Author

TYPOLOGIA PHANTASTICA

A fantasztikum rendszertana I. rész

IRODALOM

Alexander, Lloyd (2014) High fantasy and heroic romance [online] Letöltés: http://archive.hbook.com/magazine/articles/1970s/dec71_alexander.asp (2014. 03. 10.)

Bárdos József – Galuska László Pál (2013) Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek Tudása, Budapest.

Carroll, Noël (2006) A horror paradoxona. Metropolis, 10. 1. [online] Letöltés: http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=50 (2013. 04. 05.)

Carter, Lin (1973) Imaginary Worlds. Ballantine, New York.

Csernai Zoltán (1988) Az értelem tündérmeséje. A tudományos-fantasztikus irodalom kialakulása a világirodalomban. In Cserhalmi Zoltán (szerk.) Vámpírok és csillagok. WORLD SF Magyar Tagozata, Budapest.

Davis, Sioned (szerk., 2009) Mabinogion. Walesi legendák. General Press, Budapest.

Dyer, Richard (1977) The White Man’s muscles. In: Dyer, Richard, White. Essays on race and Culture. Routledge, London. 145-184. p.

Ende, Michael (2012) A végtelen történet. Európa, Budapest.

Farkas Zoltán (2007) Hátborzongató történetek II. In: Hírmagazin, 2007. 09. 29. [online] Letöltés: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/hatborzongato-tortenetek-ii (2014. 11. 04.)

Galuska László Pál (2010): A siker titkai. In: Nyelv és Tudomány, 2010. 05. 07. [online] Letöltés: http://www.nyest.hu/hirek/harry-potter-es-a-gyuruk-ura-a-siker-titkai

Galuska László Pál (2015) Tipologia fantastica. A fantasztikus irodalom tipológiájáról és műfajelméleteiből. Gradus. 2. 1. 21-38.p.

Gamble, Nikki – Yates, Sally (2008) Exploring children’s literature. Sage. London.

Hunt, Peter (ed.) (2004) International companion encyclopedia of children’s literature. Routledge. Oxon, Abingdon.

Irvine, Alexander C. (2012) Urban fantasy. In: James, Edward – Mendlesohn, Farah (ed.) (2012) Fantasy literature. Cambridge University Press, Cambridge. 200-213. p.

James, Edward – Mendlesohn, Farah (ed., 2012) Fantasy literature, Cambridge University Press, Cambridge.

Kisantal Tamás (2003) Fantasztikum, horror és töredékesség H. P. Lovecraft szövegeiben. In: PRÆ, 2003/1, 14-23. p. [online] Letöltés: http://www.prae.hu/prae/journals.php?jid=43&jaid=236 (2007. 10. 12.)

Kornya Zsolt (1988) Röviden a fantasyről. [online] Letöltés: http://www.fantasycentrum.hu/old/VEGYES/KZSrovidenafantasyrol.htm (2010. 10. 12.)

Kuczka Péter (1998) Egy kis lidércnyomás (Vissza a végtelenből). In: Határvidék. A science fictiontől a barkochbáig. Hét Krajcár, Budapest. 40-48. p.

Kulin Borbála (2002) A tudományos-fantasztikus irodalom Magyarországon 1989-től napjainkig (Kiadástörténeti áttekintés és könyvészet). Szakdolgozat, ELTE-BTK, Budapest. [online] Letöltés: https://sites.google.com/site/scifitort/sci-fi/mi-a-sci-fi (2007. 10. 12.)

Lem, Stanisław (1974) Tudományos-fantasztikus irodalom és futurológia. Gondolat, Budapest.

Lowe, Nick (1986) The well-tempered plot device. In: Ansible, 1986. July [online] Letöltés: http://news.ansible.uk/plotdev.html (2014. 10. 12.)

Maár Judit (2001) A fantasztikus irodalom. Osiris, Budapest.

Martin, George R. R. (1996) On fantasy[online] Letöltés: http://www.georgerrmartin.com/about-george/on-writing-essays/on-fantasy-... (2014. 05. 10.) eredeti közlés: Perret, Patti (photographs by) (1996) The faces of fantasy. New York, TOR.

Matthews, Richard (1997) The liberation of imagination. Twayne Publishers, New York.

Miéville, China (2004) Debate from the PanMacmillan website. [online] Letöltés: http://www.panmacmillan.com/Features/China/debate.htm (2004. 01. 10.)

Mendlesohn, Farah (2002) Towards a taxonomy of fantasy. In: Journal of the Fantasticin the Arts 13. 2. 173-187. p.

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (1981) Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest.

Peirron, Agnes (2006) House of horrors. In: GrandGuignol.com. [online] Letöltés: http://www.grandguignol.com/history.htm (2013. 09. 13.)

Perret, Patti (photographs by) (1996) The faces of fantasy. New York, TOR.

Rinyu Zsolt (2002) A tudományos fantasztikus irodalom helyzete Magyarországon.  Könyv és Nevelés, 4. 4. [online] Letöltés: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00016/Rinyu.html (2012.10. 12.)

Saricks, Joyce G. (2001) The readers’ advisory guide to genre fiction. American Library Associacion, Chicago, London.

Schanoes, Veronica (2012) Historical fantasy. In: James, Edward – Mendlesohn, Farah (ed.) (2012) The Cambridge companion to fantasy literature. Cambridge University Press, Cambridge.

Silverberg, Robert (szerk.) (2001) Legendák 2. Szukits, Szeged.

Stableford, Brian M. (2005) Historical dictionary of fantasy literature. 5.ed. Scarecrow Press. Lanham, Toronto, Oxford.

Szerdahelyi István (1996) Irodalomelmélet mindenkinek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Todorov, Tzvetan (2002) Bevezetés a fantasztikus irodalomba. Napvilág, Budapest.

Tolkien, J. R. R. (2002) A Gyűrűk Ura (előszó) Európa, Budapest.

Tolkien, J. R. R. (1997) On fairy-stories. In: Tolkien, Christopher (ed.) (1997) The monsters & the critics and other essays. HarperCollins, London.