Author

Műveltség és digitális kompetenciák

Irodalom

Fodor András Hálózati életműkiadás. Webprojekt. http://inaplo.hu/fodorandras/index.html

Fodor János (2018): Csetablaktól a könyvespolcig – a könyvtári tartalomfejlesztés lehetőségei. Könyv és nevelés. 20. 2. 27–41. p. https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/csetablaktol-a-konyvespol...

Fodor János (2020): Oldás és kötés a virtuális közösségépítésben. Könyvtári tudásközvetítés a közösségi médiában. In: Kiszl Péter – Németh Katalin (szerk., 2020): Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet. 287–294. p. https://doi.org/10.21862%2Finfkoz.287

Fodor János – Kiszl Péter (2018): Projektalapú információtechnológiai kompetenciafejlesztés: digitalizálás, hálózati tájékoztatási rendszerek létrehozása a könyvtár- és információtudományi képzésben. Képzés és gyakorlat: Training And Practice. 16. 2. 49–64. p. https://doi.org/10.17165%2FTP.2018.2.3

Gács Anna (2019): Miért nem kritikus a booktuber, és miért olyan mégis? Korunk. 30. 9. 17–25.p. http://www.epa.hu/00400/00458/00658/pdf/EPA00458_korunk-2019-09_017-025.pdf

Hullámfürdő záróra előtt. Webprojekt. http://inaplo.hu/hullamfurdo/index.html

iTTiVoTT projekt. http://inaplo.hu/ittivott/index.html

Kiszl Péter (2020): A könyvtár- és információtudományi képzés ökológiája. Könyvtári Figyelő. 30. 1. 9–40. p. https://epa.oszk.hu/00100/00143/00359/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_202...

Kiszl Péter – Fodor János (2018): The „Collage Effect” – against filter bubbles. Interdisciplinary approaches to combating the pitfalls of information technology. Journal of Academic Librarianship. 44. 6. 753–761. p. https://doi.org/10.1016%2Fj.acalib.2018.09.020

Lengyelné Molnár Tünde (szerk., 2020): A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra: a digitális kompetencia modelljei. Eger, EKE Líceum Kiadó.
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/6805

MindennapiNapló. Webprojekt. https://mindennap-inaplo.blogspot.com/

Neon Budapest projekt. http://inaplo.hu/neon/index.html

Puentedura, R. (2003): An Introduction. http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/000001.html

Hamilton, E. R. – Rosenberg, J. M. – Akcaoglu, M. (2016): The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model: a Critical Review and Suggestions for its Use. TechTrends. 60. 433–441. p. https://doi.org/10.1007/s11528-016-0091-y

Rácz Johanna (2021): Letolt gatyával a negyedik ipari forradalomban. Több százezer digitálisan felkészült munkavállaló hiányzik Magyarországól. Qubit, 2021. július 28. https://qubit.hu/2021/07/28/letolt-gatyaval-a-negyedik-ipari-forradalomb...

Vajna Tamás (2021): A magyar oktatási rendszer hegymenetben futott neki a digitális átállásnak és meg is látszott az eredménye. Qubit, 2021. július 13.
https://qubit.hu/2021/07/13/a-magyar-oktatasi-rendszer-hegymenetben-futo...