Átfogó taneszközfejlesztés a minőségi oktatásért

Okostankönyvek, digitális feladatgyűjtemények, nemzetiségi, valamint SNI-s tanulóknak kidolgozott kiadványok, továbbá az új Nemzeti alaptantervnek megfelelő taneszközök is elkészültek az Oktatási Hivatal (OH) most zárult projektjében. Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001: A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt az Európai Unió 6,483 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából valósult meg.

A program fő célkitűzése olyan innovatív taneszközök fejlesztése, amelyek átfogó tankönyv-, digitális tartalom- és szolgáltatásfejlesztéssel hozzájárulnak a minőségi oktatáshoz. A tankönyvellátás megújítása mellett a digitális tanulást támogató Nemzeti Köznevelési Portált (NKP) is továbbfejlesztették, népszerűsítették a projektben.

Az NKP tartalmi és funkcionális fejlesztésének célja, hogy az infokommunikációs technológia szervesen beépüljön az oktatásba. A közismereti tantárgyak tanításához 126 komplex digitális tananyagcsomag, azaz okostankönyv készült el, amelyek többek között interaktív feladatokat, multimédiás elemeket, szimulációkat, hanganyagokat is tartalmaznak. Az esélyegyenlőség érdekében 85 SNI-okostankönyv is készült speciális, a célcsoporthoz igazodó megjelenítéssel. A portálon jelenleg több mint 200 okostankönyv érhető el, a tananyagcsomagok több mint 36.000 okosfeladatot tartalmaznak.

A projektben összesen 643 papíralapú taneszközt dolgoztak ki. Először a központi tankönyvfejlesztési programban kipróbált 106 újgenerációs tankönyv fejlesztése történt meg, majd a hozzájuk kapcsolódó 10 tantárgycsoportban 45 tanári kézikönyv készült el, amelyek használatával 156 egynapos módszertani képzésen 1003 pedagógus ismerkedett meg. 2020-tól az új Nemzeti alaptantervnek megfelelően zajlott a tankönyvek fejlesztése. A projektnek köszönhetően egy országosan egységes, a köznevelés szinte minden területét lefedő taneszközrendszer áll rendelkezésre. 253 tétellel bővült a sajátos nevelési igényű tanulók számára kidolgozott kiadványok száma, biztosítva a tantárgyak és az évfolyamok teljes lefedettségét; a nemzetiségi tankönyvek száma pedig egyharmadával növekedett.

Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001: A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés projekt 2016. szeptember 1. és 2023. március 31. között valósult meg.

A konferenciát megelőző sajtótájékoztatón Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár elmondta, hogy annak idején, 2013-ban az állam nagy fába vágta a fejszéjét a tankönyvfejlesztés és -terjesztés megújításával. Jelentős mérföldkő volt több piaci kiadó – a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (volt Nemzeti Tankönyvkiadó) és az Apáczai Kiadó – felvásárlása, melyet követően a Könyvtárellátó (KELLO) bevonásával megtörtént a tankönyvterjesztés megreformálása is. A gyártás biztonságát az állam az Alföldi Nyomda felvásárlásával erősítette meg.

A taneszközfejlesztés az évek során számos forrás bevonásával, hazai és európai uniós forrásokból, többszöri projekthosszabbítással valósult meg mintegy 10 milliárd forint értékben. A portfólió idén válik teljessé, hiszen már 1–12. évfolyamig az új Nat-nak megfelelő taneszközök állnak majd a pedagógusok és diákok rendelkezésére, beleértve a köznevelési és a szakképzési rendszer kiadványait is. A jegyzéken nem csak állami tankönyvek találhatók meg, magánkiadók és egyházak is bekapcsolódhatnak, jellemzően nyelvkönyvekkel vagy hittankönyvekkel. A tankönyvjegyzéken 1259 darab, ingyenesen elérhető állami tankönyv szerepel. Az iskoláknak április végéig kell leadniuk a rendeléseket. Az okostankönyvek fejlesztése is jelentős mérföldkő volt, amelyek jól vizsgáztak a koronavírus-járvány idején, mostanra pedig már több mint 200 okostankönyv és 36.000 feladat várja az érdeklődőket.

Sipos Imre, az Oktatási Hivatal tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettese elmondta, a tankönyvellátás 2019. de­cember 1-jétől lett az Oktatási Hivatal feladata, a projektnek pedig az elmúlt években számos fontos mérföldköve volt, melyek keretében 330 közismereti tankönyv készült el; 153-mal nőtt a nemzetiségi és 253-mal az SNI tanulóknak készült tankönyvek száma. A tankönyveket sok képanyag, grafika, egységes tankönyvi megjelenés, színkódok, felfedeztető, tanulástámogató feladatok jellemzik, s megfelelnek a tartalmi szabályozóknak.

Az NKP megalkotása is kiemelt jelentőségű feladat volt, cél volt egy olyan webalapú szolgáltatás létrehozása, amihez mindenki korlátlanul hozzáfér, és melynek látogatottsága a tantermen kívüli, digitális munkarend alatt elérte a napi 160-180.000 látogatót, de ma is napi 80-100.000 látogató keresi fel a portált. Az okostankönyvek alapvetően azonosak a papírtankönyvekkel, de kiegészítő tartalmak is megtalálhatóak bennük.