Impresszum

Folyóirataink átmenetileg csak online jelennek meg. A lapszámok terveink szerint hamarosan ismét megjelennek nyomtatott formában. Megértésüket és türelmüket addig is köszönjük!

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI) a lehető legalaposabb szakmai munkával szerkeszti folyóiratait, azért, hogy azok minél szélesebb körben tájékoztathassák az oktatás világa iránt érdeklődőket. 

Az Új Köznevelés az oktatási kormányzat hivatalos folyóirata, mely hiteles és pontos tájékoztatást ad az új kezdeményezésekről, valamint módszertani példákat, pedagógus példaképeket és jó gyakorlatokat kíván nyújtani a pedagógusoknak, élvezhető szakmai írásokon keresztül.

Az Új Pedagógiai Szemle az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata, szakmai közreműködő a Magyar Pedagógiai Társaság. Peer-reviewed Tanulmányok rovattal, kutatói és tanári beszámolókkal, határainkon túli neveléstudományi kitekintéssel, színházi és könyvkritikákkal, konferenciabeszámolókkal, vitákkal kíván fórumot biztosítani pedagógusok és oktatáskutatók számára.

Könyv és Nevelés az EKE Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum folyóirata, a könyvtárügy és a nevelésügy közös területének tudományos és szakmai fóruma. A folyóirat tematikája: az olvasáspedagógia és az olvasáskultúra fejlesztése, a gyermek- és ifjúsági irodalom, az információs műveltség és a digitális kompetencia, valamint a tankönyvek és taneszközök világa.

A Mikkamakka az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet lapjaként indult 2015-ben. Az évi tíz lapszámmal megjelenő folyóiratot a visszajelzések alapján nagy örömmel fogadta a pedagógus- és a gyerekközönség egyaránt. Az irodalmi, kulturális és ismeretterjesztő lap tematikus számaiban a gyerekirodalmár főszerkesztő és csapata a szakma magas rangú képviselőivel (szerkesztők, irodalomkritikusok, írók és illusztrátorok) azon fáradozott, hogy időről időre magas színvonalú gyerekirodalmi részletekkel, érdekes ismeretterjesztő cikkekkel és minőségi kortárs illusztrációkkal szolgáljanak munícióval a pedagógusoknak és a gyerekeknek egy-egy téma feldolgozásához.
Az elsősorban immár alsós tanítók és nevelők támogatását célzó lap a továbbiakban online elérhető segédanyagokkal, mintatantervekkel, projekthét-ötletekkel segíti a készségfejlesztő, olvasásfejlesztő, és a vizuálisan kreatív megoldásokat kereső pedagógusok munkáját, miközben továbbra is naprakész kulturális ajánlókkal, könyvajánlókkal, programjavaslatokkal áll a pedagógusok, a szülők és az érdeklődő nagyközönség rendelkezésére.

Már nem a Kiadó gondozásában megjelenő folyóirat:
Az Educatio interdiszciplináris szemle azoknak, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik és kívánják megérteni. Évente négy tematikus számmal jelenik meg, melyekben lektorált tanulmányok, kutatási jelentések, recenziók, interjúk olvashatók.

Folyóirataink:

Új Köznevelés
főszerkesztő: Indri Dániel Janisz
kozneveles@ofi.hu

Új Pedagógiai Szemle
főszerkesztő: dr. Kaposi József
upsz@ofi.hu

Könyv és Nevelés
főszerkesztő: Csík Tibor
ken@opkm.hu

Mikkamakka
főszerkesztő: Pásztor Csörgei Andrea
online szerkesztő: Besze Barbara
mikkamakka@ofi.hu

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

www.ofi.hu