Merici Szent Angéla és a magyarországi Szent Orsolya Rend

Felhasznált irodalom

Diós István (2009): Szentek élete. Szerk. Csaba Györgyné, Paulik Péter. 1–2. köt. Budapest, Szent István Társulat.

Diós István – Viczián János (2014): Előttünk jártak a hitben. 1945–2010 között elhunyt kedvesnővéreink mintegy 4100 életrajza. Budapest, Központi Papnevelő Intézet.

Gulyás Pál – Viczián János (1990–2013): Magyar írók élete és munkái. 1–19. köt. Budapest, Argumentum.

Magyar katolikus lexikon. 1–16. köt. Budapest, Szent István Társulat 1993–2013.

Mészáros István (2000): A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Budapest, Szent István Társulat.

Mészáros István (1988): Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996–1948. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Az orsolyita iskolák értesítői/évkönyvei. In: A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 1800/01–1948/49. 1–19. köt. Összeáll. Gráberné Bősze Klára. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Pukánszky Béla (2013): A nőnevelés története. Budapest, Gondolat. http://www.pukanszky.hu/eloadasok/ELTE_PhD_A%20noneveles%20tortenete/Seg... (Letöltés. 2021. 05. 20.)

Puskely Mária (1990): Szerzetesek. Budapest, Zrínyi.

Puskely Mária (1995): Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz. 1–2. köt. Budapest, Bencés Kiadó.

Szabó Csaba – Szigeti László (szerk. 2008): Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948. Budapest, Új Ember. (Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve)