A Tinta Könyvkiadó többmilliós keretösszeggel írt ki pályázatot

A TINTA Könyvkiadó könyvpályázatával jelentős feladatot és anyagi terhet vett át.

Az elmúlt időszakban csak stagnáltak a magyar diákok szövegértésből és nyelvi kompetenciából elért eredményei a hazai PISA-felméréseken.

Állami feladatot átvállalva, a magántulajdonú TINTA Könyvkiadó 5 millió Ft-os keretösszeggel nyílt pályázati alapot hozott létre a diákok nyelvi készségének fejlesztésére.

A nyelvújítás vezéralakjáról, Kazinczy Ferencről elnevezett pályázat célja az iskolák és a könyvtárak ellátása új, korszerű szótárakkal, kézikönyvekkel és munkafüzetekkel, hogy a diákok hozzájussanak az újszerű szókincsbővítő és nyelvi fejlesztőeszközökhöz.

A pályázatok 2024. június 7-ig nyújthatók be.

A részletes pályázati leírás megtalálható a következő címen: http://www.tinta.hu