Transzgenerációs hatás érvényesülése a meseolvasási szokások tekintetében

IRODALOM

Allport, G. W. (1998): A személyiség alakulása. Kairosz, Budapest.

Balázsné Szűcs Judit (2003): Az EMBER, aki óvodás. Szort Bt, Budapest.

Barnes, Gill Gorell (1984): Család, terápia és gondozás. Animula Kiadó, Budapest.

Bettelheim, Bruno (1985): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat, Budapest.

Biczó Gábor (2010): A megértő gondolkodás működése a mesei világlátásban. In: Bálint Péter (szerk.): A többes azonosság. Didakt, Hajdúböszörmény.

Bódis Zoltán (2010): Mese és szakrális kommunikáció. In: Bálint Péter (szerk.): A többes azonosság. Didakt, Hajdúböszörmény.

Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Czeigler Orsolya (2008): Én? Te? – Mi! Saxum Kiadó, Kaposvár.

Gazsó Ferenc – Laki László (2004): Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest.

Hermann Alice (1979): A gyermekben érlelődik a jövő. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Hermann Alice (1982): Emberré nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest.

Honti János (1975): A mese világa. Magvető Kiadó, Budapest.

Lovász Andrea (2007): Jelen idejű holnemvolt. Krónika Nova Kiadó, Budapest.

Lukács Dénes (2012): Hogy’ állna rajtunk a nagyszülők ruhája…? A transzgenerációs hatás.

http://issuu.com/molnargergelydavid/docs/2012_k__roli_transzgener__ci__s... [Letöltés: 2014.06.20.]

Massimo Diana (2006): Felnőtté válás a mesékben. Don Bosco Kiadó, Budapest.

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (1993): Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest.

Müller, Paul Emanuel (2005): Figyelem és szeretet. Ursus Libris, Budapest.

Piaget J. (1978): Szimbólumképzés a gyermekkorban. Gondolat, Budapest.

Pikó Bettina (2005): Lelki egészség a modern társadalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Popper Péter – Ranschburg Jenő – Vekerdy Tamás (2005): Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek. Saxum Kiadó, Kaposvár.

Ranschburg Jenő (1996): Szeretet, erkölcs, autonómia. Integra – Projekt, Budapest.

Ranschburg Jenő (2002): A világ megismerése óvodáskorban. Okker Kiadó, Budapest.

Ranschburg Jenő (2006): Áldás vagy átok? Gyerekek a képernyő előtt. Saxum Kiadó, Kaposvár.

Salamon Jenő (1983): Az értelmi fejlődés pszichológiája. Gondolat, Budapest.

Salamon Jenő (1994): A megismerő tevékenység fejlődéslélektana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Schleinerné dr. Szányel Erzsébet (2007): Fejlődéspszichológia. Comenius, Pécs.

Sugárné dr. Kádár Júlia (1977): A TV-mese hatásának fejlődéslélektani vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tari Annamária (2010): Y generáció. Jaffa Kiadó, Budapest.

Tari Annamária (2011): Z generáció. Tercium Kiadó, Budapest.

Vajda Zsuzsanna (2006): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Szekszárd.