Új utak és útvesztők a tudományos publikálásban és a tudománymetriában

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A tudományos folyóiratok egyeduralkodó szerepe a tudományos kutatások eredményeinek közzétételében a legutóbbi években megtörni látszik. A tudományos publikációk színterén számos új – főként internetes – kommunikációs forma jelent meg. A sokszínűség egyfelől elősegíti a tudományos információk elérhetőségét és társadalmi elfogadását, másrészről azonban teret nyit kalandor vállalkozásoknak és etikátlan vagy törvénytelen megnyilvánulásoknak is. A tudományos publikálásban megnyilvánuló változásokat a publikálási tevékenységet elemző tudománymetriának is követnie kell. Az utóbbi évek fejleményeit tekinti át a cikk.