PISA 2015 után, PISA 2018 előtt

A szövegértő olvasás fejlesztésének, tanításának feladatai

IRODALOM

Balázsi Ildikó – Takácsné Kárász Judit – Lak Ágnes Rozina – Ostorics László – Szabó Lívia Dóra – Vadász Csaba (2017): Országos kompetenciamérés 2016. Össze­foglaló eredmények. Oktatási Hivatal, Budapest.

Csapó Benő – Csépe Valéria (szerk. 2012): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Csapó Benő – Steklács János – Molnár Gyöngyvér (szerk. 2015): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Durkheim, Émile (2003): Az öngyilkosság. Osiris, Budapest

Kopp Mária – Skrabski Árpád (2007): A magyar népesség életkilátásai. Magyar Tudomány. 168. 9. 1149–1153.

Kopp Mária – Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredforduló után. [online] letöltés: http://www.tavlatok.hu/86/86kopp_skrabski.pdf (évszám nélkül)

Kopp Mária (szerk. 2008): Magyar lelkiállapot 2008 Esélyegyenlőség és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, Budapest.

OECD (2016) (a) PISA – 2015 – Results in Focus. [on-line]
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

OECD (2016), (b) PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en

OECD (2016), (c) PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en

Ostorics László – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó – Vadász Csaba (2016): PISA 2015 össze­foglaló jelentés. Oktatási Hivatal.

PIRLS és TIMSS 2011 tájékoztató. Oktatási Hivatal (szerző nélkül) [online]
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls...

PISA 2015 Draft Reading Literacy Framework, March 2013. [online]
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Reading%20F...

PISA 2018 Draft Analitical Frameworks, May 2016. [online]
https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf

Steklács János (2013): Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.

Szalay Balázs – Szepesi Ildikó – Vadász Csaba (2016): TIMSS 2015 összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.