Photographer

70 éves a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

Volt 150 éve egy nagy üres telek a körúttól nem messze, a budapesti Sugár úton. A város fejlesztésében gondolkodók ide képzelték el az új Nemzeti Színházat, ám az soha nem épült meg. Előbb egy lakóház, majd egy iskola épült a telekre. A nagy telek hátsó részéből pedig kialakult a későbbi Hunyadi tér. Az iskolaépületben 1873-ban Trefort Ágoston, az akkori oktatási miniszter kezdeményezésére létrejött az első női polgári iskolai tanítóképző a fővárosban. Az iskolát hosszú ideig Zirzen Janka, a magyar nőnevelés egyik kiemelkedő alakja vezette. A nőnevelő intézmény később Erzsébet Nőiskola néven működött és többféle képzési területtel bővült, épülete is duplájára nőtt. Udvarát az Eiffel-iroda által készített, a Nyugati pályaudvarhoz hasonló oszlopokkal díszítették. Az iskolában kiváló tanárok tanítottak – például a nyelvész Horger Antal –, és nevezetes diákok – mint például Kaffka Margit – jártak ide. Az intézmény szakmai jelentőségét az is mutatta, hogy Ferenc József, az akkori uralkodó is meglátogatta. De a későbbiekben a teljes körű nőnevelésnek – felsőbb leányiskola, leánygimnázium, tanítóképző – kicsinek bizonyult, így az Erzsébet Nőiskola új épületet kapott a Városliget mellett, amelyet ma Teleki Blanka Gimnáziumnak hívnak.

Az épületben az Andrássy út és Vörösmarty utca sarkán ott maradt a későbbiekben a Mária Terézia nevét viselő leánygimnázium, amely a környék polgári lakosságának iskoláztatását szolgálta. Itt végezte középiskoláit többek között Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós későbbi felesége. 1945 után természetesen nemcsak új nevet – Varga Katalin Gimnázium –, hanem a kommunista korszakban Otta Istvánné személyében – aki az akkori hadügyi tárca egyik vezetőjének felesége volt – új, katonás rendet követelő igazgatót kapott. Az intézmény a ’60-as évek közepéig egyetemi gyakorlóként is funkcionált, de a ’70-es évek elején újabb átalakítás következett, és a ruhaipari szakképzésnek lett az egyik fontos intézménye. Végül az iskolát 1979-ben összevonták az ugyanilyen profilú Rákóczi téri intézménnyel.

Az épület nem maradt üresen. Ide költözött be a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, az akkori és mai hazai sütőipai szakmunkásképzés egyik vezérhajója. Az 1953-ban, éppen 70 éve alapított intézmény a költözéstől számított közel 45 évben több tízezer diák oktatásának volt otthona. Fénykorában évente 1200 diák és 100-nál több iskolai alkalmazott dolgozott itt, illetve a Vezér úti tanműhelyben. Sokféle képzési profillal működött és működik ma is az intézmény. Folyt itt édes- és tejipari szakmunkásképzés, élelmiszeranalitikai képzés, élelmiszeripari gépészképzés. Innen indult útjára a máig egyik legnépszerűbb élelmiszeripari szakma, a pékcukrász képzés. Közel másfél évtizedig drámatagozatos gimnáziumi oktatásnak is helyt adott az épület.

A Pesti Barnabás iskola alapításának 70. évfordulóját 2024. február 18-án sajátos körülmények között ünnepelte. Az évfordulót a szokásos ünnepi beszédek, iskolatörténetet feldolgozó kvízjáték, sok-sok volt és jelenlegi pedagógus emlékező anekdotái, és baráti beszélgetései mellett az iskolában 1980-ban alakult Jibraki Színtársulat mára színművésszé vált tagjai, Ulmann Zsuzsanna, Tóth Sándor énekei, és Ficzere Béla vidám egyszemélyes műsora, valamint egy nosztalgiaszínielőadás tette emlékezetessé.

A műsornak igazi csattanót az adott, hogy a Jibraki Színpad 1981-ben bemutatott Szent János éjszakája című vásári komédiája elevenedett meg, többségében az akkori szereplők közreműködésével. A több mint 40 évvel korábbi előadásban a fiatalok párválasztásának komikus jeleneteit így nem hamvas tizenévesek, hanem őszülő szülök, nagyszülők keltették életre. A játszók a nosztalgia-előadást az intézmény mai igazgatójának, Klock Erzsébetnek ajánlották fel, aki a bemutató időpontjában az akkori színtársulat tagja volt, de egy szerencsétlen lábtörés miatt nem tudott színpadra lépni. Az igazgatónő most fel tudott lépni a világot jelentő színpadra, de nem az eredetileg neki ráosztott szigorú anya szerepében, hanem a rendezvény háziasszonyaként, ő vágta fel a születésnapot köszöntő díszes tortát, s az esemény nagy sikert aratott a volt és a jelenlegi diákok körében.