Author

Suliszleng

IRODALOMJEGYZÉK

Allen, I. L. (1999): Szleng — szociológia. In: Fenyvesi Anna – Kis Tamás – Várnai Judit Szilvia (szerk.): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. (Szlengkutatás 3.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 261–272. p. http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/03miaszl/miaszl.pdf

Antalné Szabó Ágnes (2003): Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvőr. 127. 4. 407–427. p. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1274/127405.pdf

Antalné Szabó Ágnes (2006): A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. Budapest, Magyar nyelvtudományi társaság

Drake, G. F (2002): A szleng társas szerepe. In: Várnai Judit – Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás 111 éve. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 293–302. p. http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/szl_kut/04_111ev/index.php

Haas, Adelaide (1979): Male and Female Spoken Language Differences: Stereotypes and Evidence. Psycological Bulletin. 86. 3. 616–626. p. https://pdfs.semanticscholar.org/0d20/2e5e05600222cc0c6f53504e046996fdd3...

Kis Tamás (2016). Alapismeretek a szlengről. http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/szleng.php

Kis Tamás (2006): Nyelvi univerzálé-e a szleng? http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/tanulmanyok/szluniv_hun.htm

Kis Tamás (2001): „Szleng az, amit a beszélő annak szán”. (Válaszol Kis Tamás szlengkutató, nyelvész). HVG. 43. 2. (2001. január 13.) 45–46. p. http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/egyeb/vajnahvg.htm

Kövecses Zoltán (1997): Az amerikai szleng. In: Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1). Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.

Partridge, Eric (1999): Szleng. In: Fenyvesi Anna – Kis Tamás – Várnai Judit Szilvia (szerk.): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. (Szlengkutatás 3.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 213–218. p.

Péter Mihály (1999): „Húsz év múlva” (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről). In: Fenyvesi Anna – Kis Tamás – Várnai Judit Szilvia (szerk.): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. (Szlengkutatás 3.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 25–39. p.

Roberts, Paul (2002): A szleng és rokonai. In: Várnai Judit – Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás 111 éve. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 131–140 .p. http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/szl_kut/04_111ev/index.php

Tolcsvai Nagy Gábor (2004): Nyelv, érték, közösség. Budapest, Gondolat.

Wardhaugh, Ronald (1995): Szociolingvisztika. Budapest, Osiris – Századvég. 1995.