Olvasási idő: 
19 perc

A Mikulás alakja a magyar, az angol és az orosz nyelvterületen

Cs. Jónás Erzsébet tanulmányának rövidített, szerkesztett változata

Az európai kultúra egyik közösnek mondható jeles napja a hagyományos és modern városi folklórban a téli napforduló decemberi ünnepköre – a Mikulás, majd a Karácsony. Ez az ünnepkör – s benne számunkra most kiemelten a megfigyelés tárgyává tett Mikulás alakja – szakszerűen leírható a szemiotika eszközeivel is.

1. Szemiotika és etnoszemiotika

A Mikulás alakjának a tárgyalása az etnoszemiotika körébe tartozik. Az etnoszemiotika minden, az adott kultúrában valaha is intézményesült és működő jelrendszer vizsgálatával foglalkozó szemiotikai résztudomány. Olyan tudományok közötti területet fog át, amely egyfelől része a néprajznak, másfelől pedig a szemiotikának, a jelek általános tudományának.

A jelrendszereket a közvetítő közeg jellege szerint két nagy csoportba oszthatjuk: ezek az auditív és vizuális jelek. Az előbbiekhez tartoznak a beszéd, a zene (ezek köznapi és ünnepi formái), míg az utóbbihoz a díszítő és ábrázoló művészetek, valamint a mozgásművészetek (a tánc, a gesztusok, a koreográfia, a mozgás kifejező jelei).

2. A Mikulás ünnepkörének szemantikája, pragmatikája és szintaxisa

A Mikulás képéhez kapcsolódó komponensek hasonló, mégis részleteiben sokszor eltérő módon léteznek Kelet-, Közép-, és Nyugat-Európa kulturális szféráiban.

Azok az ünnepi hagyományok, amelyek középpontjában a Mikulás vagy Télapó áll, a téli napfordulóról való megemlékezés, a fény várása, az e fölötti boldogság ünnepének szemantikai körébe tartoznak. A pragmatika azt írja le, hogyan zajlik ez az ünnep a különféle európai országokban. A szintaxis arra ad választ, milyen viszonyok vannak a különféle szemiotikai jelek között (Mikulás, Télapó, Hópelyhecske, krampuszok, szarvasok, manók, karácsony, fenyőfa, újév stb.). A morfológia részletesen foglalkozik a formai komponensekkel: hogy néz ki a Mikulás, és az ünnepek többi figurája és rekvizituma. Úgy tűnik, nem is olyan egyszerű ezeknek a morfémáknak a leírása és számbavétele.

2.1. A szemiotikai jel szemantikája –
Mit jelent a Mikulás ünnepe?

A magyar Mikulás hagyománya és kultusza Szent Miklós kultuszára vezethető vissza, aki Myra városának püspöke volt. A hagyomány szerint Miklós püspök a III. században élt. A város utcáján sétálva meghallotta, hogy az egyik házban szegény leányok beszélgettek arról, hogy a családjuk érdekében vállalnák a prostitúciót is. Miklós püspök elhatározta, hogy segít rajtuk, de szerénysége miatt mindezt titokban akarta tenni. Éjszaka arannyal teli zacskókat rakott a szegény ember ablakába, s ezt 3 éven keresztül minden alkalommal megtette. Az apa a harmadik évben titokban megleste, ki ajándékoz a családnak ennyi pénzt, és meg akarta köszönni Miklós püspöknek a jóságát, de az elhárította a hálálkodást, és azt mondta, hogy a hála egyedül Istent illeti. Szent Miklós legendája és az ő névnapját ünneplő december 6. a XIX. században terjedt el olyan formában, hogy a Mikulás a gyerekeknek szánt ajándékokat az ablakba kitett kitisztított kiscipőkbe helyezi el. Ezek a mikulászacskók piros, átlátszó papírból vannak, tartalmuk cukorka, édesség, déli gyümölcs. A Mikulás a jóságot szimbolizálja, a krampuszok a rosszat. A Mikulás a kis zsákokban ajándékokat oszt, a krampuszok kis aranyozott virgácsot vagy vesszőnyalábot adnak a rosszalkodó gyerekeknek.

A magyar Mikulás név szláv eredetű, a cseh vagy szlovák nyelvből került át a magyarba. Ugyanakkor a krampuszok mint kis ördögök, akik a Mikulást kísérik, osztrák hagyományokra vezethetők vissza. A német nyelvterületen a Mikulásnak a Nikolaus felel meg. Meg kell jegyeznünk, hogy ezekben az országokban karácsony idején a kis Jézussal vagy Jézuskával együtt (Christkind) az ajándékokat a Karácsonyi Ember (Weihnachtsmann) is osztogatja. Ennek a figuráját nem szabad összetéveszteni Nikolaus alakjával, mert a Weihnachtsmann december 24-én érkezik.

Az angol nyelvterületen (különösen az USA-ban) Szent Miklós (Santa Claus) karácsonykor hozza az ajándékot. Egyes közép-európai országokban a Mikulás neve mellett megjelenik a „szent” (Santa) vagy az „atya” (Father), illetve az „apó” (román Moş) szó is. Oroszországban egyébként az egyházi karácsonyt, Jézus születését január 7-én ünneplik.

A Mikulás megnevezése országonként különböző:

  • • USA és Kanada: Szent Miklós – Santa Claus;
  • • Anglia: Karácsonyi Atya – Father Christmas;
  • • Lengyelország: Mikulás – Mikołaj;
  • • Magyarország, Csehország, Szlovákia: Mikulás;
  • • Németország: Mikulás – Nikolaus, Karácsonyi Ember – Weihnachtsmann;
  • • Oroszország: Télapó – Gyed Moroz [Дед Мороз];
  • • Románia: Miklós apó – Moş Nicolae.

Az angol megnevezés szó szerint megfelel a német „Karácsonyi Ember”-nek (Weihnachtsmann), csakhogy az angol gyerekek az ajándékokat Santa Claustól nem karácsony előestéjén, december 24-én kapják, hanem a rá következő nap reggelén, karácsony első napján. A brit hagyományok szerint Santa Claus a kandalló kéményén keresztül ereszkedik le, és az ajándékokat nagy hosszú gyapjú zoknikban helyezi el, amelyek a kandalló párkányán függenek. Az angol Mikulás kísérői a manók és a szarvasok, élükön a piros orrú Rudolph-fal.

Az angol Father Christmas alakjának eredetileg vallási küldetése volt, a Woden nevű óangol istenben való hitet erősítette meg. Ajándékot nem hozott, és nem is a gyerekekhez jött. A Karácsony apó általában élénkvörös ruhát viselt, de Angliában a viktoriánus korban és a Tudor dinasztia idején élénkzöld ruhában ábrázolták. Ez is a Karácsonyt jelképezte. A Santa Claus és a Father Christmas megnevezést ma már egyaránt használják bármelyik angol nyelvterületen.

2.2. A szemiotikai jel vizuális morfológiája

A Mikulás Magyarországon ajándékokat oszt – cukorkát, csokoládét, csokoládémikulást, piros átlátszó zacskókban – az ablakban elhelyezett cipőkbe. Gyakran ugyanide virgácsot is helyez. Ha személyesen látogatja meg a gyerekeket az óvodákban és az iskolákban, akkor az ajándékokat mellette a segítői, a krampuszok osztogatják. Ezek fiatal lányok kis ördögök jelmezében.

Az észak-orosz Télapó (Gyed Moroz [Дед Мороз] szó szerint Fagyapó) figurája nagyon mély történelmi és etnográfiai gyökerekre vezethető vissza. Előképe az indoeurópai égi isten, a kozmikus törvények istene, Varun, aki az éjszakai csillagos égbolt megtestesítője. A hagyományos orosz Télapó hiteles képét meghatározni nem könnyű.

Egy orosz Télapó-kutató – Szvetlana Vasziljevna Zsarnyikova, művészettörténész és etnográfus – véleménye szerint a Télapó hagyományos külső megjelenését az ősi mitológia és színszimbolika alapján a következőképpen írhatjuk le: szakáll és haj (bármennyire is furcsa, de éppen a haj a Télapó külső megjelenésének egyetlen olyan részlete, amely az évezredek során semmit nem változott); ing és nadrág; bunda; sapka; háromujjú vagy egyujjas kesztyű; öv; cipő; pásztorbot; Hópelyhecske (csak a Télapóhoz tartozó sajátos kísérő nőalak. Egyetlen fiatalabb vagy külföldi hasonló figura sem rendelkezik ilyen kedves kísérő kislánnyal).

2.3. A szemiotikai jel szintaxisa – a decemberi ünnepek összekapcsolódása, kronologikus rendje

Összesítsük a hagyományok elemeit, időrendi hálóját: ki, mikor, hova érkezik az ajándékokkal.

Ki hozza az ajándékot?

 

Mikulás
Mikołaj /
Nikolaus /
Moş Nicolae

Jézuska
Christkind

Szent Miklós /
Karácsonyi Atya

Santa Claus /
Father Christmas/
Weihnachtsmann

Télapó
Gyed Moroz
[Дед Мороз]

A szintaxist tovább lehet finomítani annak részletezésével, ki kinek a társaságában érkezik a gyerekekhez. A magyar Mikulás kísérője a krampusz. Az angol Télapó kíséretében manók vannak, és ott van Rudolf, a szarvas is. Az orosz Gyed Moroz állandó kísérője Hópelyhecske, aki a Télapó unokája és tündér is egy személyben. A szintaxis szabálya azt is megszabja, hogy milyen csomagban adja át ajándékait a Mikulás. A magyar Mikulás piros, átlátszó zörgős papírzacskóban hozza az ajándékot, amelyben csoki mikulás, szaloncukor, apró édesség és esetleg dió, mogyoró lehet. Mindez a gyarapodás, a boldog élet szimbóluma.

Összekapcsolódik az ajándékcsomag olykor a kis aranyozott virgács átadásával, mintegy jelezve, hogy a Mikulás tud a rosszalkodásról, a csínytevésekről is. A magyar Mikulás az angolszász és az orosz télapóval ellentétben december 6-án nem hoz nagyobb játékot ajándékba. Azt majd december 24-én este, Karácsony vigíliáján a Jézuska hozza, s valamennyi a karácsonyfa alá kerül. A magyar Mikulást nem vendégelik meg, de az óvodákban, az iskola alsós osztályaiban szeretettel várják, énekelnek neki. Felkészülnek a kicsik arra is, hogy a Mikulás megkérdezheti, „Jó voltál? Nem fogsz többet verekedni? Tudsz egy verset mondani vagy énekelni valamit?” stb. A jó viselkedés nagy ígérettétele után az ajándék egyformán jár a jó és rossz gyereknek is, mert a Mikulás megértő és türelmes, mindenkit egyformán szeret és megajándékoz. A távozó öreg Mikulást, aki pásztorbotjára támaszkodva lassan hagyja el az óvodai vagy iskolai termet, a gyerekek újra énekkel kísérik.

A magyar Mikulás külső megjelenését tekintve az orosz Télapó és a nyugati Santa Claus között helyezkedik el. A ruha és az ajándékok szemiotikai jelentéssel bírnak. Különféle jókívánságokat szimbolizálnak: a piros öltözék – az öröm és életerő szimbóluma, a csokoládé és a cukorkák az édes életet szimbolizálják, az alma, a narancs a termékeny életre utal, a dió, mogyoró a gazdagság és pénz szimbóluma. Ez a szimbolika más folklórhoz kapcsolódó tavaszi és nyári ünnepekben is ismétlődik. De a fény várása, a hosszabbodó napsütéses napok ünnepe – különösen a zord telű Oroszországban – talán a legfontosabb mindegyik között. Ezért az oroszok leginkább a Télapó ünnepében érzik magukat „kompetensnek”. A kulturális globalizáció és motívumvándorlás miatt az ünnep részletei már gyakran összekeverednek, divathatás miatt is átkerülnek egyik kultúrából a másikba. Magyarországon e hatás leginkább az angolszász hagyományok újabbkori megjelenésében érhető tetten, amit felerősít az amerikai Mikulás témájú játékfilmek népszerűsége a decemberi ünnepkör idején mind a televízióban, mind a világhálón.

A mikuláscsomag társadalom-szemiotikai metaforikus megjelenését tapasztaljuk a felnőttek világában. Magyar­országon így nevezik a szabálytalan parkolásért a büntetést tartalmazó fóliába zárt hivatalos felszólítást köznyelvi „szakzsargonban”.

Közelebbi és távolabbi kapcsolódások gazdagíthatják a nyelvben rögzült kognitív világismeretünket a Mikulás kapcsán: Az 50-es években hivatalosan Télapónak nevezték a gyerekek december 6-ai ünnepét, ám akkor is mikuláscsomagot és nem télapócsomagot kaptak a kicsik.

A szövegtanból ismert figyelemirányítás a szemiotikai jelenségek rendszerének összevetésében is meghatározó. Az orosz, az angolszász és a német kultúrában a Mikulásnak és kísérőinek különböző jellegzetességei, figurái kapnak hangsúlyt, miközben mindvégig megmarad az alap azonossága. Ez a kettősség teszi lehetővé, hogy egyrészt azonos jegyei alapján felismerjük, hasonló vonásaik alapján egy családba soroljuk, kategorizálni tudjuk a Mikuláshoz kapcsolódó fogalmakat, másrészt el tudjuk különíteni, csoportosítani a kultúránkénti eltéréseket. A magyar Mikulás alakját figyelve azt látjuk, hogy benne a keleti és a nyugati figurális jegyek bizonyos fokig összekapcsolódnak. Ugyanakkor megvannak a sajátosan magyar vonásai is.

2.4. A Mikulás szemiotikai jegyeinek verbális, auditív megjelenése

A vizuális jegyek verbális, illetve auditív megjelenését a Mikulást váró gyermekdalokban kísérhetjük nyomon.

Az angol dalszövegekben szemléletes képet kapunk a szánon érkező Santa Clausról. A világító piros orrú rénszarvasról, Rudolfról, és a jó gyerekekről egyaránt szó van:
SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER

Az orosz nyelv tanításában szintén jól használhatók a Télapóról szóló dalok, amelyek az ünnepkör képi világának hű tükrözői. Bennük a feldíszített fenyőfa alatt az újév köszöntése, Hópelyhecske alakja és a Télapó egyaránt megjelenik. Egy helynévvel is találkozunk a dalszövegben. Az oroszok úgy tartják, hogy a Télapó lakóhelye a sarkkörön túli Velikij Usztyug, s onnan jön el minden évben rénszarvas szánján a gyerekekhez. Európában Finnországból, Lappföldről jön a Mikulás. Közös jegyként a leghidegebb, s legtávolibb téli tájat lehet rögzítenünk mint tipikus lakóhelyet:
ПЕСНЯ О ДЕДЕ МОРОЗЕ И СНЕГУРОЧКЕ

A magyar mikulásdalok vegyes képet mutatnak: bennük a Télapó és a Mikulás megnevezése mindig azonos személyt takar. De megjelenésében, kellékeiben, ajándékaiban is minden gyermekdal megegyezik: az alma, a dió, a mogyoró, az édesség, s a virgács minden zsákban ott lapul a gyerekek számára. Ugyanakkor sohasem keverhető össze ez az ajándéksor a karácsony ajándékaival, motívumaival, amelyek karácsony idején a Jézuskához kapcsolódnak.
HULL A PELYHES FEHÉR HÓ
TÉLAPÓ ITT VAN
MIKULÁS, MIKULÁS

3. Kulturális szemiotika kognitív keretben

A Mikulás körüli vizsgálódásunkat a megismerés­tudomány kognitív keretében is elhelyezhetjük. A nyelvet, a megismerést, vagyis a kogníciót és a kultúrát a jelentés köti össze. A jelentésalkotás mentében ötlépcsős folyamat írható le:

1. Valamely entitás (dolog, tárgy, jelenség) strukturális jellemzőinek megállapítása. – Esetünkben ez a decemberi ünnepkör Mikulás-figurájának elhelyezése időben és térben.

2. Olyan kategóriareprezentáció keresése, amely strukturálisan hasonló az illető entitáshoz. – Elemzésünkben a magyar, az angolszász és az orosz Télapók, Mikulások hasonlósága morfológiailag, szemantikailag igazolást nyert.

3. A leginkább hasonlító kategóriareprezentáció kiválasztása. – A Mikulás és a Télapó figurája a téllel, a gyerekek megajándékozásával, a jellegzetes öltözékkel, az öreg, szakállas, jóságos férfialak azonosságával írható körül.

4. Az entitással kapcsolatos következtetések levonása. – Számunkra azt jelentette, hogy azonos osztályba soroltuk a december 6-án érkező Mikulást az angolszász Santa Claus-szal, aki december 25-én reggel érkezik, s a január elsejét köszöntő Gyed Moroz orosz alakjával. Ugyanakkor megállapítottuk a különbségeket is, amelyek egyedivé teszik a figurákat, de az előbbi jegyek együtt szükségesek és elégségesek a kategorizáció elvégzéséhez, az azonos kategóriába soroláshoz.

5. A kategorizációval kapcsolatos információk tárolása. – Azt a morfológiai, szintaktikai és pragmatikai jelentéshalmazt foglalja magába, amelynek leírására a fentiekben törekedtünk, de amelyet tovább szélesíthetünk, mélyíthetünk. – A decemberi ünnepkör kulturális ismeretei e háttérinformációk közé tartoznak.

Az elvont szimbólumok és a nyelvi kifejezések a kép sémák útján nyerik el jelentésüket. A világot így tudjuk értelmezni. Ugyanazt az entitást vagy eseményt anyanyelvünkön is különböző módon értelmezhetjük, konceptualizálhatjuk, s így változatos nyelvi kifejezésekkel írhatjuk le. Több nyelvre, több kulturális háttérre gondolva ez a megismerési folyamat további összetevőkkel bonyolódik. Ezek az ismerethalmazok sohasem fedik egymást tökéletesen, de mindig tartalmaznak olyan bázisinformációt, amely alapjelentésükben felismerhetővé, kategorizálhatóvá teszi a fogalmat, fogalomkört.

A Mikulás esetében a magyar, az angol és az orosz figura az ajándékozás fogalmával, a szakállas istenségnek a jóságos nagyapa-szereppé szelídített képi megjelenésével, s a gyermekmesékből ismerős kísérő szereplők sokszínűségével írta be magát az európai kalendáriumok rituáléi közé. A közös alap teszi felismerhetővé a Mikulás konceptuális rendszerét a három nyelv hozzá kapcsolódó, különböző fogalmi és nyelvi információhalmaza ellenére is.

Összegzés

A kultúrát úgy határozhatjuk meg, mint a jelentések olyan halmazát, amelyet egy adott nyelvhasználó közösség elfogad és sajátjának ismer. A kultúra jelentéseinek egyik tárháza a nyelv. A legegyszerűbb dolgoknak is van kultúraspecifikus lehorgonyzottságuk. A kognitív nyelvészet a kulturális jelentésképző folyamatok esetében tágan értelmezendő. Minden szövegként leírható, nyelvi rendszereknek megfelelően viselkedő (szemantika, pragmatika, szintaxis) komplex szemiotikai jel – például az általunk bemutatott Mikulásünnepkör – vizsgálható a megismeréstudomány eszközeivel. Jogosan véli számos nyelvész, hogy a kognitív társadalomtudomány, a kognitív szemiotika vagy kognitív szemantika megfelelőbb lenne, mert pontosabban fejezné ki a vizsgálódás tárgyát és módját. Elemzésünk a kontrasztív kulturális szemiotika kognitív keretbe helyezésével a Mikulás kapcsán erre tett kísérletet.

A fenti kognitív keretű kulturális szemiotikai vizsgálódásunk ugyanakkor arra is törekedett, hogy segítséget nyújtson a nyelvtanároknak a kultúraközvetítés vizuális és verbális, illetve auditív elemeinek tudatos meglátásához és feldolgozásához egyetlen komplex szemiotikai jel, a Mikulás ünnep szemantikai elemzésében és interkulturális kontextusainak feltárásában.

Az orosz Télapó

A magyar Mikulás

Az angol Santa Claus

Újév napján érkezik

December 6-án érkezik

Karácsony első napján érkezik

Hópelyhecske kíséri

Krampuszok kísérik

Manók kísérik

Trojkán érkezik

Rénszarvas szánon vagy gyalog érkezik

Szarvasok húzta szánon érkezik

Az öltözéke általában piros vagy égszínkék színű, néha fehér, hímzéssel díszített

A ruházata piros színű, fehér szőrmeszegély díszíti

Egyszerű, piros öltözék, fehér szőrmeszegéllyel

Hosszú bundája vagy kabátja van

Hosszú palástot vagy kabátot visel

Rövid kabátja van

Vékony övet visel

Nincs öve

Derékszíjat vagy széles övet visel

Szőrmekucsmát visel

Bojtos sapkát visel

Bojtos sapkát visel

A szakálla hosszú

A szakálla hosszú

A szakálla rövid

Nincs szemüvege

Néha hord szemüveget

Néha hord szemüveget

Pásztorbotja van

Bottal a kezében jár

Néha van pásztorbotja is

Vékony, magas alakja van

Vékony vagy telt alakja van

Telt alakja van

Az ajándékokat zsákban hozza

Az ajándékokat puttonyban hozza

Az ajándékokat puttonyban hozza

Az ajándékokat a fenyőfa alá teszi

Az ajándékokat és a virgácsot az ablakba helyezett cipőkbe teszi

A kandalló kéményén ereszkedik le, és az ajándékokat nagy zokniba teszi

 
A tanulmány teljes terjedelmében elolvasható:
Cs. Jónás Erzsébet: Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás), in: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 33–47.