Olvasási idő: 
13 perc

Anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztését segítő applikációk alkalmazása a pedagógiai tevékenységben (3. rész)

Szöveg: Dr. Szili Katalin, adjunktus, MATE Kaposvári Campus, Neveléstudományi Intézet; pedagógus, Kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ


Story Dice

Elérhetőség: https://play.google.com/store/apps/details?                                    id=com.developer.cachucha.storydice

1. ábra: A Story Dice logója

Story Dice alkalmazás (1. ábra) akár ötéves kortól minden korosztályban alkalmazható játék, mely kiválóan fejleszti a szókincset, a mondatalkotást és leginkább az összefüggő szövegalkotást. Így nagyszerűen fejleszthető a gyermekek/tanulók/felnőttek önálló szövegalkotása, nyelvi kreativitása és fantáziája. A játék során a képernyőn megjelenő ikonokat kell egy történetbe, mesébe helyezni, melynek teljes tartalmát a játékos(ok) határozzák meg.

2. ábra: Kockák mennyiségének választása

Az alkalmazás elindítása után kiválasztható a játék során felhasználandó kockák száma, ami lehet 4, 6, 9, vagy akár 16 darab is. (2. ábra) Az applikáció 125 különböző képet tartalmaz, így a kombinációk lehetősége hatalmas számú.

3. ábra: 4 kockás játék

Egy koppintással elindítható a játék. Jelen esetben a legkönnyebb szintet, azaz a 4 kockával történő játékot választottuk (3. ábra), s a látható 4 ikonnal kell mindenkinek a saját történetét megalkotni, vagy a játékosok számának függvényében a kezdőjátékos első mondatát láncszerűen folytatni.

A beállítások menüben a kockák gyakoriságát, az időhúzást és a megjelenés grafikai hátterét lehet módosítani.

Összefoglalva (1. táblázat):

 • A játék grafikája megfelelő, letisztult.
 • A letöltés után internetkapcsolat nem szükséges a működéshez.
 • A játékban eltöltött idő 10–30 perc (de akár egy egész délutános program is lehet).
 • A játék teljesen ingyenes, azonban reklámot tartalmaz, amelyek folyamatosan jelen vannak a képernyő felső középső részén, és néhány másodpercig tartó teljes képernyő formájában is.

1. táblázat: A Story Dice összefoglalása

 

szempont

megvalósulás

1.

életkor

5–99 év

2.

fejlesztési terület

szókincs; mondatalkotás; szövegalkotás

3.

változatosság

életkornak megfelelő; 4 nehézségi fokozat

4.

idő

10–30 perc

5.

hozzáférhetőség

nem szükséges internet

6.

figyelemelterelés

reklámok kis felületen

 

Szókereső

Elérhetőség: https://play.google.com/store/apps/details?id=words.gui.android

4. ábra: A Szókereső játék logója

Szókereső applikáció (4. ábra) nyolcéves kortól játszható alkalmazás, azonban igazán élvezetes játékot tíz-tizenkét éves kortól nyújt. Kiválóan fejleszti a szókincset, a nyelvi kreativitást, az olvasási és helyesírási készséget. Ezért különösen diszlexiás tanulóknak javaslom.

A játékban több beállítási lehetőség van (66. ábra): a; játéktér mérete (2x2-8x8) b; a játékban eltöltött idő (félpercenként növelhető, de akár korlátlan is lehet) c; játékosok száma (1–6 fő).

A képernyő felső részében látható, hogy hány szót tartalmaz a játék, a megkeresendő szavak hány betűből állnak, s ezekből mennyi található az adott rejtvényben. Az applikáció több mit hatvanezer szót tartalmaz, melyek hét szófajba sorolhatóak: főnevek, igék, főnévi igenevek, melléknevek, névmások, igekötők, határozószók.

5. ábra: A játék működése (forrás: https://play.google.com/store/apps/details?id=words.gui.android)

Összefoglalva (2. táblázat):

 • A játék grafikája megfelelő, letisztult.
 • A letöltés után internetkapcsolat nem szükséges a működéshez.
 • A játékban eltöltött idő 5–15 perc.
 • A játék teljesen ingyenes, azonban reklámokat tartalmaz, amelyek folyamatosan jelen vannak a képernyő felső középső részén.

2. táblázat: A Szókereső összefoglalása

 

szempont

megvalósulás

1.

életkor

8–99 év

2.

fejlesztési terület

szókincs, nyelvi kreativitás, olvasás, helyesírás

3.

változatosság

életkornak megfelelő

4.

idő

5–15 perc

5.

hozzáférhetőség

nem szükséges internet

6.

figyelemelterelés

reklámokat tartalmaz

 

PixWords

Elérhetőség: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dekovir.pixwords

6. ábra: A PixWord játék logója

PixWords (6. ábra) játék szintén 8 éves kortól játszható. Ez az alkalmazás is a szókincs, a nyelvi kreativitás, az olvasás és a helyesírási készség fejlesztésére alkalmas akár felnőttkorban is. A játékot a már olvasni tudó gyermekek fejlesztéséhez javaslom, kiemelten a diszlexiás tanulók részére.

7. ábra: A játék működése

A szókirakós játékok egy könnyebb verziója ez az applikáció, hiszen a betűhalmazból kirakható szót egy hozzá kapcsolódó kép segíti. Minden helyesen megfejtett szó egy pontot/dollárt ér. (7. ábra) Jelen esetben a keresett szó a befektetés. Amennyiben nem jövünk rá a megoldásra, a gyűjtött pontokból segítséget lehet vásárolni a kérdőjel megérintésével. A segítség lehet első betű vagy véletlen betű felfedése, valamint a betűsorból egy felesleges betű eltávolítása.

Összefoglalva (3. táblázat):

 • A játék grafikája megfelelő, letisztult.
 • A letöltés után internetkapcsolat szükséges a működéshez.
 • A játékban eltöltött idő 5–15 perc.
 • Teljes képernyős reklámokat tartalmaz.

3. táblázat: A PixWords összefoglalása

 

szempont

megvalósulás

1.

életkor

8–99 év

2.

fejlesztési terület

szókincs, nyelvi kreativitás, olvasás, helyesírás

3.

változatosság

életkornak megfelelő

4.

idő

5–15 perc

5.

hozzáférhetőség

Wifi-kapcsolat

6.

figyelemelterelés

reklámokat tartalmaz

 

Szócsata

Elérhető: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funrob.wordbattle

8. ábra: Szócsata logója

A Szócsata játék (8. ábra) 8 éves kortól játszható. Igazán izgalmassá akkor válik, amikor már minden betűt gyorsan felismer a tanuló, valamint amikor már az analizáló-szintetizáló tevékenységet is önállóan el tudja végezni minden olvasott szó esetében. A játék rendkívül jól fejleszti a szókincset, a nyelvi kreativitást, az olvasási és helyesírási készséget. A nyelvi kifejezőkészség fejlesztésének szempontjából felső tagozatos (vagy idősebb) diszlexiás tanulóknak ajánlom.

A játék megkezdése előtt szükséges egy regisztráció, amit a már megszokott módon lehet elvégezni (felhasználónév, jelszó, e-mail-cím). Ezután két lehetőség közül lehet választani: (1) offline gyakorlás: ahol egyedül kereshetjük a szavakat (2) bejelentkezés: ahol az éppen aktív, a játékban szintén bejelentkezett ellenféllel/ellenfelekkel lehet versenyezni, hogy ki találja meg a legtöbb/leghosszabb szavakat a megadott betűkből. (9. ábra)

9. ábra: A játék működése

Egyszerre hat játékossal lehet játszani valós időben, online. A játékidő 90 másodperc, a betűk száma 8 vagy 10 lehet. Lehetőség van kiválasztani, hogy az éppen aktív játékosok közül kivel szeretnénk játszani, ez egy 30 másodperces bemelegítés, ami után jön az igazi verseny, mely 4 körből áll. A betűk sorendje változtatható, s segítés is vásárolható az alkalmazáson belül. A játékot az nyeri, aki a 4 körön keresztül a legtöbb pontot éri el.

Összefoglalva (4. táblázat):

 • A játék grafikája megfelelő, letisztult.
 • A letöltés után internetkapcsolat szükséges a működéshez.
 • A játékban eltöltött idő 5–15 perc.
 • A játék teljesen ingyenes, reklámot nem tartalmaz.

4. táblázat: A Szócsata összefoglalása

 

szempont

megvalósulás

1.

életkor

8–99 év

2.

fejlesztési terület

szókincs, nyelvi kreativitás, olvasás, helyesírás

3.

változatosság

életkornak megfelelő

4.

idő

10–30 perc

5.

hozzáférhetőség

Wifi-kapcsolat

6.

figyelemelterelés

reklámmentes

 

Szókapcsoló

Elérhetőség: https://apkgk.com/hu/com.dotcactus.ossze

10. ábra: A Szókapcsoló játék logója

Szókapcsoló játék (10. ábra) egy remek szókincsfejlesztő alkalmazás, melyet főleg felső tagozatos vagy annál idősebb tanulók részére ajánlok.

A játék lényege, hogy nyelvtanilag helyes összetett szavak előtagját kell megalkotni a felsorolt 12 betűből. (11. ábra) Négy tetszőleges sorrendben felfedhető szóból lehet választani, melyek a kitalálandó szó utótagjai. Jelen esetben mind a négy rejtett utótagot felfordítottuk (…mosó; …törlő, …üveg, … keret) ez alapján kell kitalálni azt az ötbetűs szót, mely mind a négyet értelmes összetett szóvá egészíti ki. A megoldás pedig az ablak, melynek betűit egyenként kell megérinteni. Amennyiben nem tudja a játékos megoldani a rejtvényt, pontlevonásért egy-egy betűt kérhet. A játék során nem szükséges mind a négy utótagot megnézni, amennyiben marad olyan szó, amit nem fordítottunk fel, jutalompontot kap a rejtvényt megoldó. Összesen 442 db rejtvényt tartalmaz az applikáció.

 

11. ábra: A játék működése

Összefoglalva (5. táblázat):

 • A játék grafikája megfelelő, letisztult.
 • A letöltés után internetkapcsolat nem szükséges a működéshez, de külön weboldalról kell letölteni.
 • A játékban eltöltött idő 5–15 perc.
 • A játék teljesen ingyenes, reklámot nem tartalmaz.

5. táblázat: A Szócsata összefoglalása

 

szempont

megvalósulás

1.

életkor

10–99 év

2.

fejlesztési terület

szókincs

3.

változatosság

életkornak megfelelő

4.

idő

10–30 perc

5.

hozzáférhetőség

nem szükséges internet, de külön weboldalról tölthető le

6.

figyelemelterelés

reklámot nem tartalmaz

 

RejtvényApp

Elérhetőség: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.tapps.crossword

12. ábra: A RejtényApp logója

RejtvényApp (12. ábra) egy klasszikus keresztrejtvény-gyűjtemény, mely a szókincs fejlesztésén kívül a nyelvi kreativitást, a vizuális figyelmet és a logikai készséget fejleszti. Főleg a felső tagozatos és annál idősebb tanulók részére ajánlom.

Az applikáció három típusú keresztrejtvényt tartalmaz: skandináv rejtvény, szókereső és sudoku. (13. ábra) Mindhárom rejtvénytípus három nehézségi szinten játszható: könnyű, közepes és nehéz.

A skandináv rejtvények ezenkívül három méretben játszhatóak: (1) kicsi, aminek játéktere 70 mező (2) közepes, 80–120 mező (3) nagy, 150 mezőnél több. Amennyiben egy feladványt nem tudunk megoldani, a villanykörte piktogramot kell megérinteni, és egy rövid reklám (5 mp) megtekintése után megkapjuk a megfejtést.

A szókereső típusú rejtvény szavait nyolc kategória közül lehet kiválasztani: fővárosok, országok, állatok, növények, autómárkák, irodalom, ételek és kémia; valamint lehetőség van mindegyik témakört megjelölni vagy véletlenszerűen választani. A nehézség a szókereső rejtvény esetében a méretet és a megkeresendő szavak számát jelenti.

A sudoku a klasszikus 9x9 pályamezővel rendelkező rejtvény. Amiben több a papíralapú rejtvénynél, hogy piros színnel jelzi a figyelmetlenségünket. Azaz, ha egy olyan számot választunk, ami már szerepel az érintett sorban, oszlopban vagy 3x3 négyzetben, azt piros betűszínnel emeli ki. A ceruzára kattintva pedig a több lehetőség jelölését végezhetjük el, vagyis kis számokkal beírható, hogy mely számok kerülhetnek majd az adott négyzetbe. A nehézségi fokozatot a megadott számok mennyisége, valamint a több lehetőséget tartalmazó négyzetek adják.

13 ábra: A játék működése
(forrás: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.tapps.crossword)

Összefoglalva (6. táblázat):

 • Az alkalmazás grafikája megfelelő, letisztult.
 • A letöltés után internetkapcsolat nem szükséges a működéshez.
 • A játékban eltöltött idő 10–30 perc.
 • A játék teljesen ingyenes, reklámot csak segítségkérés esetén kell néznie a játékosnak.

6. táblázat: A RejtvényApp összefoglalása

 

szempont

megvalósulás

1.

életkor

8–99 év

2.

fejlesztési terület

szókincs

3.

változatosság

életkornak megfelelő; 3 méret, 3 nehézségi

szint, 6 válaszható téma

4.

idő

10–30 perc

5.

hozzáférhetőség

nem szükséges internet

6.

figyelemelterelés

reklámok segítségkérésért

 

Utószó

Az előzőekben bemutatott applikációkat alaposan megismertem, s ezután ki is próbáltam. Tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy a gyerekek nagy örömmel fogadták, amikor a hagyományos fejlesztőfeladatokat mobiltelefonon vagy tableten végezhették.

Remélem, hogy minden kedves kollégám talál olyan alkalmazást ebben a gyűjteményben, ami elnyeri tetszését, s megpróbálja beintegrálni egy-egy tanórába, fejlesztőfoglalkozásába, vagy ajánlja a szülőknek otthoni gyakorlásra, esetleg diákjainak a szabadidő hasznos eltöltésére.