Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) több, elsősorban pedagógiai témájú folyóiratot ad ki. Ezek:
  • Educatio (archívum)
  • Könyv és Nevelés
  • Mikkamakka (archívum)
  • Új Köznevelés
  • Új Pedagógiai Szemle (mint tulajdonos)
  ​A folyóiratok nyomtatásban vagy elektronikus formában kerülnek kiadásra.
 2. A folyóiratok nyomtatott változatát be lehet szerezni példányonként a megjelenést követően (a továbbiakban: vásárlás), vagy elő lehet fizetni a folyóiratokra (a továbbiakban: előfizetés; vásárlás és előfizetés a továbbiakban együtt: megrendelés).
 3. A megrendelő megrendelését postai úton, elektronikus levélben vagy az OH Pedagógiai Folyóiratok portálján (folyoiratok.oh.gov.hu) keresztül nyújthatja be az OH Pedagógiai Kiadványok Osztálya (a továbbiakban: PKO) részére.
 4. A megrendelő a megrendelés során megadja a megrendeléshez szükséges adatokat, amelyek az alábbiak:
  • számlázási név és cím,
  • szállítási név és cím, kapcsolattartó neve (kivéve személyes átvétel esetén),
  • átvétel módja (személyes átvétel, csomagként történő megküldés),
  • a megrendelt termék elnevezése, mennyisége, előfizetés esetén az előfizetési időszak.
 5. A megrendelés kizárólag a megrendeléshez szükséges valamennyi adat megadását követően válik teljessé és feldolgozhatóvá. Amennyiben a megrendelés nem tartalmazza valamennyi, a megrendeléshez szükséges adatot, vagy a megadott adatok tévesnek bizonyulnak, a PKO kijelölt munkatársa megkeresi a megrendelőt az adatok pontosítása végett.
 6. Amennyiben a megrendelt termék raktárkészleten nem elérhető, úgy a PKO kijelölt munkatársa erről tájékoztatja a megrendelőt és a megrendelés írásbeli módosítását kéri tőle. Abban az esetben, ha a megrendelt termék raktárkészleten van, a PKO kijelölt munkatársa szállításra előkészíti.
 7. A formailag megfelelő megrendelés alapján a PKO kijelölt munkatársa díjbekérőt küld a megrendelő részére, egyúttal, amennyiben a megrendelésben megrendelő csomagként történő megküldést jelölt meg, úgy a PKO kijelölt munkatársa tájékoztatja megrendelőt a csomagként történő megküldés díjáról, amely díjat a megrendelő fizet, és amely díj szintén szerepel a díjbekérőben.
  A díjbekérő tartalmazza:
  • a megrendelő számlázási nevét és címét,
  • a megrendelt termékek tételes felsorolását,
  • a megrendelt termékek ellenértékét,
  • előfizetés esetén az előfizetési időszakot,
  • a fizetés módját,
  • a fizetési határidőt,
  • a szállítási költséget,
  • az OH nevét, székhelyének címét, adószámát, bankszámlaszámát.
 8. Ha megrendelő a díjbekérőn megjelölt határidőig a megrendelt termékek ellenértékét és szállítási költséget az OH részére nem egyenlíti ki, a PKO kijelölt munkatársa a megrendelést törli.
 9. Ha megrendelő a díjbekérőn megjelölt határidőig a megrendelt termékek ellenértékét és szállítási költséget az OH részére kiegyenlíti és a befizetés tényét a PKO kijelölt munkatársa részére a belföldi postautalvány feladóvevényének másolatával, banki átutalás esetén a bank által kibocsátott igazolás másolatával igazolja, akkor a PKO kijelölt munkatársa hét napon belül gondoskodik a megrendelt termékek megrendelőhöz történő eljuttatásáról. Az OH a befizetés tényének igazolását követő harminc napon belül számlát állít ki a befizetésről és megküldi azt a megrendelő részére.