Olvasási idő: 
7 perc

50 éves a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó

Fél évszázada, 1967-ben nyitotta meg kapuit a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (FPTI). Az utóbbi években Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet néven ismert intézmény 2013 szeptembere óta a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként működik. A számos átalakulás és fenntartóváltás mellett szolgáltatásainkra továbbra is töretlen (ha ugyan nem növekvő) társadalmi igény mutatkozik.

Szöveg: Gebauer Ferenc tanácsadó szakpszichológus, megbízott igazgató


Rövid történeti áttekintés

Az intézmény megalakulásának idején a pszichológiatudomány már kevésbé minősült ideológiailag nemkívánatos nézetrendszernek. Nem sokkal a megalapítás előtt – mintegy szakmai előfutárként – a Munkaügyi Minisztériumban megalakult egy munkalélektani munkacsoport, melyben pszichológiai vizsgálatokkal, tanácsadással és módszertani fejlesztésekkel foglalkoztak. Ebből fejlődött ki a kezdetben a hosszú évtizedekig a Deák Ferenc utcában működő Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó.

Az intézmény szemléletét már a szocialista tervgazdálkodás idején is meghatározta az individuális jellemzők és szempontok tekintetbevétele – ezáltal az egyén segítése a pályaválasztás feladataiban. Ennek megfelelően, komplex megközelítéssel, pedagógus, pszichológus, orvos, szociológus és közgazdász végzettségű szakemberek végezték a tevékenységet.

Az időközben a megyeszékhelyeken létrejött intézményekből országos hálózattá bővült ellátórendszerben módszertani tevékenység is működött. Ennek során önálló fejlesztésekre, illetve külföldi pályalélektani és diagnosztikai eszközök adaptációjára került sor.

A szakmai fejlődés – ha olykor kisebb késésekkel is – folyamatosan követte a nemzetközi tudományos tendenciákat, így a kezdeti pszichotechnikai szemlélet után felfedezhetjük az egyéni szempontokat kiemelő humanisztikus megközelítést vagy a pályadöntéseket a család kontextusában tekintetbe vevő rendszerszemléletet. Ennek lenyomatai – mind perspektívájában, mind eszköztárában – a mai eklektikus gyakorlatban is fellelhetők.

Manapság a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos döntéseket már nem csupán a serdülő- és ifjúkor feladatai között tartjuk számon, hanem – a mai társadalmi folyamatoknak megfelelően – élethosszig tartó tanulásról (lifelong learning, LLL) beszélünk. Ennek megfelelően, az intézmény hagyományos tevékenységét egy szélesebb kontextusba ágyazva, az életpálya-támogató tevékenységek (lifelong guidance, LLG) közé soroljuk.


Jelenleg mivel foglalkozunk

Egyéni tanácsadás – segítség a fejlődéshez és a döntésekhez

 • Intézményünk fő tevékenysége hagyományosan a személyes, egyéni tanácsadás, melyet 12 és 25 év közötti fővárosi (állandó vagy ideiglenes) lakcímmel rendelkezők vagy – ennek hiányában – fővárosi köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanulók vehetnek igénybe.
   
 • Tájékoztató tanácsadásunkat tanítási tapasztalattal rendelkező pedagógusok végzik, akik a közoktatási rendszer vertikumát és szerkezetét egyaránt jól ismerik. Elsősorban azoknak nyújtanak segítséget, akik már választottak pályairányt, de megvalósításához információra van szükségük.
   
 • Az intézményünkben működő időszakos Beiskolázási Iroda keretei között is információs tanácsadóink nyújtanak segítséget a rendes középiskolai felvételi eljárásban felvételt nem nyert tanulók elhelyezésében.
   
 • Pszichológus tanácsadóink a továbbtanulási, pályaválasztási döntések előkészítéséhez, meghozatalához, a megvalósításhoz nyújtanak segítséget. Diákok és – elsősorban általános iskolás korúak esetében – a szülők is gyakran fordulnak hozzánk teljes tanácstalanság, dilemmák, elakadások vagy kételyek esetén. A pszichológussal való konzultációk során mód nyílik a fejlődési célok és lehetőségek tisztázására, az önismeret fejlesztésére, a személyes erőforrások felfedezésére és kibővítésére. A pszichológus – szükség esetén tesztvizsgálatok alapján – visszajelzést ad a tanácskérő fontos tulajdonságairól és javaslatokat tesz a megvalósítás lépéseire.

Segítségnyújtás az iskolában

 • Információs tanácsadóink – intézményi kapacitás függvényében – iskolai felkérésre pályaválasztási tájékoztató foglalkozásokat, rendhagyó osztályfőnöki órákat tartanak az oktatási intézmény helyszínén. Egyre több iskola él ezzel a lehetőséggel. Igény esetén tanácsot, segítséget nyújtanak pedagógusok számára a beiskolázás feladataiban is.


A 21. század kihívásai között – Terveink a jubileum kapcsán

A hagyományok talaján – szakmai és technológiai területen egyaránt – igyekszünk lépést tartani a mai, gyorsan változó világ kihívásaival. Ez folyamatos és több területet érintő fejlesztéseket kíván. Őszi jubileumi konferenciánkon ezeket szeretnénk a szakmai közönség elé tárni. Szintén fontos kihívás szolgáltatásainkat a célközönséggel megismertetni. Tapasztalataink szerint a pedagógusok egy része kevéssé ismeri tevékenységeinket, ezért röviden szeretnénk erről itt is említést tenni.

Az ősz folyamán, 2017. szeptember 18. és 22. között egy egész héten át tartó rendezvénysorozat keretében szeretnénk méltó emléket állítani az ötven évnek.

 • A hét során egy konferencián szeretnénk nagyobb szakmai közönség előtt is bemutatni, megvitatni azokat a kérdéseket, feladatokat és stratégiákat, amelyek a jelen időszak pályaorientációs kihívásaival kapcsolatosak.
   
 • Tervezzük egy emlékkötet megjelentetését, amelyben az intézmény történetének ismertetése mellett helyet kapnak szakmai írások, amelyek az országban jelenleg is tanácsadást végző szakemberek empirikus és kutatási munkái.
   
 • Szeretnénk a főváros valamennyi általános és középiskolás tanulóját megszólítani. Ennek érdekében megjelentetünk egy továbbtanulási tájékoztatót nyolcadikosok számára, és kiírásra kerül egy pályaválasztással kapcsolatos videópályázat – értékes és érdekes nyereményekkel. Ezek eredményhirdetésére szintén a hét folyamán kerül sor.
   
 • Valamint megnyílik egy kiállítás is, amelyen megtekinthetők majd többek között muzeális képességmérő eszközök, technikai berendezések.

Reményeink szerint a rendezvénysorozat segíti majd, hogy felmutassuk a pályaorientáció támogatásának fontosságát, és megszólítsuk az érintett csoportok (tanulók, szüleik és pedagógusok) szélesebb rétegeit, bemutatván annak feladatait és megoldási lehetőségeit. Az eseményekről intézményi hírcsatornáinkon (honlapunkon és hírlevelünkben), a hagyományos és az online közösségi médiában egyaránt információt közlünk az érdeklődők számára.

További információ: palyavalasztas.fpsz.hu