközi konferenciája Vilniusban

Az Európa Tanács által életre hívott EuroClio – European Association of History Teachers 2023. április 19–23. között nemzetközi konferenciát szervezett a litvániai Vilniusban. A Vilniusi Egyetemen és a Karalienés Mortos iskolában szervezett előadásokra és műhelyekre több mint 140 résztvevő érkezett az EuroClio 50 európai, amerikai, ázsiai és afrikai tagszervezetéből.

A résztvevőket az egyetem prorektora köszöntötte, aki a konferencia címére, a Történelemtanítás Összetettségére (Complexity of History Teaching) példaként a Vilniusi Egyetem történetét mutatta be. Az intézmény hosszú és kihívásokkal teli múltra tekint vissza. Jezsuita akadémiaként indult 1570-ben, majd a rend feloszlatása után állami fenntartásba került. Ezt követően két egymást követő történelmi korszakban is idegen – előbbi birodalmi, majd szovjet-orosz – megszállás, felügyelet és cenzúra alatt kellett működnie egészen az 
1990-es rendszerváltásig.

A prorektor inspirációként Vergiliust és az egyetem jelmondatát idézve a Sic itur ad astra szavakkal intette a résztvevőket arra, hogy a jövő kihívásaira csak a múlt ismeretében lehet felkészülni. Végezetül jótanácsként azzal zárta beszédét, hogy a résztvevők ne higgyenek senkinek, aki vitatja a történelemtanítás fontosságát.

Lars Peter Visti Hansen, az EuroClio elnöke a múlt, a történelem és a jelen kapcsolatát idézte köszöntőjében. Szavai szerint a balti helyszínválasztás szimbolikus döntés volt, hiszen az aktívan zajló háború szomszédságában is szem előtt kell tartanunk a történelemtanítás kiemelt fontosságát.

Steven Stegers, az EuroClio igazgatója a komplexitás és az egyszerűsítés kettősségének dilemmáját említette meg. A történelem osztálytermi leegyszerűsítését gyakran elvárt tanári feladatnak, ugyanakkor veszélyes következménnyel járó műveletnek tekintette. A komplex kérdések, versengő történelmi narratívák több nézőpontú bemutatása álláspontja szerint elengedhetetlen az önálló mérlegelő gondolkodásra képes diákok képzésében. Ezzel szemben a megbízható tudás és stabil értékek kialakítása szintén fontos a pedagógusok munkájában. Utóbbi két cél metszéspontját és egyensúlyának kialakítását egyfajta művészetnek tekinthetjük.

A konferencián két fontos téma jelent meg, amelyek a történelemtanítás nemzetközi trendjeit is meghatározzák. Az első a history of public places, azaz a közterek történelme, a második pedig a kérdésfeltevés és a gondolkodtató feladatok tervezése.

A közterek, szobrok és emlékművek mögött álló versengő narratívákkal kapcsolatban az EuroClio Contested Histories című együttműködését érdemes tanulmányozni, amely több nézőpontból mutat be egy-egy szimbolikus közterületet, többek között magyar példákkal is.

A kérdésfelvetéssel kapcsolatban az Art of Questioning (A kérdezés művészete) kezdeményezés oldalán olvashatunk további stratégiákat és ötleteket.

A történelemtanítás és állampolgári nevelés területén számtalan további európai és globális együttműködést és kezdeményezést mutattak be a rendezvényen, köztük a Historiana virtuális tanulási környezet új lehetőségeit, az Innovation Station Centre innovatív digitális projektet, a balkáni esettanulmányokra fókuszáló Learning History that is not yet History projektet, vagy a V4 szocializmusban szerzett közös tapasztalatait összesítő Online Teaching in the Visegrad Region kooperációt.

Reméljük, hogy a konferencián bemutatott izgalmas kezdeményezések és adaptációra váró ötletek a részt vevő magyar pedagógusok és a Történelmi Társulat révén minél több osztályterembe eljuthatnak.

A Vilniusi Egyetem a Szovjetunió területén alapított első jezsuita akadémia jogutódja (1570)