Author

Szarajevótól Trianonig II.

Az első világháború és következményei a pártállami időszak történelemtankönyveiben I. (1945–1956)

TANKÖNYVEK

Benda Kálmán (1945): Magyarország története az őskortól napjainkig. (A polgári iskolák III–IV. és a gimnáziumok III. osztálya számára.) Szikra, Budapest, 136. (Ideiglenes történelemtankönyv-sorozat I. kötet. Szerk.: Feuer Klára – Kosáry Domokos)

Kosáry Domokos – Mérei Gyula (1945): Magyarország története a szatmári békétől napjainkig. A gimnáziumok, gazdasági középiskolák és a tanító-(nő)-képző intézetek IV. osztálya számára. Szikra, Budapest, 176. (Ideiglenes történelemtankönyv-sorozat VI. kötet. Szerk: Feuer Klára – Kosáry Domokos)

Varga Zoltán (1946): A magyar nemzet története. II. rész. A szatmári békétől. Gimnáziumok és a leánygimnázium VIII. oszt. számára. Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus Tanáregyesület, Debreceni Könyvnyomda, 129.

Iván János (1947): Magyarország története a szatmári békétől napjainkig. A katolikus gimnáziumok és leánygimnáziumok VIII., a líceumok és leánylíceumok IV. osztálya számára. Szent István Társulat, Budapest, 118. (A Szent István Társulat tankönyvei. Szerk.: Balogh Albin)

Heckenast Gusztáv – Karácsonyi Béla – Feuer Klára – Zsigmond László (1948): Történelem a VIII. osztály számára. VKM, Budapest, 255. (Általános iskolai tankönyvek)

Hanák Péter (1950): Egyetemes történelem IV. rész. A legújabb kor története. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 159.

Hanák Péter (1950): Egyetemes történelem. Legújabb kor, 1918–1950. IV. oszt. Tankönyvkiadó, Budapest, 131.

Szamuely Tibor – Kiss Aladár – Urbán Aladár (1950): Egyetemes történelem a gimnázium IV. osztálya számára. Szerk. Szamuely Tibor. Tankönyvkiadó, Budapest, 228.

Lukács Lajos (1952): A magyar nép története III. rész. 1849-től napjainkig. Tankönyvkiadó, Budapest, 308.