Hogyan etessük a madarakat télen?

Környezetismeret óravázlat
(Mikkamakka 2015. IDŐ szám)
Összeállította: Győrfi Ágnes

Tantárgy: Környezetismeret
Korosztály: 1–2. osztály
Tananyag: A Tél témakörének összefoglalása, az eddigi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom; matematika; ének-zene; vizuális kultúra

Az óra célja:

 • A gyerekek legyenek képesek a természeti körfolyamatok megfigyelésére, sorba rendezésére; az idő ciklikus jelenségeinek értelmezésére.
 • Meg tudják figyelni és rajzosan le tudják jegyezni az időjárással kapcsolatos jelenségeket.
 • Meg tudják fogalmazni a váltakozó évszakokkal járó természeti változásokat, észre tudják venni annak következményeit a mindennapi életünkre.
 • Ösztönzés a környezettudatos magatartásra.
 • Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése.
 • Figyelem, emlékezet, szerialitás, gondolkodás fejlesztése.
 • Szociális kompetencia fejlesztése (kommunikáció, együttműködés, empátia, türelem).

  Tananyag, tevékenység munkaforma Eszközök, teendők idő
1.

Bemelegítő gyakorlatok, hangulati előkészítés

 • Légzőgyakorlatok → kilégzésnél az évszakok/hónapok nevének hangoztatása
 • Mondóka a hónapokról – közös elmondás:
   Január elöljár…
 • Sorold fel, melyek a tavaszi/nyári/ őszi/téli hónapok!
 • Melyik évszak van most?
 • Melyik hónap van most? Ha most december van, melyik volt az előző hónap? Melyik lesz a következő hónap?
 • Miért örülünk a februárnak?
  • Közeledik a tavasz
  • Farsang időszaka
  • Van, akinek télen van a születésnapja/névnapja
  • Te melyik hónapban születtél?

A terem 4 sarka jelképezi a 4 évszakot. (jelölések segítenek) → Mindenki abba a sarokba álljon, amelyik évszakban született!
Melyik évszakban születtek a legtöbben/legkevesebben a mi osztályunkban?

 

Frontális munka

virág, napszemüveg, falevél, hópihe képe kihelyezve a terem 4 sarkában az évszakokat jelölve.  
2.

Időjárásjelentés

Jól figyeljétek meg a következő időjárásjelentés - bejátszást! Melyik évszak jellemzőit ismerted fel az időjárási elemekből?

Mi segített? Miből gondolod, hogy téli napról volt szó?
frontális munka

You Tube
Pataki Zita 02.01. téli időjárásjelentés kivetítése.
(2 perc 8 mp)

 
3.

Mit tanultunk a télről? – Az eddig szerzett ismeretek összegyűjtése, rendszerezése.

 1. Időjárás, öltözködés
 2. A növények télen (lombhullató, örökzöld)
 3. Az állatok télen (téli álom)
 4. Az állatok télen (az ember hogyan gondoskodhat az áttelelő állatokról)
 5. Ünnepek, jeles napok

Kihívom az eszközfelelősöket, nekik mondom el a feladatot, és odaadom a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket, anyagokat. Az eszközfelelős gyerek visszamegy a helyére, és ő mondja el a társainak a csoport feladatát, a teendőket.

csoportmunka

Előzőleg a felelősök megválasztása:

 • Csendfelelős
 • Szószóló
 • Eszközfelelős
 
4.

A csoportok önállóan dolgoznak, a tanító asztaltól-asztalig jár, belehallgat a csoportok munkájába, segít, ha szükséges.

I.Csoport

Csomogalópapírra rajzolt gyerekalak felöltöztetése a téli időjárásnak megfelelően. (előrajzolt csomagoló papír, zsírkréták)

II. Csoport

2 részre osztott csomagolópapíron növények képeinek csoportosítása. (csomagoló papír, növények képei, táblaragacs, szókártyák: lombhullató – örökzöld)

III. csoport

Téli képen a téli álmot alvó állatok elhelyezése a megfelelő kuckóba. (Téli tájat ábrázoló kép, állatok képei, táblaragacs)
Helyezd el az állatokat a képen, ki hol alussza át a telet, álmodva a tavaszról!
Béka, pele, medve, sün, medve, citromlepke, denevér...

IV. csoport

Hogyan gondoskodhat az ember az áttelelő állatokról? (őz, vaddisznó, cinke, rigó, vörösbegy…)
Képzeletben bújj egy-egy állat bőrébe! Mutatkozz be és mondd el, mi a gondod a kemény télen! Miben szeretnél segítséget kérni az emberektől? (csom. papír, állatok képe, ragacs, esetleg fejre rakható állat-álarc)

V. csoport

3 részre osztott csomagoló papíron helyezd el a téli hónapok ünnepeit, jeles napjait!

(szókártyákon a téli hónapok, néhány mondat egy-egy ünnepről, ünnepek képe, ragacs)

5. A kész plakátok felragasztása. A csoportok szószólói ismertetik, bemutatják az elkészült feladatot a többi csoport számára. Egyéni és frontális munka    
6.

Gondoskodjunk a madarakról! Madárkalács készítése

Versmondás

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben
Szakad a hó nagy csomóban,
Veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
Hóesésben vacakolsz.
Fölfújod a tolladat,
Ázott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatető! Fatető!
Deszka madáretető!

Nyissunk madáréttermet!

 • Mit tennél ki a madáretetőbe? (alma, magok, dióbél, sótlan szalonna, állati zsiradék, víz az itatóba)
 • Mit nem szabad adni a madaraknak? (sózott szalonna, kenyér)
 • Ne feledd, ha egyszer adtál nekik eleséget, rendszeresen gondoskodnod kell róluk, mert számítanak rá!
 • Hogyan fogják meghálálni tavasszal a téli gondoskodásunk? → madárdallal, füttyszóval, csicsergéssel

Madárkalács készítése

Nyomkodjunk a libahájba napraforgó magot, tökmagot, dióbelet, majd nyomkodjuk az így elkészített csemegét a toboz pikkelyei közé. Innen fogják kicsipegetni a kismadarak. Ami lepotyog, majd a gerlék, rigók, varjak fölcsipegetik.

Zenehallgatás Vivaldi: Tél
frontális munka
Libaháj
Különféle magvak
Alma
Szalonna
Tobozok
Spárga

Vivaldi CD
 
7. Házi feladat: Adj nevet a madár étteremnek! (Egyéni ötletek meghallgatása) egyéni munka    
8. Az elkészült madárkalácsok, felfűzött almák felakasztása közösen az iskola udvarán álló fákra. frontális munka elkészült madárkalácsok, felfűzött almák