A kis kakas gyémánt félkrajcárja

Összeállította: Győrfi Ágnes

1. Ki tette?
Színezd ki az igék után álló krajcárokat a szereplőkhöz tartozó színkód alapján!

                                                                             
              kiskakas                        török császár                     szolgáló

 

             megfogta                            kapargált  


              elvette                              belevetette 


              felszállott                         felugrott  


               bevitte                              felszítta   


               méregbe gurult             kieresztette   

 

2. Keresd a gyémánt félkrajcár útját! Számozással állítsd sorrendbe a helyszíneket!

               kemence                                     méhkas   


               kincseskamra                             kút           


               szemétdomb                               bugyogó 

 

3. Számold meg a szövegben, hogy a kis kakas hányszor kéri vissza kincsét a török császártól! 

Írd a számot az üres keretbe!