Olvasási idő: 
7 perc
Editor

Mustra

 

 

Az előző szám Mustrájában örömmel és büszkeséggel számoltunk be arról, hogy folyóiratunk egyre szélesebb kitekintést nyújt az ifjúsági irodalommal és az olvasással kapcsolatos külföldi törekvésekről. Új számunk viszont olyan témákban bővelkedik, amelyek folyóiratunk 16 éves történetében is újszerűek, eltérnek a hagyományos megközelítéstől.

Az előző szám Mustrájában örömmel és büszkeséggel számoltunk be arról, hogy folyóiratunk egyre szélesebb kitekintést nyújt az ifjúsági irodalommal és az olvasással kapcsolatos külföldi törekvésekről. Új számunk viszont olyan témákban bővelkedik, amelyek folyóiratunk 16 éves történetében is újszerűek, eltérnek a hagyományos megközelítéstől. Elég itt Murányi Péter, Daróczi Gabriella, Cs. Czachesz Erzsébet és Lovász Andrea írásaira utalnunk. Értékeik bemutatására nem vállalkozunk, csak megjegyezzük, hogy írásaikban számos olyan elem található, mely kiegészítésre, továbbgondolásra késztetheti az olvasót. E helyen többször megfogalmaztuk, hogy a közölt írások akkor érik el céljukat, ha vitát, kiegészítést váltanak ki. Közlésükkel azt jelezzük, hogy azokat értékesnek tartjuk, még akkor is, ha szerkesztőségen belül is egy-egy problémát másként közelítenénk meg, vagy egyes tényekből más következtetést vonnánk le. Természetesen tudjuk, hogy nem vagyunk az abszolút igazság birtokosai. Ezért ismételten kérjük olvasóinkat, hogy írjanak, vitatkozzanak vagy bátorítsanak bennünket.

E számunkban a hagyományoknak megfelelően beszámolunk az idei év Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyéről is, amelynek témája most Radnóti Miklós volt. A remélhető érdeklődés felkeltése érdekében megemlítjük, hogy a versenyt abban az iskolában bonyolítottuk le, ahol Radnóti kisiskolás volt.

Végül szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét az egyházak múltbéli szerepét bemutató, két történeti írásra. Azért érdemel mindkét tanulmány különös figyelmet, mert generációk nőttek fel úgy, hogy erről a kérdésről hiteles információkat nem kaptak.

E SZÁMUNK SZERZŐI

CS. CZACHESZ ERZSÉBET | egyetemi tanárDSc, az MTA doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ, Budapest

DARÓCZI GABRIELLA | adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA | nyugalmazott könyvtáros, Budapest

HORVÁTH TIBOR | (1935–2011) nyugalmazott könyvtáros, főigazgató

LOVÁSZ ANDREA | irodalomtörténész, gyermekirodalom-kutató, Gyula

MURÁNYI PÉTER | tanszéki koordinátoregyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Tanszék, Szombathely

PÁTROVICS PÉTER | egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Tanszék Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest

POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA | főiskolai docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Tanszék, Szombathely

SZALACSI ALEXANDRA | PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

TOLNAI JÓZSEF | ügyvivő szakértő, OFI PKM, Budapest

VAJDA KORNÉL | nyugalmazott szerkesztő, Budapest

VARGA KATALIN | igazgató, OFI PKM, Budapest

TARTALOMJEGYZÉK

Mustra

KÖNYVTÁR

Útmutatók, amelyekre ma is szükségünk lehet. A referensz másodfokú bibliográfiák és a naprakészség kérdései / Murányi Péter

James Kirkwood (1650–1708) tervezete a parókiai nyilvános könyvtárak alapítására / Pogányné Rózsa Gabriella

A jövő iskolája – ma / Varga Katalin

Az e-könyvek kölcsönzése és használata az Amerikai Egyesült Államok közkönyvtáraiban /Szalacsi Alexandra

Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmához. Könyvismertetés / Horváth Tibor

OLVASÁSPEDAGÓGIA

A szókincs és az olvasás kapcsolata az iskoláskor előtt Cs. Czachesz Erzsébet

Az óvodáskorú gyermekek kognitív műveletei fejlesztési lehetőségei irodalmi kommunikációval /Daróczi Gabriella

NEVELÉSTÖRTÉNET

A Szent Orsolya Rend megtelepedése Budapesten. A budai orsolyiták iskoláinak története 1922–1948 / Gráberné Bősze Klára

IFJÚSÁGI IRODALOM

Tempora, mores, avagy erkölcsi nevelés és gyerekirodalom manapság / Lovász Andrea

HÍREK, KITEKINTÉS

Szláv szomszédok – a filológus szemével / Pátrovics Péter

Antropológia, egy író szemével. Huxley könyve kapcsán/ürügyén / Vajda Kornél

Sikeresen zajlott le a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny / Tolnai József

TABLE OF CONTENTS

Show

LIBRARY

Guides, which may still be needed: the reference materials and the questions of being up / Péter Murányi

James Kirkwood’s (1650-1708) tract for founding free parochial libraries / Rózsa Gabriella Pogányné

The school of the future – now / Katalin Varga

Lending and use of e-books of American public libraries / Alexandra Szalacsi

Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Guide to the Hungarian and international scientific reference materials. Book review / Tibor Horváth

PEDAGOGY OF READING

The relationship between reading and vocabulary pre-school age / Erzsébet Cs. Czachesz

Development of cognitive operations with literary communication by pre-school aged children / Gabriella Daróczi

HISTORY OF EDUCATION

The colonization of Ursuline monastic order in Budapest. The history of their schools in Budapest (1922–1948) / Klára Gráberné Bősze

YOUTH LITERATURE

Tempora mores or moral education and children’s literature nowadays / Andrea Lovász

OUTLOOK/NEWS

Slavic neighbours – through the eyes of a philologist / Péter Pátrovics

Anthropology, through the eyes of a writer. With reference to Huxley’s book / Kornél Vajda

The National Contest of Library Use named after Péter Bod was a success / József Tolnai

INHALTSVERZEICHNISS

Muster

BIBLIOTHEK

Indizes, die noch heutzutage erforderlich sein können. Die Fragen der Sekundärliteraturverzeichnisse und wie kann man auf dem Laufenden bleiben. / Péter Murányi

James Kirkwood (1650–1708) und seine Konzeption für Gründung der öffentlichen Parochie Bibliotheken / Rózsa Gabriella Pogányné

Die Schule der Zukunft – heute / Katalin Varga

Ausleihen und Nutzung von e-Books in den öffentlichen Bibliotheken der Vereinigten Staaten von Amerika / Alexandra Szalacsi

Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Bibliographie der ungarischen und fremdsprachigen Nachschlagewerke der wissenschaftlichen Arbeit. Buchbesprechung / Tibor Horváth

LESENSPÄDAGOGIK

Der Zusammenhang zwischen dem Wortschatz und dem Lesen im Vorschulalter / Erzsébet Cs. Czachesz

Entwicklungsmöglichkeiten der kognitiven Operationen mit literarischen Kommunikation bei Vorschulkindern / Gabriella Daróczi

ERZIEHUNGSGESCHICHTE

Die Niederlassung der Ursulinerinnen in Budapest und die Geschichte ihrer Schulen von Buda (1922–1948) / Klára Gráberné Bősze

KINDERLITERATUR

Tempora, mores, oder moralische Erziehung und Kinderliteratur heutzutage / Andrea Lovász

NACHRICHTEN

Slawische Nachbarnen durch die Augen eines Philologe / Péter Pátrovics

Anthropologie, durch die Augen eines Authors unter dem Vorwand von einem Buch von Aldous Huxley / Kornél Vajda

Der Nationale Bibliotheksbenutzliche Wettbewerb genannt Péter Bod ist erfolgreich abgeschlossen / József Tolnai