Fogalommagyarázat a Trilla című meséhez

Összeállította: Győrfi Ágnes

Hangköz = Két zenei hang közti távolság.

Kvint = Hangköz, amely egy alaphang és a tőle számított ötödik hang között van.

Diabolus in musica = „Ördög a zenében” – sokáig a tiltott, különleges, feszültséget keltő hangközt hívták így.

Pentaton hangsor = Ötfokú hangsor. Pl.: dó – ré – mi – szó – lá – dó’ (Idegen hangként, 
hangsúlytalan helyen a pentaton hangsorban előfordulhat a fá és a ti 
hang is, amelyek színesebbé, hangulatosabbá teszik a dallamot.)

Modális (diatonikus) hangsor = Hétfokú hangsor. 

Lokriszi hangsor = „ti-sor”: ti – dó – ré – mi – fá – szó –lá – ti 

Inventio = Szabad változatokon alapuló, többszólamú zenemű. 

Parlando = Zenei műszó; azt jelzi, hogy az énekhang fokozatosan beszédhanggá alakul.

Neuma = A dallam irányát mutatja a kórus számára.