Author

Angyalok

Nagyapám azt mondta, mindenkinek van őrangyala. Nagymamám szerint beszélgetni is lehet az őrangyalunkkal, meg lehet kérni, hogy segítsen ezt-azt.

Kamaszkorom nagy élménye volt a Berlin felett az ég című film (Wim Wenders rendezte), amelyben az egyik munkanélküli őrangyal szerelmes lesz egy cirkuszi artistanőbe. Nagy dilemma gyötri: otthagyja-e halhatatlanságát a földi életért.

Merthogy az angyalok – a keresztény hagyomány szerint – halhatatlanok. Isten a mennyel együtt teremtette őket. Szemmel látható testük nincs, de tudatuk, intelligenciájuk, akaratuk van. Isten eredetileg azért teremtette őket, hogy dicsőítsék őt. Volt egy lázadó angyal, Lucifernek hívták (nevének jelentése: Fényhozó). Az Istennel való szembeszegülés miatt Isten kitiltotta a mennyből őt és az angyalok harmadát. A többiek maradtak, hogy Isten dicsőítése mellett az ő akaratát közvetítsék az emberek számára. Az angyalok hozzák meg a hírt például a kilencvenéves Ábrahámnak, hogy fia fog születni Sárától. A gyermek meg is születik, szépen növekszik, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy áldozza fel a gyermeket őérte. Ábrahám már épp teljesítené Isten kérését, amikor egy angyal jelenik meg előtte, és megakadályozza tettét. De Ábrahám fiatal mellékfeleségét (az ószövetségi időkben többnejűség volt), Hágárt és annak kisfiát, Izmaelt is egy angyal menti meg a pusztában: amikor majdnem szomjan halnak, egy kutat mutat nekik.

Ábrahám és Sára unokája, Jákob sokszor találkozott angyalokkal. Egyik ilyen találkozásakor egy mennybe vezető létrát látott, ahol az angyalok le s föl jártak (ezt nevezték Jákob lajtorjájának). Egy másikban Jákob angyallal harcolt, s Jákob győzött. Majdnem ezer évvel később, amikor a zsidó nép kiszabadult egyiptomi fogságából, angyalok segítették a megmaradásukat. Angyali segítséget kapott több próféta is, például Ezékiel, akinek látomásait Isten trónjáról és az őt körülvevő angyalokról azóta is angyalkutatók elemzik. Dániel próféta újfent angyalok segítségével menekült meg a tüzes kemencéből három másik társával együtt. Ő ír az angyalok külsejéről is: „Amikor körülnéztem, egyszerre egy gyolcsruhába öltözött férfit láttam. Derekát színarany övezte. Teste ragyogott, mint a drágakő, arca, mint a villám, szeme, mint a lobogó tűz, karja és lába, mint a csiszolt érc felülete, szavának hangja meg, mint a tömeg zúgása.” (Dán 10,5-6)

Az Újszövetségben is találkozunk angyalokkal. Máriának egy angyal, Gábriel adja tudtára, hogy gyermeket fogan, Jézust. A pásztorokat is angyalok vezetik Betlehembe. S Jézus sírboltja elől is angyalok hengerítik el a hatalmas követ, és adják hírül az asszonyoknak, hogy Jézus él.   

Az Újszövetség fiatal látnoka, János is angyalokról beszél, akik szintén híreket hoznak és védelmeznek.

Az angyaltan szerint léteznek különleges angyalok: szeráfok és kerubok is, akik egyfajta védőzónát képeznek Isten körül. Feladatuk a Paradicsomba vezető út őrzése és Isten trónjának hordozása.

De hogy igazából hogyan is működik a menny, s benne az angyalok, nagymamám szerint halálunk után tudjuk meg biztosan.