Author

A személyre szabott fejlesztés eszköze: az eDia online rendszer

Az óvodások és a kisiskolások személyre szabott, egyéni fejlesztését támogatja a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által kidolgozott eDia online diagnosztikus rendszer, amelyet egy, az Oktatási Hivatal koordinálásában megvalósuló európai uniós projektben fejlesztettek tovább.

Szöveg: Prof. Dr. Csapó Benő


Az iskolai tanulás akkor a leghatékonyabb és a diákok számára a leginkább élvezhető, ha minden gyermek a saját fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztésben részesül. A diákok azonban nagyon különböző tempóban fejlődnek, számos tulajdonságuk teszi őket egyedivé, sajátos egyéniséggé. Ez a fejlettségbeli sokféleség nagy kihívás elé állítja a tömegoktatást, elsősorban azért, mert az értelmi fejlődés egyéni folyamatai a pedagógusok előtt rejtve maradnak. A személyre szóló, differenciált fejlesztés megvalósításához arra van szükség, hogy ezek a különbségek láthatóvá váljanak. Különösen fontos annak megismerése, hogy hol tart a diákok értelmi fejlődése, gondolkodása a tananyag megértése szempontjából fontos területeken.

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által kidolgozott és az Oktatási Hivatal egyik európai uniós projektjében továbbfejlesztett eDia online diagnosztikus rendszer (www.edia.hu) használatával megvalósítható a tanulók rendszeres, gyors, pontos felmérése az iskolakezdéstől a hatodik évfolyam végéig. Az eDia-rendszer regionális és országos normákhoz viszonyítva méri az 1–6. évfolyamos diákok matematikai és természettudományos tudásának, olvasási-szövegértési képességének szaktárgyi szeletét, alkalmazhatóságát és gondolkodási képességeik fejlettségi szintjét az adott területen.

A személyre szabott oktatás további feltétele, hogy minél több, az egyéni fejlesztést támogató, a pedagógusok munkájának hatékonyságát növelő fejlesztőeszközt biztosítsunk a tanároknak és diákoknak. Az eDia-rendszer tanári tesztek modulja (http://edia.hu/tanari-tesztek-modul/), valamint az eLea-rendszer (www.edia.hu/elea) a tanulási sikeresség alapjait jelentő matematikai, olvasási-szövegértési és gondolkodási képességek területein számos online elérhető fejlesztőprogramot kínálnak az 1–6. évfolyamos diákoknak.

Az iskolai sikeresség alapfeltétele, meghatározó kritériuma a felkészült iskolakezdés: az olvasás-szövegértés, a számolás, az írás és a tanulás fejlesztéséhez nélkülözhetetlen előkészségek megfelelő fejlettségi szintjének elérése – illetve ezek mérése, majd az esetleges lemaradások pótlása. Az eDia-rendszer óvodás tesztek moduljának (http://edia.hu/ovodas-tesztek-modul/) több mint 2000 iskolakészültséget mérő és fejlesztő feladata, valamint az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoportnak a projekt keretein kívül kifejlesztett iskolakészültség-tesztcsomagja (http://edia.hu/ikmprojekt/) ezt a fejlesztő folyamatot igyekeznek támogatni. Az eDia-rendszer tanári, illetve óvodás tesztek moduljára a szülők is ingyenesen regisztrálhatnak, így lehetőségük van arra, hogy a kidolgozott mérő- és fejlesztőfeladatokból játékos teszteket vagy fejlesztőjátékokat állítsanak össze gyermekeiknek.