A kolbász, a béka és az egér

Összeállította: Győrfi Ágnes

1. a) Állítsd időrendi sorrendbe a mesében szereplő igéket a szöveg alapján!
Írd a szó elé a megfelelő sorszámneveket!

b) A sorrendbe állított szavak segítségével mondd el a mese tartalmát!

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Párosítsd a számokat a megfelelő betűjellel, írd a megfelelő betűket a számok mellé az üres négyzetbe!

3. a) Vitassátok meg, miért bomlott fel a kolbász, a béka és az egér barátsága! A beszélgetés során használjátok a következő kifejezéseket!

b) Találj ki olyan befejezést a meséhez, amelyben folytatódik a három szereplő
barátsága!