Egri Mónika: Hőscincér

Összeállította: Győrfi Ágnes

A nagy hőscincér Európa egyik legszebb és legnagyobb méretű bogara, akár 6 cm hosszúra is megnőhet. Karcsú testű, élénk mozgású, fekete színű bogár. Jellegzetes ismertetőjele testén is túlnyúló, hosszú csápja. Ciripelő, cincogó hangot ad ki, innen származik neve is. Hazánk kiszáradó, öreg tölgyeseiben sokfelé megtalálható. A hazai cincérek kedvelik a meleget, napsütést. A bogarak a tölgyek kifolyó nedveit szívogatják, az egészséges fákat rendszerint elkerülik.
A cincért károsnak tartják lárvái rágása miatt, gyakran a bútornak, deszkának szánt fákat is átfurkálják. Hazánkban a nagy hőscincér védett állat!

1. Döntsd el, hogy hol olvastad a cincér felsorolt tulajdonságait: a fenti ismeretterjesztő szövegben, Egri Mónika versében, vagy mindkettőben! Írd a szavak sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!

Illusztráció: Buzay István