Author

Telt házzal zajlott le a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napja

 

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. április 3-án rendezte Tavaszi Szakmai Napját az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM) dísztermében. A résztvevők nagy száma jól mutatta a választott témája iránti széles körű érdeklődést.

Az egyesület szakmai napja a pedagógus portfólió – különös tekintettel a könyvtárostanári területre témát járta körül mind elméleti, mind gyakorlati megközelítésből.

Dr. Varga Katalin, az OFI-PKM igazgatójának és Szakmári Klára, a KTE elnökének köszöntője után a délelőtt két előadója következett: Dr. Kotschy Beáta főiskolai tanár és Hock Zsuzsanna könyvtár-pedagógiai szakértő.

Dr. Kotschy Beáta a pedagógus a portfólióról beszélt, és kitért a megújulási folyamatát élő pedagógus társadalomra, továbbá a portfólió szerepére a pedagógusok pályáján. Előadása áttekintést adott a pedagógiai munka értékelésének, megítélésének valamennyi aspektusáról. Az elméleti megfontolások megismerése, a célok bemutatása nagyban segítette az új értékelési rendszerben való eligazodást és az elvárásoknak való sikeres megfelelést.

A portfólióban a „mesterségbeli tudásunkat” mutatjuk meg, amelybe beletartozik a pedagógus teljes személyisége, tevékenysége, gondolkodási, döntési mechanizmusa, problémamegoldó képessége, az önelemzése – önértékelése egyaránt. Fontos, hogy a portfólióban megmutassuk  sokrétű tevékenységünket, a legkülönbözőbb pedagógiai módszerek alkalmazását és a könyvtárunkat, mindent, ami a mindennapokban eredményessé tesz. Az iskolai könyvtári munka valamennyi területét át kell tekinteni, legyen szó akár a könyvtárhasználati óráról, a versenyre való felkészítésről, a tanulási nehézséggel küzdő tanulóink felzárkóztatásáról, a délutáni rendezvényről, iskolai megemlékezésről, vagy egész napot betöltő projektről.

Hock Zsuzsa előadásában a portfólió összeállításának és feltöltésének gyakorlatát mutatta be, részletekbe menő tanácsokat adva az egyes dokumentumok elkészítésével kapcsolatban is. Felhívta a figyelmet, milyen fontos a szakmai munkánkról kialakítandó kép megtervezése, az elért eredményeink megfelelő bemutatása és az önértékelés. Az előadás a portfólió tartalmi és a feltöltéshez kapcsolódó technikai kérdéseit is sok-sok példa és saját tapasztalat felhasználásával tárgyalta.

A hallgatóságból többen megfogalmazták az ilyen típusú eligazítás szükségességét, mellyel megelőzhető lett volna pedagógusok körében kialakult bizonytalanság és szorongás.

A délután kiscsoportos foglalkozásai ismét jól sikerültek, sok kérdésre, problémára adták meg a választ, vagy egyszerűen csak pontosítottak bizonyos információkat.

A párhuzamosan zajló műhelymunkák a következőek voltak:

Gyakorlati tanácsok a kezdéshez – csoportvezető: Eigner Judit

Óra- és fejlesztési tervek – csoportvezető: Hock Zsuzsanna

Kulcskompetenciák – indikátor táblázatának könyvtárostanári szak specifikus értelmezése – csoportvezető: Nyírő Gizella

A portfólió szabadon választható dokumentumai – csoportvezető: Rónyai Tünde

Csoportprofil és tematikus terv – csoportvezető: Szakmári Klára

A szakmai nap keretében egyesületünk legújabb kiadványának bemutatójára is sor került.  A kiadványról Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens, a kötet egyik szerkesztője szólt. A könyvtárostanárok pedagógiai munkáját, a könyvtárhasználati órák megtartását hivatott segíteni az új kiadvány. (Barátné Hajdu Ágnes – Cs. Bogyó Katalin – Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok (Kis KTE könyvek, 7.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013)

További tanulmányozásra ajánlanám a délelőtti előadásokon többször is említett rendeleteket és az Útmutató részeit:

51/2012(XII.21) EMMI Rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

8/2013 EMMI Rendelet az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Antalné Szabó Ágnes és mtsi.: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez, kieg. kiad., Bp., Oktatási Hivatal, [2014], 166 p.,http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdfLetöltés: 2014.03.25.

Hock Zsuzsanna – Nyírő Gizella: Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez, Könyvtár (könyvtáros tanár), Bp., Oktatási Hivatal, 2014, 20 p.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar.pdf Letöltés: 2014.03.25.

és melléklete: Cím nélkül, Bp., Oktatási Hivatal, 2014, 8 p.,https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_k.pdf Letöltés: 2014.03.25.

Fényképek a szakmai napról az alábbi linken érhetőek el:http://www.ktep.hu/TSZN2014 (Letöltés: 2014. ápr. 7. 14:40)