Stratégia – innováció – szolgáltatás

Irodalomjegyzék

Bánkeszi Katalin: Könyvtári fejlesztések  2008-ban : Hol tartunk? Kézirat. Bp :OSZK 2008. március. 8 p.

Buckland, Michael: A könyvtári szolgáltatások újratervezése. Bp. : OSZK. 1998. 101 p.

Mader Béla: Információs és kommunikációs technológiák kutatási, fejlesztési és innovációs irányai = TMT 48. évf. 2001. 9-10. sz.

Rogers, Everett: Innovation in organization. In: The diffusion of innovation 3rd. ed. New York : Free Press, 1983. p. 343-370.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Stratégiai terv 2008-2012 Bp : MTAK 2007. 16 p.

Téglási Ágnes: Változások menedzselése : Szakirodalmi szemle. Bp. : OSZK 1996. (Korszerű könyvtárak – korszerű módszerek)  62 p.