Olvasási idő: 
10 perc

Adaptív oktatás a moodle segítségével

Az elektronikus tananyagok többsége továbbra is lineáris szerkezetű. Az elsajátítandó lecke után kapunk egy tesztet, melynek kitöltése után következik az újabb lecke, függetlenül attól, hogyan sikerült a teszt, megértette-e a diák a tananyagot. Mivel a tanulók kognitív képességeik szempontjából különböző szinten állnak, a tanulási-tanítási folyamatot az elektronikus tananyagok esetében sem szabad egységesen szervezni. Hogy állíthatjuk tehát úgy össze a tananyagot, hogy figyelembe vegyük a tanulók képességeit, a kérdésekre adott válaszaikat, és azok alapján válasszuk ki a következő leckét? A megoldást a Moodle Lecke taneszköze jelentheti. A Moodle egy nyílt forráskódú, ingyenesen használható e-learning keretrendszer, amely letölthető a download.moodle.org címről.

Az adaptív tananyag

Az adaptív e-learning tananyag olyan online elérhető, digitális tankönyvként értelmezhető, amelyet a tanulók számára előre megtervezett oktatási instrukciók, ismeretanyag és gyakorlati feladatok birtokában készítenek el, figyelembe véve az egyéni felkészültséget és a hatékony, személyre szabott tanítási-tanulási folyamatot. Azt is meg kell említeni, hogy az adaptív tananyagok elkészítése sokkal több időt és energiát követel a tananyagírótól, mint az általában használt, lineárisan bejárható tananyagok létrehozása. Az adaptív tananyag többféle megvilágításban, visszalépési, gyakorlási lehetőségeket biztosítva, sőt gyakran különféle médiumok bevonásával alkalmazkodik a tanuló képességeihez, aktuális tudásához, tanulási stílusához.

Ebbe a keretrendszerbe felvihetünk különböző kurzusokat (vagy tantárgyakat), amelyekhez tanárokat és diákokat rendelhetünk. A kurzusokba pedig feltölthetjük a tananyagot, amely lehet például egy PDF-fájl, egy videó vagy akár egy másik oldalra mutató URL.

A Lecke a Moodle-ban lehetőséget ad új témakör önálló elsajátítására: a tanuló a saját tanulási sebességének megfelelően járhatja be a tartalomoldalakat. Bármikor visszaléphet a korábban meglátogatott oldalakra, szabadon dönthet a továbblépésről, vagy akár különböző tanulási stílusok támogatása is megoldható a Lecke segítségével. Mivel egy ilyen tananyag összetett szerkezetű, nehezebben szerkeszthető, elkészítését alaposan át kell gondolni, meg kell tervezni.

Illusztrálásként készítsünk egy olyan Leckét, amelyben 3 tartalomoldal van! (Tartalomoldalnak nevezzük az elsajátítandó tananyagot tartalmazó oldalt.) Az első  tartalomoldal (jelölése: 1.) után következzen az első teszt (jelölése: 1.), amellyel megmérjük, hogyan sikerült a megértés. Ha nem sikerül a teszt kitöltése a diáknak, akkor következzen a második tartalomoldal (jelölése: 1.1.), amely az első alternatívája – ezt azoknak készítettük, akiknek például videó alapján könnyebben megy a tanulás, vagy több példára van szükségük a megértéshez. Készítsünk egy további tesztet! (Tesztjeink most csak egyetlen kérdésből állnak majd.) Az első teszt az első tartalomoldalhoz tartozzon, a második (jelölése: 1.1.) pedig az 1.1.-es tartalomoldalhoz. A harmadik tartalomoldalt (jelölése: 2.) pedig valamelyik teszt helyes kitöltése után lehet csak elérni (1. ábra).

1. ábra
Természetesen azt is megtehetnénk, hogy az 1.1.-es teszt sikeres kitöltése után ismét az 1. tesztet kelljen megoldaniuk a diákoknak. (Vagy akár egy harmadik, más stílusú, de a 2. tartalomoldallal azonos tartalomoldalt helyezünk el.) A 2. tartalomoldal után pedig ismét jöhetne a mérés, melynek eredményétől függően ismét következhetne egy elágazás. Egészen addig, amíg a lecke tervezett tananyagát nem sikerül feldolgozni. 


Lecke készítése a Moodle-ban

Ebben a részben megmutatjuk, hogyan lehet a fenti Leckét elkészíteni a Moodle 3.1-es változatában.

A Leckét általában egy adott kurzusba szeretnénk beépíteni. Ilyen kurzus (tanfolyam) lehet például: Angol nyelvtan a 9. osztályosoknak vagy Informatika-szakkör OKTV-re készülőknek. Ehhez először be kell kapcsolni a szerkesztést, a jobb felső sarokban található Szerkesztés bekapcsolása gombra kattintva, melynek felirata a kattintás után a Szerkesztés kikapcsolása szövegre változik. Majd a Tevékenység vagy tananyag beszúrása linkre kattintva tudjuk kiválasztani a Lecke tevékenységet (2. ábra, piros keretek).

2. ábra


Ezután következhet leckénk paramétereinek megadása. A Név az egyetlen kötelező mező, amit meg kell adnunk, a többi elemet most változatlanul hagyjuk (3. ábra). Több mint 30 paramétert állíthatunk be, például azt, hogy hogyan jelenjen meg a lecke, mutassa-e a rendszer, hogy a diák hol tart a leckében, stb. Ezeket érdemes tanulmányozni, most azonban nem változtatunk a beállításokon.

3. ábra


Mentsük a módosításokat, majd térjünk vissza a kurzushoz, ahol megjelenik a leckénk neve. A Szerkesztés listából kiválasztva lehet a leckét törölni, elrejteni, esetleg módosítani a jellemzőit. A lecke nevére kattintva lehet hozzáadni a korábban megtervezett elemeket a leckéhez.

A következő lehetőségeink vannak:

Alapértelmezésben a Szerkesztés fül az aktív (4. ábra). Ha meg szeretnénk nézni, hol tartunk a leckében, akkor az Előzetes megtekintés fülre kell váltani. A Jelentések részben meg tudjuk nézni, hogyan teljesítettek a diákok. Az Esszé típusú kérdéseket pedig nekünk kell kijavítani, pontozni. 

4. ábra

Az általunk készített terv szerint mi két lehetőséget fogunk használni: a Tartalomoldal beszúrása és a Kérdésoldal beszúrása menüpontokat. A Tömb beszúrását akkor kell választani, ha egy kérdéscsoportot akarunk létrehozni.

Először adjunk hozzá három tartalomoldalt a leckéhez (lásd a tervet az 1. ábrán)!

Adjuk meg az oldal címét, majd a tartalmat! A tartalom tartalmazhat szöveget, URL-t, képet, illetve tetszőleges multimédiás elemet (5. ábra).

5. ábra


A Tartalom 1 leírásrészében megadott szöveg fog megjelenni a diáknak, az alatta lévő Ugrás részben pedig azt tudjuk beállítani, hogy a tartalom után mi legyen a következő elem, amelyet a diák láthat. Mivel most még csak tartalomoldalunk van, ami után majd egy kérdés következik, amelyet még nem hoztunk létre, most nem változtatjuk meg az ugrás helyét. Ha beszúrtuk mindhárom tartalomoldalt, akkor a következőket kellene látnunk (az 1. és az 1.1.-es ugyanazt akarja a diákkal megtanítani, de más nevet adtunk neki) (6. ábra):

6. ábra

Az oldalak címe előtt látjuk a sorszámukat. A Műveletek előtti négy ikonnal (6. ábra, piros keret) lehet az oldalt áthelyezni, módosítani, megnézni, hogyan látja a diák, valamint törölni.

A következő lépés a kérdések létrehozása. Egy Leckében a Moodle-ban közvetlenül 6-fajta kérdéstípust használhatunk (7. ábra).

7. ábra

Ha legördítjük az Új oldal hozzáadása kombinált listát, akkor a Kérdés elemet választva adhatunk kérdést a Leckénkhez. Mivel a sorrend változtatható, mindegy, hogy a három közül melyik listából választjuk ki ezt a lehetőséget. Az 1. tartalomoldal után terveink szerint egy tesztnek kell következnie, amely most egyetlen feleletválasztós kérdésből fog állni.

Adjuk meg az oldal címét, majd a tartalomban a kérdést! Ha bepipáljuk a Feleletválasztós előtti jelölőnégyzetet, akkor több lehetőség közül választhat a diák (8. ábra). 

8. ábra

A Válasz részbe beírt szöveg fog megjelenni lehetőségként, a Tanuló válasza részbe írhatjuk a visszajelzést. Ha a Pontszám értéke 1, akkor a rendszer ezt helyes válasznak tekinti, ha marad 0, akkor helytelennek. Az Ugrás részben adhatjuk meg, hogy helyes válasz esetén hol folytatódjon a tanulási folyamat. Ezt később is be tudjuk állítani, de ha rendelkezésre áll az oldal a folyatáshoz, akkor megadhatjuk most is: helyes válasz esetén ugrás a 2. tartalomoldalra („Színek keverése”), helytelen esetén az 1.1.-es tartalomoldalra (9. ábra).

9. ábra


Hozzuk létre most az 1.1.-es tesztet, amelyben a Párosítás típust válasszuk ki (10. ábra)!

10. ábra


A Válasszal megegyezik részbe kell írni azokat, melyeket a rendszer felajánl a diáknak, a Válasz részbe pedig azt, amihez a válaszokat párosítani kell. Ezután már csak azt kell beállítani, hogy helyes választ esetén a 2. tartalomoldal, helytelen válasz esetén pedig az 1.1.-es tartalomoldal jelenjen meg. Mivel minden leckerészt létrehoztunk, mindegyikre be lehet állítani, hogy teljesítése után mi legyen a következő oldal. Tartalomoldalak esetén valamelyik teszt, tesztek esetén pedig valamelyik tartalomoldal. 

A 11. ábrán az Ugrások alatt láthatjuk, hogy az egyes „oldalak” után a diák melyik oldalt kapja. Az ugrások beállítása utólag is elvégezhető, csak a módosítás ikonra kell kattintani, majd elvégezni a módosítást. Ezzel el is készült a megtervezett, egyszerűsített, de adaptív leckénk.

Mit tegyünk akkor, ha egy tartalomoldalt nem egyetlen kérdéssel akarunk lezárni, hanem több kérdésből álló teszttel? A válasz: használjunk kérdéscsoportokat, melyhez az Új oldal hozzáadása listából a Tömb beszúrását kell választani. Egy ilyen tömbbe kérdéseket lehet felvinni, és akár azt is be lehet állítani, hogy a kérdések véletlenszerűen következzenek egymás után. A Tömb végének hozzáadása esetén pedig lezárhatjuk a kérdéscsoport végét, megadva, hogy melyik legyen a diák számára betöltött következő oldal.

A Moodle tehát nemcsak tesztek, feladatok készítésére, valamint a diákok munkájának ellenőrzésére, elemzésére használható, hanem arra is, hogy segítségével korszerű, adaptív tananyagot készítsünk különböző képességű diákjaink számára.

11. ábra