Nőnevelő intézmények a 19. század végétől a 20. század végéig – A Wlassics-kollégium

IRODALOM

Az Országos Nőképző Egyesület Wlassics-kollégiumának […] évi értesítője. 1–13. 1901/02-1913/14. tanévről.

Az Országos Nőképző Egyesület leánygimnáziumának […] értesítője. 1896/97–1913/14.

Gulyás Pál – Viczián János: (1990): Magyar írók élete és munkái. 1–19. köt. Argumentum, Budapest.

Gráberné Bősze Klára (2006): A Veres Pálné Gimnázium története 1906–1909. 1–2. köt. Veres Pálné Gimnázium, Budapest.

Kenyeres Ágnes (főszerk., 1969) Magyar  életrajzi lexikon. Akadémiai, Budapest.

Nagy Ferenc (főszerk., 1997): Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Better–MTESZ–OMIKK, Budapest.

Nagy Sándor (szerk., 1979): Pedagógiai lexikon I–IV. Akadémiai, Budapest.

Pukánszky Béla (2013): A nőnevelés története. Gondolat, Budapest. http://www.pukanszky.hu/eloadasok/ELTE_PhD_A%20noneveles%20tortenete/Seg... (2017. 01. 25.)

Rudnay Józsefné. (1922): Emlékeim 1847–1917. Légrády testvérek, Budapest.

Rudnay Józsefné – Szigethy Gyuláné (1902): Veres Pálné Beniczky Hermin élete és működése. Országos Nőképző Egyesület, Budapest.

Szinnyei József (1981): Magyar írók élete és munkái. 1–14. köt. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Veszprém.