Author
Author

Út az új generációs digitális tankönyvek megvalósításához

IRODALOM

Archer, Ray (2012): Reflections on personal learning environments: theory and practice. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 55. sz. 419-428.

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és R. Tóth Krisztina (2008): A papír alapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig: a pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. Iskolakultúra, 3-4. sz. 3-16.

European Commission (2010): Digital Agenda for Europe. European Commission.

Fletcher, G., Schaffhauser, D. és Douglas, L. (2012): Out of Print: Reimagining the K-12 Textbook in a Digital Age. Washington, DC: State Educational Technology Directors Association (SETDA)

Forgó Sándor, Hauser Zoltán és Kis-Tóth Lajos (2001): Médiainformatika. Líceum Kiadó, Eger.

Hunya Márta (2013): IKT-felmérés az európai iskolákban. Letöltés: http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/essie-tanulmany (2014.05.10.).

Jones, Robert (1999): Evolving Software Quality Standards. Paperforthe OECD/CERI ICT Project. Paris, OECD.

Kárpáti Andrea (2000): Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 50. 3. sz. 77-81.

Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (2008, szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kojanitz László (2007): A tankönyvek minőségének megítélése. Iskolakultúra, 6-7. sz. 114-126.

Kőfalvi Tamás (2006): E-tanítás. Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az iskolák IKT felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra, 10-11. sz. 124-137.