„Az eddigi rendszerből sok mindent érdemes átvenni"

Széles Imrét, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet igazgatóját arról kérdeztük, hogyan folyt eddig a munka a szaktanácsadói szolgáltatások területén. A szakmai hozzáértés és a tetterő egy jól működő rendszert hozott létre, amiből sok mindent érdemes lesz átvenni a jövőben is.

– Mi a pedagógiai intézetek feladata a szaktanácsadással kapcsolatban?

– Az új törvényi szabályozásnak köszönhetően (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásról) a szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadási feladatellátása 2013. január 1-jétől nagymértékben átalakul. 2012. december 31-ig intézetünk hosszú éveken keresztül eredményesen működtette megyei szaktanácsadói rendszerét. Szaktanácsadóink eddigi tevékenysége szervezési, szakmai-tájékoztatási, tehetséggondozási és versenyszervezési területeket ölelt át.

– Milyen területeken igénylik az intézmények, és milyen területeken kérik a pedagógusok a szaktanácsadást?

– Az intézmények részéről a legnépszerűbb megrendelések a szakmai napok szervezése, lebonyolítása, a helyi, kistérségi tanulmányi versenyek szakmai felügyelete (feladatlapok összeállítása, zsűrizés), az óra- és foglalkozáslátogatások és ezek fejlesztő feldolgozása, illetve a szakmai munkaközösségi értekezleteken szakmai tájékoztató tartása. A pedagógusok a szaktanácsadók által szervezett műhelyfoglalkozások, bemutató órák, tanári klubok, tanév-előkészítő/nevelési évet előkészítő tanácskozások iránt mutatták a legnagyobb érdeklődést. A nevelési területükhöz, tantárgyukhoz köthető szakmai és módszertani támogatást nagyban és folyamatosan igényelték.

– Hogyan viszonyulnak a pedagógusok a szaktanácsadókhoz? Mik a tapasztalatok?

– Megyei szaktanácsadóink nevelési, illetve szaktárgyi területük elismert, felkészült szakemberei, nagy részük már hosszabb ideje végezte szaktanácsadói munkáját, így megfelelő tapasztalattal és ismerettel eredményesen felelt meg a vele szemben támasztott elvárásoknak. Az évek alatt kialakult szaktanácsadó-pedagógus szakmai, emberi kapcsolat nagyon jó alapot teremtett a közös munkához. Ismerték és elismerték a szaktanácsadók munkáját, az idők folyamán kialakultak azok a jól bevált információs csatornák, szakmai műhelyek, találkozások, tanácsadási lehetőségek, amelyeknek az irányítója az adott terület szaktanácsadója volt.

– Hány szaktanácsadót foglalkoztat az intézet?

– Megyei szaktanácsadói rendszerünkbe eddig 21 pedagógus tartozott. Külön szaktanácsadói voltak az óvodai nevelési területnek, a pedagógia területének, a tanítói munkát 2 fő segítette. A különböző tantárgyaknak saját tanácsadói voltak, a legtöbb területen iskolafokozatonként megfelelő szakember látta el külön az általános iskolai, külön a középiskolai feladatokat. Sajnos, az utóbbi években néhány területen már nem tudtunk szakembert foglalkoztatni, például a kollégiumi, iskolai könyvtárosi, informatikai szakterületen.

– Hogyan választják ki a szaktanácsadókat?

– Nyilvános pályázat kiírásával. Az eljárásban meghatározott szakmai és emberi elvárásoknak való megfelelés alapján szakmai bizottság tett javaslatot a kiválasztott szaktanácsadó személyére, és ez alapján a pedagógiai intézet vezetője döntött a sikeres pályázóról.

– Milyen formában foglalkoztatják őket?

– Minden szaktanácsadónk egy nevelési-oktatási intézmény főállású alkalmazottja, vagy onnan ment nyugdíjba (jelenleg 2 fő), intézményünkben megbízási jogviszony keretében végezték munkájukat.

– Milyen intézményeket céloznak meg leginkább, illetve honnan érkezik a legtöbb „hívás”?

– Számunkra minden intézmény egyformán fontos, az óvodákban jelentkező igényektől a középfokú intézményekig egyaránt. Szaktanácsadóink éves munkaterv alapján, előre pontosan megtervezve végzik egész éves munkájukat, és a megfogalmazott tennivalókon kívül a felmerülő igények teljesítésével lesz eredményesebb, hatékonyabb a munkánk. A legtöbb „hívás” természetesen onnan érkezik, ahol legtöbb az aktuális változás, tennivaló. Vannak olyan területek is, amelyekre eddig kevesebb figyelem irányult (pl. szakképzés, kollégiumi nevelés), ezekre a következő időszakban jobban szeretnénk koncentrálni.