Author

Arany-láz

Írók, költők Arany Jánosról

„Egy emberöltő alatt olyan gazdaggá, olyan széppé tette a magyar nyelvet, hogy századok alatt sem fogják tudni elrontani a modern kontárok. Akkora művész örökséget hagyott, hogy még mindig nem tudjuk eltékozolni” – írta Arany Jánosról írt esszéjében Ravasz László, a legendás dunamelléki református püspök. S vajon miként vélekedtek Aranyról a későbbi nemzedékek írói, költői?

NÉMETH LÁSZLÓ

„Magyar nyelv és magyar dolgok tudásában páratlan kincstárnok, ugyanakkor a 19. század legműveltebb, legbiztosabb ízlésű írója.”


 


NEMES NAGY ÁGNES

„Azt szokták mondani, hogy egy dologért bizonyosan érdemes magyarnak születni. Azért, hogy az ember Arany Jánost eredetiben olvashassa. Ezt a véleményt aláírom.”

SZABÓ MAGDA

„…amíg magyar nyelv lesz a világon, addig Toldi Miklós mindig tartani fog egy hatalmas rudat, egy vendégoldalt, és mutatja vele Budára az utat.”

 

 

 

SZERB ANTAL

„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.”


JÓZSEF ATTILA

„Verseidre raktál szép cseréptetőt /
s homokot kötöttél, a futó időt.”

 

 


BUDA FERENC

„Ha nem is veszem elő, látom Arany János arcmásait: a fiatalkori fényes szeműt, a szürkülő hajú Tiborc-arcút, s végül – amelyiknek láttán mindannyiszor megrendülök – az öregkorit, a legutolsót, a kifehéredett fejűt, arcán s tekintetében a sorscsapások árkaival és árnyékaival. Akár mindannyiunk arca is lehetne.”

ZELK ZOLTÁN

„Másfajta verseket írhat valaki,
mint Arany János, de jobbakat nem.”

 

 

 

KRÚDY GYULA

„Ez a férfitípus volt az, amely Magyarországot fenntartotta, téli sarat elbíró csizmában viselte el a megpróbáltatásokat, zsoltáros hittel bízott a jövendőben, és halk rajongással gondolt a nemzeti ideálokra. Ez az embertípus őrizte meg helyét a földrészen a kő szilárdságával, a só nehézségével és a tölgyfa életkorával.”

BABITS MIHÁLY

„Hunyt mesterünk! tehozzád száll az ének: / ládd, léha gáncsok lantom elborítják / s mint gyermek hogyha idegenbe szidják / édesapjához panaszkodni tér meg: // úgy hozzád én.”