Author

Szarajevótól Trianonig V.

Az első világháború ábrázolása a Nemzeti alaptantervek időszakának történelemtankönyveiben (1998-tól 2013-ig)

FELHASZNÁLT TANKÖNYVEK

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANKÖNYVEK

Balla Árpád (2004): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. Vándordeák Kft., Budapest, 224 l.

Balla Árpád (2003): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. Korona Kiadó, Budapest, 271 l.

Balla Árpád (2011): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. (11., átdolgozott kiadás) Műszaki Kiadó, Budapest, 232 l.

 Bánhegyi Ferenc (2001): Történelem az általános iskola 7. osztálya és a 13 éves korosztály számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 169 l.

Bánhegyi Ferenc (2012): Történelem – 7. évfolyam. (10., átdolgozott kiadás) Apáczai Kiadó, Celldömölk, 208 l.

Bihari Péter (2000): A 19. század története fiataloknak, 1775–1918. Tankönyv, 7. osztály. Holnap Kiadó, Budapest, 207 l.

Csorba Csaba (2002): Időutazás. Történelemtankönyv és szöveggyűjtemény az általános iskolák 7. osztálya számára. Dinasztia Kiadó, Budapest, 149 l.

Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó (2002): Történelem IV. XX. század. Tankönyv általános iskolásoknak. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 190 l.

Helméczy Mátyás (1998): Az újkor története 14–15 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 172 l.

Helméczy Mátyás (2003): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. (Átdolgozott kiadás) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 208 l.

Horváth Levente, Kövér Lajos és Pelyach István (2006): Történelem – 7. osztály. Az újkor története. Mozaik Kiadó, Szeged, 191 l.

Horváth Péter (2008): Történelem 7. Az általános iskolások számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 200 l.

Závodszky Géza (2003): Történelem tankönyv és képeskönyv az általános iskola 7. osztálya számára. Korona Kiadó, Budapest, 268 l.

Závodszky Géza (2009): Történelem tankönyv és képeskönyv az általános iskola 7. osztálya számára. (5. kiadás) Pauz-Westermann, Celldömölk, 268 l.


KÖZÉPISKOLAI TANKÖNYVEK

Bihari Péter és Doba Dóra (2009): Történelem a 12. évfolyam számára. (3. kiadás) Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest, 256 l.

Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó (2005): Történelem IV. (7. átdolgozott kiadás) Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest, 329 l.

Kovács István és Kovácsné Bede Ágnes (2008): Történelem - tankönyv 12. osztály. (8. átdolgozott kiadás) Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 279 l.

Salamon Konrád (2003): Történelem a középiskolák 12. osztálya számára. Korona Kiadó, Budapest, 479 l.

Száray Miklós és Kaposi József (2014): Történelem IV. Középiskolák, 12. évfolyam. (1. kiadás: 2005) Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 272 l.