Author

A judo a mentális és fizikális felkészültséget is javítja

Idén is megszervezte a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola a BM Országos Tanintézeti Judo Bajnokságot. Február 28-án zajlott a verseny, amelynek szervezéséhez és lebonyolításához 900 ezer forintot nyert az iskola a 2012-2013. tanévben megrendezendő sportversenyek támogatása elnevezésű pályázaton. Nemes Ferenc rendőr alezredest, az iskola szakmai ismereti szakcsoportjának vezetőjét kérdeztük.

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola érettségire épülő két évfolyamos intézmény, ahol a szakmai képzés a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi állományának utánpótlására irányul. Az intézmény akkreditált kiváló Tehetségpont.

– Milyen tehetséggondozó programmal várják a tanulókat?

– 2008-tól működtetünk tehetséggondozó programot, amely összehangolja a tehetséggondozó szakköreink munkáit. Programunk módszertani célkitűzései között határoztuk meg a tanulók képességeinek feltárását, intenzív fejlesztését. Intézményünkben a tehetséggondozás tanórai, illetve tanórán kívüli foglalkozások keretében zajlik. Saját Miskolci Fakultatív Tananyagelemmel rendelkezünk. Négy kiemelt területre fókuszálunk: kommunikáció, IKT-eszközhasználat, rendőrszakmai ismeretek és fizikális felkészültség.

– Milyen szerepet játszik a sport az iskolában?

– Szakköreinket a sport, a testi képességek fejlesztése érdekében indítottuk el, judo, karate, birkózás, atlétika, illetve fizikai felzárkózás szerepel a palettán. Az aktív sportolás mellett versenyzési lehetőségeket is biztosítunk a diákoknak.

A judo oktatásával hozzájárulunk a képzésben résztvevők mentális és fizikális felkészültségének javításához, segítve ezzel feladataik hatékony és biztonságos végrehajtását. A mozgáselemek olyan technikáknak az elsajátítását segítik, amelyek fontosak a rendőri intézkedések szempontjából. Megtanítja például esni, gurulni a rendőrt, ha támadás érné, erre lehet építeni az intézkedések során a különböző fogásokat. Emellett fegyelmezettségre, önuralomra, kitartásra nevel, növeli az állóképességet, fejleszti a tanulók mozgáskultúráját.

– Milyen hagyománya van a judónak az iskolában?

– Közel 20 éves hagyománya van a judónak és a bajnokságnak is a szakközépiskolában. Évente 80-90 tanuló közül választjuk ki azt a közel 35 főt, akik országos versenyre készülhetnek. A lányok körében is népszerű a judo, sok esetben talán még kitartóbbak és agilisabbak, mint a fiúk.

– Milyen eredmények születtek a bajnokságokon?

– Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink a BM tanintézetek közötti versenyeken minden alkalommal dicséretesen helytállnak. Kiemelném Lugosi Zsuzsanna teljesítményét, aki az Országos Tanintézeti Judo Bajnokságot követően a BM Országos Judo Bajnokságon is első helyezést ért el.

– Mit jelent egy fiatal életében a bajnokság, a versenyzés, a siker?

– A fiatalok közül nagyon sokan versenyszerűen judóznak. A megyei sporttisztek felfigyelnek a jó teljesítményekre, kiemelik, és a BM országos versenyeken versenyeztetik őket. Ez mindig kihívást jelent iskolánk számára is, hiszen a korábbi években felkészített tanulóinkból lett hivatásos rendőrökkel kell megküzdeniük iskolánk jelenlegi diákjainak.

– Az iskola 900 ezer forintot nyert a pályázaton. Mi valósult meg ebből a forrásból?

– Az elnyert támogatás jelentős része a versenyzők csapatszintű, valamint súlycsoportonkénti egyéni jutalmazására, illetve a résztvevők ellátására irányult. Ebből az összegből tudtuk finanszírozni például a versenybizottság tagjainak, a verseny szakmai lebonyolítóinak juttatásait is.

– Milyen más pályázaton vettek eddig részt?

– Programjaink megvalósításához folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, amelyek sok esetben képzési sajátosságaink miatt korlátozottak. Sikeres sportpályázatunk az elmúlt években egy volt: a „Szinva intézményi támogatások” eszközbeszerzésre irányuló támogatása.

– Mit jelentenek ezek a források?

– Egy országos szintű versenyre való eljutás, a verseny megszervezése és lebonyolítása mindig nagy kihívást jelent az iskolák számára. Sajnos az elmúlt évben iskolánk nem tudta mindazt a költséget biztosítani, ami az országos bajnokság megrendezéséhez szükséges lett volna. 2012. az első olyan év volt, amikor nem rendeztünk bajnokságot, az idei évi támogatásnak éppen ezért nagyon örültünk.