Author

Idődetektívek

Shakespeare és a fekete álarcos

A sikátor teljesen üres volt.

Leon attól tartott, hogy elvesztették a betörő nyomát. Túl sok időbe került megszabadulniuk a két harcias asszonyságtól.

De a barátok nem adták fel, és továbbrohantak, amíg egy kereszteződéshez nem értek.

Leon szélsebesen körbepillantott.

Ott! A derengő holdfényben egy kövérkés alak komótosan lépkedett.

– Ott van! – súgta Leon.

A barátok egyre jobban megközelítették a férfit. Az szerencsére nem vette észre őket, és nyugodtan lépkedett tovább. Bizonyára azt hitte, sikerült leráznia a követőit.

Leon azon gondolkodott, mit tehetnének. Próbálják meg elállni az útját, és elvenni tőle a zsákmányt, bármi legyen is az?

A fiú bizonytalan volt, és lassított egy kicsit. Milyen nagy kár, hogy nincs a közelben egy lélek sem, aki segíthetne nekik!

Leon mindkét irányban körülnézett. Az utcácska, melyen haladtak, nyílegyenes volt, a két oldalán álló egyszerű kis házak ablakában csak néhol pislákolt egy kis fény.

Mi lenne, ha bekopogtatnának valahová, hogy segítséget kérjenek? Bizonyára csak az idejüket vesztegetnék a magyarázkodással. S közben a tettes akár végképp el is tűnhet.

Leon ismét előrenézett, és ekkor észrevette, hogy körülbelül ötvenméternyire előttük egy magas, sovány alak álldogál az utcán.

A betörő üdvözlésre emelte a kezét. Az ácsorgó alak némán viszonozta az üdvözletet.

Leon ebből arra következtetett, hogy a két férfi előre megbeszélte ezt a találkozót.

A fiú intett a barátainak, és gyorsan mind elbújtak az utca szélén álló néhány hordó mögé. Leon kikukucskált a fedezékből, és látta, hogy a kövér tolvaj előveszi a hóna alól az ellopott holmit.

Vajon mi lehet az?

A betörő ekkor erőteljes mozdulatokkal nekilátott, hogy zsákmányát darabokra tépje, és szétszórja az utcán.

Leonnak szörnyű gyanúja támadt: csak nem Shakespeare egyik kézirata az?

– Ne! Azonnal hagyd abba! – kiáltotta a fiú.

Részlet Fabian Lenk Idődetektívek – Shakespeare és a fekete álarcos című regényéből. 
Fordította: Sárossi Bogáta (Scolar, 2017)