Az öreg katona

Összeállította: Győrfi Ágnes

1. Olvasd el a következő mondatokat, amelyekben egy-egy szó különbözik a népmese eredeti szövegétől!

a.)Keresd meg és húzd alá a mesében azokat a szavakat, amelyeket kicseréltünk egy hasonló jelentésűre!

b.) Írd le a rokon értelmű szópárokat!

2.
a.) Állítsd megfelelő sorrendbe a következő emberi tulajdonságok színes betűit! Megfejtésül egy Csongrád megyei város nevét kapod, amely Kő Boldizsár képzőművész egyik mesebeli játszó-ligetéről is híres.

b.) Színezd ki azt a két szókártyát, amely tulajdonságok nem jellemzők a népmesebeli katonára!