Author

A digitális transzformáció

A digitális tananyagok kiemelt fontosságúvá váltak napjainkra. A nyomtatott tankönyveket a szerkesztők igyekeznek aktualizálni és felhasználóbaráttá tenni, ugyanakkor a digitális tér nyújtotta lehetőségek kiapadhatatlan mennyiségű tananyagnak adnak helyet, ezért az okostankönyvi fejlesztések napról napra egyre inkább létfontosságúvá válnak. Az okostankönyvek létrejöttéről Farkas Andrea szakmai vezetővel beszélgettünk.

Az illusztrációként felhasznált digitális tananyagok szerkesztés alatt állnak.

Jelenleg mely tankönyvek és munkafüzetek „okosítása” történik, illetőleg a jövőben, a hosszú távú terveik között, mely tankönyvek „okosítása” fog még megtörténni?

Az Oktatási Hivatal jelenleg 44 nyomtatott tankönyv digitális transzformációját végzi, köztük 35-öt A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés (EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001) című projekt keretemelésének köszönhetően. A Nemzeti Köznevelési Portál (https://www.nkp.hu/) digitális portfoliója tíz tantárgyterülethez kapcsolódó okostankönyvekkel lesz gazdagabb ezáltal, főként a természettudományos területen. Digitalizáljuk többek között az állampolgári ismeretek (8., 12. évfolyam), a természettudomány (7., 8., 11. évfolyam), a biológia (7–8., 9–10. évfolyam), a fizika (7–8., 9–10.), a földrajz (7–8., 9–10. évfolyam), a kémia (7–8., 9–10. évfolyam), a magyar nyelv és irodalom (5., 6., 9., 10. évfolyam), a matematika (5., 6., 9., 10., 11–12. évfolyam), valamint a történelem (5., 6., 9., 10. évfolyam) tankönyveit. Az ún. „A” sorozat eddig okosított tankönyvei teljessé válnak, és megkezdődik a „B” sorozat feldolgozása, ezért várhatóan a tankönyvjegyzéken megtalálható további sorozatelemek digitalizálása lesz a fő szempont.

Miként válik okostankönyvvé egy papíralapú tankönyv, hogyan kell elképzelni ennek a folyamatát?

Az alapot a tankönyv szövegének és ábraanyagának a nyomtatottal teljes egészében megegyező online elérhetősége jelenti. Ehhez teremt a fejlesztés hozzáadott értéket különböző digitális kiegészítő elemek létrehozásával. Ennek köszönhetően a tankönyvi ábrák megelevenednek, kilépnek a térbe, a jelenségek szimulálhatóvá, az ismeretek alkalmazhatóvá és a tudás mérhetővé válik.

Célunk a tanulási folyamat támogatása, az egyéni tanulói teljesítmény eredményességének fokozása minél több interaktív, multimédiás és tanulásistratégia-támogató megoldás kiépítésével. A jobb megértés érdekében oktatóvideókat és multimédiás kiegészítő elemeket fejlesztünk. Arra törekszünk, hogy élményelemekkel támogassuk a folyamatot, például Magyarország nagytájait bemutató zenés klipsorozat készül, vagy a kötelező memoritereket többféle zenei stílusban feldolgozó lírai videók , történelmi animációk.

A jelenlegi fejlesztési periódusban olyan okos­tan­köny­ve­ket készítünk, amelyekben a kapcsolódó taneszközök komplex módon jelennek meg: a tankönyv és a munkafüzet egyes feladatai, a térképek vagy a periódusos rendszer is interaktívan beágyazódik a tankönyvbe.

Vannak olyan esetek, amikor a papíralapú tankönyvtől eltérő változtatásokat kell eszközölniük az okostankönyvek esetében?

A papíralapú és az online tankönyv ismeretelemei azonosak. A portál által biztosított technológiai eszközrendszer azonban lehetőséget biztosít a szerkesztőségben dolgozó fejlesztők számára, hogy sokkal több eszközzel támogassák meg a tanulási folyamatot. Az interaktív feladatmotorok kínálata lehetővé teszi, hogy kreatív módon nyúljunk a leckék feldolgozásához. Az ismeretelemektől és a fejlesztési céloktól nem térhetünk el, de nagyon sok módszertani megoldással segíthetjük a tananyag elsajátítását.

Kik dolgoznak egy-egy tankönyv és munkafüzet „okosításán”? Minden okostankönyvnek saját tananyagfejlesztő csoportja és szakmai lektora van?

Tantárgyi szerkesztőségek jöttek létre, megtalálható a teamben a HTML-tördelő, digitális szerkesztő, grafikus, multimédia-fejlesztő, anyanyelvi és szakmai lektor, akik egy kreatív csapatot alkotnak. A szerkesztőségeket témavezetők irányítják, akiknek a feladatait koordinátorok és szakmai asszisztensek segítik. Horizontális csapataink is vannak, akik például az akadálymentesítés, a képek és szövegek jogszerű felhasználását támogatják. Az egész folyamat online valósul meg, hiszen a távmunkában dolgozó gyakorló pedagógusok alkotják a szakmai csapatot. Egy-egy tantárgyi szerkesztőségben jelenleg 4-5 okostankönyv készül el novemberig.

Egy korábbi interjúnkban már szó volt arról, miként zajlik a tankönyvek akkreditálása. Egy okostankönyvnek is meg kell felelni az akkreditációs bizottság elvárásainak. Amennyiben valamit nem fogadnak el, úgy milyen változtatásokat tudnak végezni, módosítani az okostankönyvek esetében?

Amennyiben az okostankönyv a nyomtatott tankönyvvel megegyező szöveg- és képállománnyal rendelkezik, a transzformáció során mentesül az akkreditációs kötelezettség alól. Abban az esetben szükséges az eljárás lefolytatása, ha az okostankönyv nem rendelkezik akkreditált tankönyvi előzménnyel. Jelen esetben minden mostani feladatunk akkreditált tankönyvhöz kapcsolódik.