Olvasási idő: 
14 perc

„A tehetséges fiatalok olyan sikereket érhetnek el, amire mindannyian büszkék lehetünk”

Interjú Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárral

Mennyire aktívak a fiatalok az őket érintő kérdésekben? Hogyan lehet elősegíteni a velük való párbeszédet? Milyen lehetőségei vannak egy tehetséges fiatalnak? A nehéz év tapasztalatairól, az elért eredményekről, a fiatalok támogatási lehetőségeiről és a Nemzeti Tehetség Programról Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárt kérdeztük.

Egy éve lesz, hogy kinevezték fiatalokért felelős helyettes államtitkárnak a Novák Katalin vezette család- és ifjúságügyért felelős államtitkárságon, aki nemrég tárca nélküli miniszterré lépett elő. Milyen eredményekre a legbüszkébb az elmúlt időszakból?

Elöljáróban szeretném kiemelni, hogy nem számítottam arra, hogy egy világjárvány kellős közepén kell majd helyettes államtitkárként az első évemet megkezdenem. Komoly tervekkel vágtam neki a munkának, a vírus azonban fenekestül felforgatta az egész életünket. Engem is meglepett, de a pandémia a szakterületem bizonyos szegmensében pozitív hatást eredményezett. Egyik meghatározó feladatom, hogy felhívjam a figyelmet az önkéntesség különböző formáira és tudatos szemléletformálással segítsem, hogy az életünk szerves részévé váljon. Már a járvány kezdetén rengeteg alulról jövő kezdeményezés indult el az önkéntesség terén: a fiatalok bevásároltak vagy éppen kutyát sétáltattak az idősebbek helyett. Jó volt látni, hogy a generációk közötti párbeszéd teljesen átértékelődött. A tavalyi év megtanított bennünket arra, hogy értékeljük azt, amink van. Rájöttünk, hogy amikor körülöttünk minden bizonytalan, egyvalami biztos: a családra, a barátokra, ismerősökre a legnagyobb bajban is számíthatunk!

Tavaly tavasszal különösen nagy kihívást jelentett az érettségi vizsga megszervezése. Nagy volt a félelem, hogy biztonsággal megszervezhető-e. Ebben az oktatáspolitikai kérdésben egyfajta közvetítő szerepet töltöttem be a fiatalok és a döntéshozók között. Megkérdeztem a fiatalok véleményét, kértem, hogy írják meg nekem, mi foglalkoztatja őket a témával kapcsolatban. Napi 50-60 üzenet érkezett tőlük. A kérdéseikre a köznevelésért felelős államtitkár segítségével adtam választ egy videóbeszélgetés keretében, így az online térben sikerült közvetlenül a fiatalokhoz szólnunk. Visszatekintve helyes döntésnek tartom, hogy megtartottuk az érettségiket. Sikerült megfelelő körülményeket teremtenünk, sokan jóval nehezebb helyzetbe kerültek volna, ha egy későbbi időpontra halasztjuk a vizsgák lebonyolítását.

Számos, a fiatalokat érintő intézkedésről döntött a kormány, így például támogatják az ingyenes nyelvvizsga és KRESZ-vizsga megszerzését, külföldi ösztöndíj-lehetőségeket, tehetséggondozó és szakképzési programokat, vagy az otthonteremtéssel, családalapítással kapcsolatos programokat. Mi az, ami ezekből már megvalósult?

A KRESZ és a nyelvvizsga díját 2018 óta igényelhetik vissza az érintettek: a KRESZ esetén a 20., nyelvvizsga esetén pedig a 35. életévüket be nem töltött fiatalok élhetnek ezekkel a lehetőségekkel. 2020. július 1-jétől kiszélesítettük az igénylők körét, így ma már azok a szülők, nagyszülők is igényelhetik ezeket a kedvezményeket életkori megkötés nélkül, akik GYES, GYED vagy CSED támogatásban részesülnek. 2020 októberéig több mint 70.000 KRESZ-vizsga és több mint 90.000 nyelvvizsga megszerzéséhez segítettük hozzá a diákokat. Ezek a vizsgák még úgy is igen népszerűek, hogy a tavalyi évben a nyelvvizsgaközpontok nagy része az online vizsgáztatásra állt át.

Számos pályázaton keresztül is támogatjuk a fiatalokat. Minden évben meghirdetjük a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pályázatunkat, melynek tavalyi témájára kifejezetten büszke vagyok, hiszen a fenntartható fejlődést állította középpontjába. A programon keresztül 80 millió összértékben több ifjúsági szervezetet tudtunk támogatni. A fiatalok világnapján Fenntartható lendület címmel hirdettünk pályázatot, amire szintén számos ötlet érkezett. Bízom benne, hogy ezekből minél több meg is fog valósulni. A diákhitellel rendelkező felsőoktatási hallgatókat pedig a Diákhitel Központ által meghirdetett törlesztési moratóriumon keresztül segítettük. A diákhitelesek 2021. június 30-áig – késedelmi kamat megfizetése nélkül – kérhetik fennálló diákhitel-tartozásuk törlesztésének szüneteltetését.

Milyen eszközökkel lehet felkelteni a mai fiatalság figyelmét?

Mindenekelőtt tájékozódnunk kell arról, mit szeretnének a fiatalok, melyek azok a témák, ügyek, kérdések, amelyek a leginkább foglalkoztatják őket, és ezekben hogyan tudunk célzottan előrelépéseket tenni. Ezért is kezdtem országjárásba, és ugyan az év első két hónapjában sikerült számos helyre ellátogatnom, sajnos a járvány átírta a terveket. Úgy gondolom, hogy akkor tudom hitelesen végezni a munkámat, ha folyamatosan beszélek azokkal, akiket képviselek. Ezekből a személyes találkozásokból mindig rengeteg inspirációt tudok meríteni. Nagyon őszintén beszélnek a fiatalok azokról a problémákról, kihívásokról, amelyekkel szembe kell nézniük nap mint nap. A személyesség hiányát valamelyest pótolja az online tér, a különféle social média csatornák, de a mi generációnk számára is nélkülözhetetlenek a személyes kontaktusok.

Hogyan építik be a fiatalok véleményét, javaslatait az őket érintő intézkedésekbe?

Számos fórumon nyilvánulhatnak meg a fiatalok, ilyen például az Országos Diákparlament vagy a Nemzeti Ifjúsági Tanács, helyi szinten pedig elég, ha csak az iskolai diákönkormányzatokra gondolunk. Fontos, hogy ne csak megszólítsuk az érintetteket, hanem bevonjuk őket a róluk szóló párbeszédekbe, tehát összegyűjtöm a véleményeket és a megfelelő döntéshozók felé továbbítom az észrevételeket.

Említette az Országos Diákparlamentet, melynek ülésén személyesen is részt vett tavaly februárban. Milyen javaslatokat fogalmaztak meg a diákok? Miért tartja fontosnak azt, hogy ők is hallathassák hangjukat az őket érintő oktatási kérdésekben?

A legfiatalabb résztvevő 12 éves volt, aki idősebb társait megszégyenítő komolysággal beszélt. Számomra ez igen lenyűgöző volt, az érdekképviseleti munkát tehát nem lehet elég korán kezdeni. Jó üzenete van, fontosak ezek az ülések, hiszen többek között jelen van a köznevelésért felelős államtitkár, az adott város polgármestere, aki helyi szinten tudja aktivizálni a fiatalokat, illetve jelen voltam én is mint fiatalokért felelős helyettes államtitkár és persze maguk a fiatalok. A részt vevő diákok 46 javaslatot fogalmaztak meg, kérték többek között az eszközmodernizációt, a nyelvi képzések magasabb színvonalú megszervezését, illetve a mentális-lelki egészségvédelem is több ponton felmerült. Jó esély van arra, hogy ezekből a javaslatokból ismét több is megvalósuljon. A három évvel ezelőtt megfogalmazott 50 ajánlás nagy részének az oktatási kormányzat a döntő többségét teljesítette – ilyen többek között az iskolai szünetek rendjének változatlanul hagyása, vagy a KRESZ és az első nyelvvizsga megszerzésének ingyenessé tétele –, számos intézkedés megvalósítása pedig folyamatban van.

Júliusban egyeztetett a Pedagógusok Szakszervezetének Ifjúsági Tagozatával. Milyen kérdések merültek fel?

Ez egy nagyon emlékezetes beszélgetés volt, örültem, hogy végre tudtunk személyesen is egyeztetni. Ugyan nagyon sok olyan témát érintettünk, ami nem az én portfóliómba tartozik, hanem a közneveléshez, de ez nem jelentett problémát, hiszen továbbítani tudtam azokat a megfelelő szakterülethez. Ugyanakkor az egyik, szerintem kifejezetten fontos témaként felmerült például a mentális egészség, az internetes zaklatás kérdése. Egy-egy ilyen eset nagyon meg tud viselni egy gyereket, ami aztán a tanulmányi eredményein is nyomot hagy. Az iskolapszichológusoknak, a szociális segítőknek ezért óriási szerepük van. Szóba került a pedagógusok túlterheltsége, igényeket fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy legyen több szakmai továbbképzés, és beszéltünk az iskolai közösségi szolgálatról is.

A tehetséggondozás régóta hangsúlyos terület Magyarországon. Milyen felismerés hívta életre a Nemzeti Tehetség Programot?

A Nemzeti Tehetség Program (NTP) gyakorlatilag azzal a céllal jött létre, hogy akik kiemelkedően tehetségesek valamilyen területen, azok számára legyen egy központi program, ahol segíthetjük őket a továbblépésben.

A Nemzeti Tehetség Program pont akkor és úgy segít, ahol arra szükség lehet ahhoz, hogy a tehetséges fiatalokból sikeres felnőttek váljanak, körülményeiktől függetlenül megvalósíthassák terveiket. A programon keresztül évente több mint 350 ezer fiatal tud részt venni az NTP pályázatain, határon innen és túl. A lehetőség többrétű, hiszen szervezeten vagy tehetségprogramon keresztül kaphatnak a fiatalok támogatást a Nemzeti Tehetség Programhoz kapcsolódva, egészen a közvetlen ösztöndíjig. A magyar fiatalok megérdemlik ezt a rendkívüli figyelmet, hiszen kitűnő képességekkel rendelkeznek, és megállják a helyüket a világ legrangosabb egyetemein is. Erre lehetőségük is van, hiszen a Stipendium Peregrinum vagy a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pont ezt a célt szolgálja.

Az Ön által már említett Stipendium Peregrinum Ösztöndíj azon kiemelkedő tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire készülnek felvételizni, és akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat később Magyarországon fogják hasznosítani. Pontosan hogyan épül fel a program?

Az ösztöndíjnak két komponense van. Az „A komponens” azoknak szól, akik neves külföldi egyetemre szeretnének felvételizni. Az első év tapasztalatai alapján látjuk, hogy a már maga az eljárás is igen költséges, ezt a terhet szeretnénk levenni a tehetségek válláról. A „B komponens”-sel azoknak szeretnénk segíteni, akik már felvételt nyertek a legrangosabb külföldi egyetemek egyikére. A program egy éven keresztül fedezi a legtöbb költségüket az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó kiadásoktól, a lakhatáson át, egészen az utazási költségekig. Célunk, hogy az igazán tehetséges magyar hallgatók számára biztosítsuk a sikeres tanulmányok feltételeit. Amit cserébe kérünk, hogy a megszerzett tudást hozzák haza és itthon kamatoztassák. Az ösztöndíj tehát szellemiségében őrzi a peregrináció, vagyis a külföldi egyetemlátogatás támogatásának évszázados hagyományát.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve? Mely témákkal, területekkel szükséges még a jelenleginél is hangsúlyosabban foglalkozni?

A Nemzeti Tehetség Program pályázatait idén is meghirdetjük és minden eddiginél több, közel 3,6 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre tehetségeink támogatására. Mindenesetre nehéz a jelenlegi bizonytalan járványhelyzetben tervezni. A fiatalokkal kapcsolatos témák állandóak ugyan, de a kihívások mindig újak. A fiatalság definíciója az értelmezésemben nem pontos életkorhoz kötött, sokkal inkább az életkezdés szakaszához kapcsolódik. Ekkor kell elgondolnia egy fiatalnak, hogy továbbtanuljon-e, mi legyen a munkája, szóba kerül a családalapítás és az önálló lakhatás kérdése is.

Ez utóbbi mindig kardinális kérdés, ezért örülök kifejezetten annak, hogy január 1-jétől a fiatalok is jelentős segítséget kapnak az otthonteremtési programnak köszönhetően. Lakásfelújításra már egy gyermek után is legfeljebb 3 millió Ft értékig igényelhető a támogatás, de említhetném a többgenerációs otthonteremtési kedvezményt is. Sokszor megkérdeznek, hogy ezek a családokat érintő döntések nem segítik-e elő a „mamahotel” még erőteljesebb elterjedését. Véleményem szerint inkább a 35−40 évesen is a szüleikkel élők esetében beszélhetünk erről problémaként, a fiatalabbaknak sokszor jó okuk van arra, hogy még nem költöznek önálló lakásba. Ezt erősíti az a tendencia is, hogy sokkal hosszabb ideig tanulunk, később lépünk be a munkaerőpiacra. Ez alapvetően nem baj, de kitolja a függetlenedés időszakát.

Hasonlóan fontos téma a pályaorientáció kérdése is. Több civil szervezettel is kapcsolatban állunk, ilyen például a Konnekt Mentorprogram. Az önkéntesség is nagyobb hangsúlyt fog kapni terveim szerint, mert elengedhetetlen, hogy ne csak akkor önkénteskedjünk, amikor baj van, hanem az egy szemléletmóddá váljon. Ezért az idei évben meghirdetjük az Önkéntesség Magyarországi Évét, tematikus hetekkel. A fenntartható fejlődés is kiemelt szerepet kap az idei feladataim között, hiszen nagyon fontos, hogy a gyermekeink, unokáink is legalább olyan jó körülmények között élhessenek ezen a bolygón, mint mi.