Molnár Ferenc, a színház megújítója

Irodalom

Ady Endre (1969): Molnár Ferenc színpada. In: Uő: Költészet és forradalom, Budapest, Kossuth.

Bárdos József (2012): Arany János körül. Nagykőrös, Budapest, MIT.

Domokos Mátyás (2001): Utószó. In: Molnár Ferenc: Az aruvimi erdő titka. Budapest, Osiris.

Gintli Tibor: Egy toleráns szerzetes a Numerus clausus évében.
https://www.youtube.com/watch?v=F7ks3OFEF1E [Letöltés: 2021. 06. 05.]

Györgyei Klára (2001): Molnár Ferenc. Budapest, Magvető.

Heller Ágnes (2000): Zsidótlanítás a magyar zsidó irodalomban. In: Uő: Pikareszk Auschwitz árnyékában. Budapest, Múlt és Jövő.

Heller Ágnes (2013): Parvenük kora. In: Uő: A „zsidókérdés” megoldhatatlansága. Budapest, Múlt és Jövő.

Imre Zoltán: Molnár Ferenc és a nemzet(köz)i színházi hálózatok.
www.google.com/search?q=molnár+ferenc-konferencia&rlz=1C1AVUC_enHU731HU731&oq=molnár+ferenc-konferencia&aqs=chrome..69i57j0i22i30.8125j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 [Letöltés: 2021. 05. 29.]

Kárpáti Aurél (1958): Molnár Ferenc. (Bevezető tanulmány) In: Molnár Ferenc: Útitárs a száműzetésben. Budapest, Táncsics.

Kosztolányi Dezsőné (2004): Kosztolányi Dezső. Budapest, ASPY.

Mohácsi János: A Molnár-darabok rendezése során szükségesnek mutatkozó dramaturgiai és stiláris változtatásokról. https://mikti.elte.hu/content/molnar-ferenc-konferencia-online.e.2152 [Letöltés: 2021. 05. 26.]

Molnár Ferenc (1958): Útitárs a száműzetésben. Budapest, Táncsics.

Molnár Ferenc (1965): A Pál utcai fiúk. Budapest, Móra.

Molnár Ferenc (2007): Magdolna. In: Uő: A csókok éjszakája, Szeged, Lazi.

Nagy Péter: A „másik” Molnár, https://www.europainstitut.hu/index.php/17-begegnungen/100-begegnungen02... [Letöltés: 2021. 05. 27.]

Pascal, Blaise (1964): Aforizmák. In: Gábor György: Gondolatok könyve. Budapest, Magvető.

Sárközi Mátyás (2014): Színház az egész világ. Budapest, Noran.

Sárközi Mátyás (2014): Molnár újra sláger. In: Uő: Túl az ezrediken, Pécs, Jelenkor.

Szerb Antal (1978): Magyar irodalomtörténet. Budapest, Magvető.

Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. https://mek.oszk.hu/14800/14871/14871.pdf [Letöltés: 2021. 05. 29.]

Ungvári Tamás (2009): A feledés enciklopédiája. Budapest, Scolar.

Vécsei Irén (1966): Molnár Ferenc. Budapest, Gondolat.