Új Köznevelés

Felhívás

Az Új Köznevelés átmenetileg az eddig megszokott, nyomtatott változatban nem jelenik meg, azonban a folyóirat korábbi lapszámait, cikkeit továbbra is megtalálhatják oldalunkon, illetve azok papíralapon is (a 2018/1-2. lapszámig bezárólag) megvásárolhatóak. Ezen megrendeléseiket a kozneveles@oh.gov.hu e-mail címen adhatják le.

Amennyiben szeretné, ha írása megjelenne lapunkban, azokat továbbra is várjuk a kozneveles@oh.gov.hu e-mail címen.

Jó böngészést, olvasást és kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak!

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Címoldalon

Címoldalon

Author

Az Olvasás–írás 1–2. című gyűjteményt Méhes Edit szerkesztő mutatja be.

Az interjú témáját szolgáltató taneszköz:
Kissné Haffner Éva – Szabó Borbála:
Olvasás–írás 1–2. a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára

Legfrissebb számunk

Legfrissebb számunk

Előző számunk

Előző számunk

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Author

Az írás a pécsi Wlislocki Henrik Szakkollégium példáján keresztül szeretne betekintést nyújtani a roma szakkollégiumok működésébe, az eddig elért sikereket is megemlítve. Mindezt három hallgató beszámolója teszi életszerűvé arról, hogy nekik mit jelent a szakkollégium.

Author
Egy korosztályos felmérés tapasztalatai

Hogyan tudná a pedagógia, a pedagógus közelíteni a duális térben élő gyermekek digitális világát az iskola elvárásaihoz? És hogyan viszonyuljanak a pedagógusok a fiatalok digitális kultúrájához? Vajon szolgálhat-e az oktatásban a pedagógus egyfajta kontrollként a diákok duális (digitális) és mondjuk, „háromdimenziós” valósága között?

A hónap témája

A hónap témája

Author

A hangok játéka – Ének-zene 1–2. című tankönyvet Fenyődi Andrea szerkesztő mutatja be.

Az interjú témáját szolgáltató taneszköz:
Antal-Lundström Ilona:
A hangok játéka. Ének-zene 1–2.

Author

A „Játék” sorozat olvasókönyveit Boldizsárné Kovács Gizella és Sándor Csilla szerkesztők mutatják be.

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
Hargitai Katalin:
Játékvár, Játékváros, Játékország, Játékbirodalom, Játékvilág olvasókönyvek

Az Életvitel és gyakorlat című tankönyveket (a középsúlyos értelmi fogyatékos 3. és 6. évfolyamos tanulók számára) Arday István szerkesztő mutatja be.

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
Kovács-Sipeki Noémi:
Életvitel és gyakorlat 3.

Kovács-Sipeki Noémi:
Életvitel és gyakorlat 6.

A Vizuális kultúra 1. és 2. című tankönyveket Varga Anna szerkesztő mutatja be.

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
Károlyi Erika:
Vizuális kultúra 1.

Károlyi Erika:
Vizuális kultúra 2.

A Számolás és mérés 1–2. című tankönyveket Krafcsik Erika és Stark Gabriella szerzők, a Számolás és mérés 5. tankönyvet Kolonics Judit szerző mutatja be.

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
Krafcsik Erika, Stark Gabriella:
Számolás és mérés 1–2.

Kolonics Judit:
Számolás és mérés 5.

Beköszöntő

Beköszöntő

Mostani lapszámunk tematikájának összeállításakor meglepett, milyen kevés szó esik a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai nehézségeiről, szükségleteiről és az iskola támogató szerepéről. A lapszámban éppen ezért részletesen foglalkozunk az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóknak szánt taneszközeivel, melyekről a kiadványok

Aktuális

Aktuális

A sajtóban időről időre felbukkannak olyan állítások, miszerint a magyar állam jóval nagyobb mértékben támogatja az egyházi iskolákat, mint az államiakat. A tévedések és tendenciózusan egyházellenes csúsztatások eloszlatása végett cikkünkben bemutatjuk a köznevelési intézmények finanszírozásának rendjét – az állami és egyházi fenntartásúakét egyaránt. Utánajárunk, pontosan mekkora támogatásban részesülnek az állami és az egyházi iskolák, hogyan határozzák meg az állam által a fenntartóknak fizetendő, egy főre jutó összeg nagyságát, és hogyan történik az egyházi zárszámadási egyenlegrendezés folyamata.

Idén is sikerrel zárult az Erasmus Napok programsorozat: Magyarország 26 városában összesen 81 eseménnyel ünnepelték együtt az Erasmus+ programot október 10–12. között.

Rólunk

Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.