Author

TYPOLOGIA PHANTASTICA

A fantasztikum rendszertana II. rész

IRODALOM

Alexander, L.: High fantasy and heroic romance Letöltés: http://archive.hbook.com/magazine/articles/1970s/dec71_alexander.asp (2014. 03. 10.)

Bárdos József és Galuska László Pál (2013): Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek Tudása, Budapest.

Carroll, N. (2006): A horror paradoxona. Metropolis, 10. 1. Letöltés: http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=50 (2013. 04. 05.)

Carter, L. (1973): Imaginary Worlds. Ballantine, New York.

Csernai Zoltán (1988): Az értelem tündérmeséje. A tudományos-fantasztikus irodalom kialakulása a világirodalomban. In. Cserhalmi Zoltán (szerk.) Vámpírok és csillagok. WORLD SF Magyar Tagozata, Budapest.

Davis, S. (szerk.) (2009): Mabinogion. Walesi legendák. General Press, Budapest.

Dyer, R. (1977): The White Man’s muscles. In: Dyer, Richard, White. Essays on race and Culture. Routledge, London. 145-184. p.

Ende, M. (2012): A Végtelen Történet. Európa, Budapest.

Farkas Zoltán (2007): Hátborzongató történetek II. In: Hírmagazin, 2007. 09. 29. Letöltés: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/hatborzongato-tortenetek-ii (2014. 11. 04.)

Galuska László Pál (2010): A siker titkai. In: Nyelv és Tudomány, 2010. 05. 07. Letöltés: http://www.nyest.hu/hirek/harry-potter-es-a-gyuruk-ura-a-siker-titkai ( 2014. 10. 12.)

Galuska László Pál (2015): Tipologia fantastica. A fantasztikus irodalom tipológiájáról és műfajelméleteiből. Gradus. 2. 1. 21-38.p.

Gamble, N. és Yates, S. (2008): Exploring children’s literature. Sage. London.

Hunt, Peter (szerk.) (2004): International companion encyclopedia of children’s literature. Routledge. Oxon, Abingdon.

Irvine, A. C. (2012): Urban fantasy. In: James, E. és Mendlesohn, F.(szerk.) (2012): Fantasy literature. Cambridge University Press, Cambridge. 200-213. p.

James, E. és Mendlesohn, F. (szerk.) (2012) Fantasy literature, Cambridge University Press, Cambridge.

Kisantal Tamás (2003): Fantasztikum, horror és töredékesség H. P. Lovecraft szövegeiben. In: PRÆ, 2003/1, 14-23. p. Letöltés: http://www.prae.hu/prae/journals.php?jid=43&jaid=236 (2007. 10. 12.)

Kornya Zsolt (1988): Röviden a fantasyről. Letöltés: http://www.fantasycentrum.hu/old/VEGYES/KZSrovidenafantasyrol.htm (2010. 10. 12.)

Kuczka Péter (1998): Egy kis lidércnyomás (Vissza a végtelenből). In: Határvidék. A science fictiontől a barkochbáig. Hét Krajcár, Budapest. 40-48. p.

Kulin Borbála (2002): A tudományos-fantasztikus irodalom Magyarországon 1989-től napjainkig (Kiadástörténeti áttekintés és könyvészet). Szakdolgozat, ELTE-BTK, Budapest. Letöltés: https://sites.google.com/site/scifitort/sci-fi/mi-a-sci-fi (2007. 10. 12.)

Lem, S. (1974): Tudományos-fantasztikus irodalom és futurológia. Gondolat, Budapest.

Lowe, N. (1986): The well-tempered plot device. In: Ansible, 1986. July Letöltés: http://news.ansible.uk/plotdev.html ( 2014. 10. 12.)

Maár Judit (2001): A fantasztikus irodalom. Osiris, Budapest.

Martin, G. R. R. (1996): On fantasyLetöltés: http://www.georgerrmartin.com/about-george/on-writing-essays/on-fantasy-... (2014. 05. 10.) eredeti közlés: Perret, Patti (photographs by) (1996) The faces of fantasy. New York, TOR.

Matthews, R. (1997) The liberation of imagination. Twayne Publishers, New York.

Miéville, Ch. (2004): Debate from the PanMacmillan website. Letöltés: http://www.panmacmillan.com/Features/China/debate.htm (2004. 01. 10.)

Mendlesohn, F. (2002): Towards a taxonomy of fantasy. In: Journal of the Fantasticin the Arts 13. 2. 173-187. p.

Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes (1981): Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest.

Peirron, A. (2006): House of horrors. In: GrandGuignol.com. Letöltés: http://www.grandguignol.com/history.htm (2013. 09. 13.)

Perret, P. (photographs by) (1996): The faces of fantasy. New York, TOR.

Rinyu Zsolt (2002): A tudományos fantasztikus irodalom helyzete Magyarországon.  Könyv és Nevelés, 4. 4. Letöltés: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00016/Rinyu.html (2012.10. 12.)

Saricks, J. G. (2001): The readers’ advisory guide to genre fiction. American Library Associacion, Chicago, London.

Schanoes, V. (2012): Historical fantasy. In: James, E. és Mendlesohn, F. (szerk.) (2012) The Cambridge companion to fantasy literature. Cambridge University Press, Cambridge.

Silverberg, R. (szerk.) (2001): Legendák 2. Szukits, Szeged.

Stableford, B. M. (2005): Historical dictionary of fantasy literature. 5.ed. Scarecrow Press. Lanham, Toronto, Oxford.

Szerdahelyi István (1996): Irodalomelmélet mindenkinek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Todorov, T. (2002): Bevezetés a fantasztikus irodalomba. Napvilág, Budapest.

Tolkien, J. R. R. (2002): A Gyűrűk Ura (előszó) Európa, Budapest.

Tolkien, J. R. R. (1997): On fairy-stories. In: Tolkien, Christopher (szerk.) (1997) The monsters & the critics and other essays. HarperCollins, London.