Új Köznevelés

Következő számunk...

Következő, áprilisi lapszámunk témája a témahetek lesznek.

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az Új Köznevelés újra a korábban megszokott, nyomtatott változatban is megjelenik! 
A folyóirat lapszámaira vonatkozó megrendeléseiket a kozneveles@oh.gov.hu e-mail címen adhatják le.

Amennyiben szeretné, ha írása megjelenne lapunkban vagy hirdetni szeretne, keressen minket a kozneveles@oh.gov.hu e-mail címen.

Jó böngészést, olvasást és kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak!

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Címoldalon

Címoldalon

Tavaly szeptemberben indult meg kis létszámú osztályokkal a tanév az Eötvös József Református Oktatási Központ Egri Általános Iskolájában. Az iskola a vele jelenleg párhuzamosan működő Mozaik Tehetségfejlesztő Tanodából fejlődött ki. Célja, hogy családias légkört teremtsenek és mindenki kibontakoztathassa tehetségét. Az iskola számos jó gyakorlatáról, a közösségépítésről és a mostani tantermen kívüli, digitális munkarendről Novák Katalin intézményegység-vezető mesélt lapunknak.

Legfrissebb számunk

Legfrissebb számunk

Előző számunk

Előző számunk

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Közel egy éve élünk együtt a koronavírus-járvánnyal, valamint annak társadalmi, gazdasági és lelki hatásaival. A járvány elleni védekezés egyik kulcsfontosságú eleme, hogy az élet számos területén – így a köznevelésben is – minimalizáljuk a fizikai kontaktusokat. Az elszigeteltség érzése, a betegségtől, illetve szeretteink elvesztésétől való félelem természetesen egyre jobban megviseli mindenki tűrőképességét. Milyen hatással van a járványhelyzet a lelki egészségünkre? Hogyan enyhíthetők a negatív körülmények a gyermekek, valamint a pedagógusok körében? A kialakult helyzetről és az esetleges jó gyakorlatokról Molnár Anett, a PPKE BTK pszichológus oktatója osztotta meg gondolatait.

Összeállította: Dallman Kristóf

 

Digitális kultúra 5. és 9.
(OH-DIG05TA, OH-DIG09TA)

Az egykori számítástechnika, majd informatika néven ismert tantárgy megváltozása jól mutatja a digitális kompetenciák alkalmazásának egyre széleskörűbbé válását. Az újonnan megjelenő tantárgy három fő pillére a digitális írástudás, a problémamegoldás és az 

Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés – Tények, problémák, javaslatok, Tinta Könyvkiadó, 2020.

„A kultúraváltás, a globalizációs és mobilizációs folyamatok a magyar nyelv életében is változásokhoz vezettek. A korábban helyhez kötöttebben élő, homogénebb közösségek ma már vegyesebb képet mutatnak. Az urbanizációval és a tömegkommunikáció elterjedésével nagyrészt általánossá vált a köznyelv ismerete, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a regionális sokszínűség ne éreztethetné hatását a beszélőközösség tagjainak a nyelvhasználatán is.”

A hónap témája

A hónap témája

Még több nemzetközi lehetőség a köznevelésben

2021-től új költségvetési ciklus indult az Európai Unióban, így az Erasmus+ program is új szakaszba lép. A következő hét évben a program fókusztémái az inklúzió, a digitalizáció, a környezetvédelem és az aktív részvétel lesznek. Mindez nem valósulhat meg a pedagógusok és intézményvezetők szakmai és személyes fejlődése, a nemzetközi tapasztalatcsere, valamint innovatív pedagógiai módszerek alkalmazásának támogatása nélkül. Ebben segít az Erasmus+. A program újdonságairól beszélgettünk Verses Istvánnal, a Tempus Közalapítványnál működő Erasmus+ Nemzeti Iroda programigazgatójával.

Jó gyakorlatok a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában

2011 óta létezik hazánkban egy zöld gazdasági stratégia a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) NKft. irányításával, aminek mintaprojektjével, a Virtuális Erőmű Programmal (VEP) már nemzetközi sikereket értek el, emellett számos jó gyakorlattal büszkélkedhet az iskola.

Author
Interjú Földesné Fábián Csillával, a Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola intézményvezetőjével

2017 után tavaly újfent elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet a zuglói Örs vezér tere zöldövezeti körzetében, családias hangulatban működő iskola, melyben 2001-től egy olyan módszert vezettek be, amely a gyerekek kíváncsiságára és érdeklődésére építve hatékonyan támogatja az egyéni képességek kibontakozását. Montessori szellemiségű osztályaikban diákjaik humánus pedagógiai környezetben, életkoruknak megfelelő gondoskodást és törődést kapva szerezhetik meg ismereteiket, fejleszthetik készségeiket. Ez a módszer a gyermek testét, értelmét és lelkét egységbe rendezi, ez az egység pedig egy harmonikus, boldog élet alapját képezi. Tantermeik világosak, barátságosak, ahol a gyermekek szabadon alakíthatják ki munkaterületüket, változtathatják helyüket. A Montessori-eszközrendszer és a pedagógusok által készített figyelemfelkeltő didaktikai eszközök segítik a diákok munkáját. Pedagógiai programjuk alapgondolata mások megbecsülése, megértése, a konfliktusok helyes kezelése.

Szakmai fejlesztések az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán

A Magyar Képzőművészeti Egyetem által gondozott A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben elnevezésű EFOP-3.2.6-16 projekt keretében több lényeges szakmai fejlesztés valósult meg, mely az alapfokú művészeti iskolák képző és iparművészeti ágán folyó nevelési, oktatási munka megújítását kívánja támogatni.

Author
3D modellezés az iskolában és online

A Téregér kurzusai gyerekcentrikusak, mindenkinek egyéni segítséget nyújtanak tanórán és azon kívül is. A 3D-s tanórákat tanrendbe illeszkedve oktatják a 9–12. évfolyamokon a program szakemberei, a diákok négy évig tanulnak 3D modellezést, amely során több szoftver használatát is elsajátítják. A kurzusok mellett szakköröket is tartanak a Diákszempont Általános Iskola és Gimnáziumban, és online kurzusokon is lehetőséget kínálnak a tanulásra az érdeklődőknek. Interjú Zsoldi Katával, a Téregér oktatójával.

Beköszöntő

Beköszöntő

Mindig lenyűgözött, mennyire találékonyak a magyar pedagógusok. A mostani lapszám összeállításakor is meg kellett állapítsam, hogy a legtöbb iskolában nem az a pedagógiai credo, hogy minél kevesebb munkával neveljék a jövő generációját. Hiszen felismerték, hogy a legkülönfélébb újításokkal, jó gyakorlatokkal számos, később jelentkező problémát meg lehet előzni. Például egy-egy jól időzített

Aktuális

Aktuális

2019 decembere óta az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik a hatályos Nemzeti alap­tantervnek (NAT), valamint az ahhoz illeszkedő kerettanterveknek megfelelő tankönyvek fejlesztési és kiadási folyamatainak koordinációja. A 2020 tavaszán elkészült, a Nemzeti alaptanterv alapján megújult taneszközökről Sipos Imrével, az Oktatási Hivatal (OH) tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettesével beszélgettünk.

Author

2021. március 3-án tartották meg a Gál Ferenc Egyetem és az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének (ÓTE) közös pedagógiai konferenciáját Digitális oktatás – digitális nevelés. Pedagógusok a digitális gyermekvilágban címmel, melynek fő motivációja az aktuális járványügyi helyzetben kialakult digitális átalakulás volt.

Rólunk

Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Szerkesztők:
Dallman Kristóf, Németh Gábor

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.