Olvasási idő: 
8 perc

A 2021-es OTDK Pro Scientia Aranyérmesei

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban alapította meg a Pro Scientia Aranyérmet. A díjat kétévente ítélik oda 45–50 magyar fiatal kutatónak, akik egyetemi pályafutásuk során kiemelkedőt alkotnak, például az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A díjat 16 szekcióban osztották ki, így gyakorlatilag minden tudományágban képviseltethette magát egy-egy fiatal kutató. Pro Scientia Aranyérmet művészeti és junior (középiskolásoknak szánt) kategóriában is kiosztanak. A 2021-es Pro Scientia Aranyérmesek közül mutatunk be néhány olyan hallgatót, akik különféle szekciókban értek el helyezést.

Buti Nikolett

1996-ban született Körmenden. A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja volt, majd felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ testnevelő tanár, gyógytestnevelő–egészségfejlesztő tanár szakára. 2019-ben, a 34. OTDK-ra A sportoláshoz kapcsolódó tudatos vízfogyasztás című munkájával nevezett be, Testnevelés- és Sporttudományi Szekció Egészségtudomány II. tagozatán I. helyezést ért el. A 2021-es, 35. OTDK-n A sportoláshoz kapcsolódó tudatos vízfogyasztás hatásai című munkájával vett részt, amellyel a Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban, A sport egészségtudományi aspektusai II. tagozatán II. helyezést ért el. Témavezetője mindkét dolgozatnál dr. H. Ekler Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi docense volt.


Lukáts Gergely Dániel

1995-ben született Budapesten. A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákja volt, majd felvételt nyert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának matematika alapszakára, később az alkalmazott matematikus mesterképzési szakára is. 2019-ben, a The Effect of Grade Inflation on Student Evaluations of Teaching munkájával nevezett be a 34. OTDK-ra, ahol a Közgazdaságtudományi Szekció Humán erőforrás gazdálkodás V. Oktatásmódszertan, pályaorientáció, tehetségmenedzsment tagozatán I. helyezést ért el. A 35. OTDK-ra Statistical analysis of the reformed BME SET system című dolgozatával nevezett be, ahol a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban II. tagozatán II. helyezést ért el. Témavezetője mindkét dolgozat esetében Molontay Roland, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának oktatója, illetve Berezvai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának adjunktusa volt.


Marosán Gréta

1997-ben született Berettyóújfaluban. A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium diákja volt, majd felvételt nyert a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar kulturális közösségszervezés BA szakára. Az alapszakos diploma megszerzését követően kulturális mediáció MA szakra jelentkezett, amelynek jelenleg is hallgatója. 2019-ben, a 34. OTDK-ra A Debreceni Egyetem nemzetközi hallgatóinak szabadidejükben történő kultúrafogyasztási szokásai Debrecen városában című dolgozatával nevezett, ahol a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Közművelődés tagozatán I. helyezést ért el, illetve különdíjban részesült. A 2021-es 35. OTDK-n a Helyi szellemi, épített és természeti örökségen alapuló kulturális gazdaságfejlesztés című dolgozatával a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Közművelődés I. tagozatán I. helyezést ért el. Témavezetője mindkét dolgozatnál dr. Márkus Edina Ilona, a Debreceni Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának adjunktusa volt.


Haranghy Laura

1998-ban született Hódmezővásárhelyen. Gimnáziumi éveit a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban töltötte, majd felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának biomérnöki BSc szakára, amelyet 2021-ben fejezett be, majd felvételt nyert ugyanezen Kar környezetmérnöki MSc szakára. A 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára a Fizikai és kémiai szennyvíziszap-kezelések hatékonyságvizsgálata című munkájával nevezett be, ahol a 35. OTDK Agrártudományi Szekció Agrárműszaki és informatikai tagozatán I. helyezést ért el. Témavezetője dr. Beszédes Sándor, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának főiskolai docense volt.


Hábenczyus Alida Anna

1995-ben született Kecskeméten. A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium diákja volt, majd felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának biológia alapszakára, azután 2020-ban ugyanezen egyetemen a biológus mesterszakot is elvégezte. Jelenleg az egyetem Doktori Iskolájának tagja, ahol az Ökológia és evolúció képzési programban vesz részt. A 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára a Földalatti sivatagok: fás szárú növények hatása a homoktalajok mélyebb rétegeire című munkájával nevezett be, ahol a 34. OTDK Biológia Szekció Terepi botanika tagozatán II. helyezést ért el. 2021-ben, a 35. OTDK Biológia Szekciójának Ökológia II. tagozatán I. helyezést ért el, dolgozatának címe az Új inváziós faj hódít hazánkban: a Sporobolus cryptandrus hatása az őshonos homoki növényzetre volt. Témavezetője mindkét dolgozatnál dr. Tölgyesi Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának adjunktusa volt.


Igari András

1996-ban született Székesfehérváron. A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium diákja volt. Később felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának földrajz BSc szakára, az alapszakos diploma után geográfus MSc diplomát szerzett. Jelenleg az ELTE–TTK Földtudományi Doktori Iskola földrajz–meteorológia szakos doktori hallgatója. 2017-ben, a 33. OTDK-ra A tengerparti régiók változó szerepe a XXI. században című dolgozatával nevezett, amellyel a Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Gazdaságföldrajz tagozatán I. helyezést ért el. A 35. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing tagozatán I. helyezést ért el, dolgozatának címe a Speciális régiótípusok változó szerepe az Európai Unió regionális politikájában és Magyarországon volt. Témavezetője mindkét dolgozatnál dr. Szabó Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának egyetemi docense volt.


Lükő Gabriella

1993-ban született Szentendrén. A szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium tanulója volt. A gimnázium után felvételt nyert a BME Építőmérnöki Karának építőmérnöki szakára, nem sokkal később pedig az infrastruktúra-építőmérnöki szakra is felvették. Jelenleg a BME Építőmérnöki Karának Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola, Építőmérnöki tudományterületének doktori hallgatója. 2017-ben, a 33. OTDK-n Műszaki Tudományi Szekció Vízépítés, vízgazdálkodás és környezetvédelem II. tagozatán I. helyezést ért el, illetve Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíját is elnyerte. Dolgozatának címe Analysis of UAV-based topography and river flow measurements volt. A 34. OTDK-ra a Lagrangian analysis of river flow from UAV videos című dolgozatával nevezett be, ahol Műszaki Tudományi Szekció, Víz és környezetmérnöki II. tagozat III. helyezés ért el. Témavezetője dr. Zsugyel Márton és dr. Baranya Sándor, a BME Építészmérnöki Karának oktatói voltak. A 35. OTDK Műszaki Tudományi Szekció Víz- és környezetmérnöki modellezés tagozaton I. helyezést ért el. Dolgozatának címe a Wave-driven turbulent momentum and heat exchanges at the air-water interface of lakes volt. Témavezetője dr. Torma Péter, a BME Építészmérnöki Karának egyetemi docense volt.