Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Adatkezelő) online megrendelési, előfizetési tevékenységével (a továbbiakban: megrendelés) kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 
 2. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Felhasználóknak a webportálon kezelt személyes adatait.
 3. Az adatkezelő címe: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
 4. Az adatkezelő elérhetősége: kozneveles@oh.gov.hu
 5. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
 6. Hozzájárulás az adatkezeléshez: Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 7. Az érintettek köre: Felhasználók.
 8. A kezelt adatok köre: a Felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, E-mail cím, Szállítási cím, Számlázási név és cím.
 9. Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
 10. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelőnek a megrendelés teljesítésével kapcsolatban igénybe vett munkatársai.
 11. Az Adatkezelő a szállítás teljesítése céljából és érdekében a szállításhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat a szállító részére átadja.
 12. Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően, kérésre törlésre kerülnek.
 13. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.
  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 8 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
 14. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webportál oldalaira belépve megtekintheti vagy módosíthatja saját adatait.
 15. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
 16. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár