Új Köznevelés

Következő számunk...

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy következő, év végi duplaszámunk (2022/9-10.) várhatóan december elején jelenik meg.

Az Új Köznevelés jelenleg kizárólag elektronikus kiadásban jelenik meg.

Amennyiben szeretné, ha írása megjelenne lapunkban vagy hirdetni szeretne, keressen minket a kozneveles@oh.gov.hu e-mail címen.

Jó böngészést, olvasást és kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak!

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Hírek az oktatás világából

Hírek az oktatás világából

Címoldalon

Címoldalon

Legfrissebb számunk

Legfrissebb számunk

Előző számunk

Előző számunk

Aktuális

Aktuális

Digitális kultúra: okosgyűjtemények és okostankönyvek a Nemzeti Köznevelési Portálon

A Nemzeti Köznevelési Portálon 2022 nyarán közzétett digitáliskultúra-tananyagokban kiemelt szerepet kap az aktív tevékenység. A változatos és az önellenőrzést is lehetővé tévő okoselemek a diákok érdeklődésének felkeltését, a kísérletezést, valamint a digitális eszközökkel történő hatékony problémamegoldást kívánják elősegíteni.

A hónap témája

A hónap témája

Author

Hogy mi zajlik körülöttünk? Alighanem sokan azt gondoljuk, hogy nincsenek válaszok olyan eseményekre, amelyek már megtörténtek korábban. Viszont a tudomány sokszor rácáfol a bizonytalanságra vagy akár a spiritualitásra. Megannyi kutatás eredménye a fizikai, matematikai számítások révén bebizonyosodhat, ezzel pedig a tudomány folyamatosan legitimálja önmagát. A tudományos közegben szükséges, hogy fiatalabbnál fiatalabb kutatók jelenjenek meg, akik segíthetik ezt a működést a rendszerben. Horváth Ákos fizikussal és egyetemi docenssel beszélgettünk az OTDT és az OTDK többszintű működéséről, illetve a fizika ismeretének fontosságáról.

A tehetséges, kutatni akaró fiataloknak szükségük van a köznevelés és a felsőoktatás segítségére, az országnak pedig szüksége van kiváló szakemberekre. Ennek a folyamatnak a kibontakozását koordinálja 70 éve az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Arról, hogy ez mit is jelent a hétköznapokban, milyen értékeket hordoz, Prof. Dr. Weiszburg Tamással, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnökével beszélgettünk.

A tudományos diákköri mozgalom (TDK) a felsőoktatás legjelentősebb, független tehetséggondozó mozgalma ma Magyarországon, mely immár 70 éve teremt lehetőséget és nyújt segítséget a magyar tehetségek kibontakoztatásához. A TDK múltjáról, irányelveiről, értékteremtő erejéről Prof. Dr. Szendrő Pétert, az Országos Tudományos Diákköri Tanács örökös elnökét kérdeztük.

Az OTDT 1998-ban hozta létre a Mestertanár Aranyérem kitüntetést az oktatók és kutatók megbecsülése és ösztönzése céljából. Azok a pedagógusok kaphatják meg, akiket az intézmények TDT-elnökei jelöltek – a meghatározott feltételeket figyelembe véve – és akik legalább 10 éven keresztül eredményes tehetséggondozói, tudományszervezői munkát folytattak. A kitüntetés jogelődje az 1997-ig adományozott Témavezető Mester és Értékteremtő Mester elismerés volt.

Author

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban alapította meg a Pro Scientia Aranyérmet. A díjat kétévente ítélik oda 45–50 magyar fiatal kutatónak, akik egyetemi pályafutásuk során kiemelkedőt alkotnak, például az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A díjat 16 szekcióban osztották ki, így gyakorlatilag minden tudományágban képviseltethette magát egy-egy fiatal kutató. Pro Scientia Aranyérmet művészeti és junior (középiskolásoknak szánt) kategóriában is kiosztanak. A 2021-es Pro Scientia Aranyérmesek közül mutatunk be néhány olyan hallgatót, akik különféle szekciókban értek el helyezést.

Beköszöntő

Beköszöntő

Ha az ’50-as évekre gondolunk, eszünkbe juthat sok minden; formálódik az európai egység, megalakul a Varsói Szerződés, Budapesten kitör a forradalom, és elindul az első televízióadás Magyarországon. Az oktatás területén is igen fontos és meghatározó évtized ez: 1955-ben megrendezik az első Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), mely mindmáig az egyik legnívósabb és legelismertebb

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Interjú Forgács Eszter gyermekpszichológussal

A legtöbb gyerek életének része a versengés, hiszen ezt látják a felnőttektől, és a felnőttek őket is sokféle versenyhelyzetbe állítják. Már az óvodások is számtalan rajzpályázaton vesznek részt, és ahogy egyre nagyobbak lesznek, úgy növekszik a versenyzési lehetőségek száma is. De vajon jó ez a kisgyerekeknek? Szükségük van rá, vagy éppen negatív következményei lehetnek a jövőjükre nézve? Versenyhelyzetekről, kudarctűrésről, támogató felnőttekről és megfelelni vágyó gyerekekről beszélgettünk Forgács Eszter gyermek- és ifjúságpszichológussal.

Népmese, Dixit, papírszínház – meseterápia az iskolában

Újonnan induló rovatunk az Innovatív Pedagógia nevet kapta. Fő célja olyan módszerek bemutatása Magyarországon, melyek valami módon eltérnek a megszokottól, példaértékűek és a gyakorlatban is működnek. Elsőként a meseterápiát választottuk. Kutasné Bihácsi Györgyivel, a Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola tanítójával beszélgettünk meseterápiás óráiról.

A kreativitás fejlesztése

Szöveg: Martin Jánosné, magyar–történelem szakos tanár


A modern kor igénye szerint a mai iskolának nem az a feladata, hogy a tárgyi tudás felhalmozására készítse tanulóit. Olyan kompetenciákat, képességeket kell kialakítania a tanítványokban, amelyek alkalmassá teszik őket új dolgok tanulására, kockázatvállalásra, kockázatkezelésre, hogy a modern

Rólunk

Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Szerkesztők:
Karkó Ádám, Vágóné Ugró Szilvia

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

ISSN 2939-6050 (Online)
ISSN 2064-0625 (Nyomtatott) [megj.: 2013-2021]

Kiadja az Oktatási Hivatal Pedagógiai Kiadványok Osztálya.
Megjelenik havonta.
Kiadó székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.